Marmara Medical Journal

ISSN 1019-1941 | e-ISSN 1309-9469 | Periyot Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2007 | Yayıncı Marmara Üniversitesi |
Kapak Resmi

198.489

368.243
Marmara Medical Journal, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından yayınlanan multidisipliner Ulusal ve uluslararası tüm tıbbi kurum ve personele ulaşmayı hedefleyen bilimsel bir dergidir. Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, tıbbın her alanını içeren klinik ve deneysel çalışmaları, ilginç olgu bildirimlerini, derlemeleri, davet edilmiş derlemeleri, Editöre mektupları, toplantı, haber ve duyuruları, klinik haberleri ve ilginç araştırmaların özetlerini, ayırıcı tanı, tanınız nedir başlıklı olgu sunumlarını, soru-cevaplar, tıp gündemini belirleyen güncel konuları ve özellikle Halk Sağlığı ve Tıp Eğitimi ile ilgili çalışmaları ve tıp öğrencilerinin yaptıkları çalışmaları yayınlar.
Marmara Medical Journal Son Sayı
Cilt 30 - Sayı 2 - May 2017
 1. Kriyopreservasyon oligoastenoteratozoospermik erkeklerde DNA fragmantasyonunu ve ultrastrüktürel hasarı tetikler
  Sayfalar 63 - 72
  Pınar TURAN, Gözde ERKANLI ŞENTÜRK, Feriha ERCAN
 2. Astımlı hastalarda rosuvastatin tedavisinin havayolu inflamatuvar belirteçleri ve yaşam kalitesi göstergeleri üzerine etkisi
  Sayfalar 73 - 81
  Sehnaz OLGUN YILDIZELI, Derya KOCAKAYA, Baran BALCAN, Aygun IKINCI, Rengin AHISKALI, Berrin CEYHAN
 3. Öğrenme stilleri ve öğrenme yaklaşımları: Birbirleri ile ilişkili mi ve tıp eğitimi sırasında değişiyor mu?
  Sayfalar 82 - 91
  Ayşe Hilal BATI, Nilüfer Demiral YILMAZ, Tahir YAĞDI
 4. The role of endoscopic mucosal resection in gastrointestinal precancerous lesions
  Sayfalar 92 - 100
  Suleyman ORMAN, Orhan GULTEKIN
 5. Uyum çalışmalarında örneklem büyüklüğünün belirlenmesi
  Sayfalar 101 - 112
  Gülhan TEMEL, Semra ERDOGAN
 6. Fokal renal lezyonlarının benign ve malign ayırımında manyetik rezonans difüzyon tensör görüntülemenin rolü
  Sayfalar 113 - 118
  Sukru Mehmet ERTURK, Fikriye YILMAZ UZUNOGLU, Abdullah SOYDAN MAHMUTOGLU, Ozge YAPICI UGURLAR, Guzide OZDIL, Alper OZEL, Onder KIRDAR, Muzaffer BASAK
 7. Posterior üretral valvlı iki yenidoğanda tuz kaybı: sekonder psödohipoaldosteronizm
  Sayfalar 119 - 123
  Ülger ALTUNTAŞ, İbrahim GÖKCE, Halil TUĞTEPE, Meryem BENZER, Serçin GÜVEN, Nurdan YILDIZ, Harika ALPAY
 8. Yoğunluk ayarlı radyoterapi sonrasında gelişen carotid blowout sendromu: Olgu sunumu
  Sayfalar 124 - 129
  Bilgehan SAHIN, Banu ATALAR, Abdullah YAKUPOGLU, Enis OZYAR
 9. Açık uçlu çengelli iğne yutulması: Pediatrik bir vaka: Girişim gerektirmeden çıkar mı?
  Sayfalar 130 - 133
  Guniz YASOZ, Suat BICER, Safiye ULKU OZER, Yakup SOGUTLU, Rabia ERGELEN, Defne COL