Öneri Dergisi
Kapak Resmi
ISSN 1300-0845 | e-ISSN 2147-5377 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 1994 | Yayıncı Marmara Üniversitesi |

ÖNERİ Dergisi ULAKBİM Ulusal Veritabanı, EBSCOULRICHSWEB, DOAJ uluslararası veritabanları tarafından taranan, ikincil indekse giren Hakemli Dergi statüsünde akademik bir yayındır, altı ayda bir yayınlanır.  Öneri Dergisi

ISSN 1300-0845 | e-ISSN 2147-5377 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 1994 | Yayıncı Marmara Üniversitesi |
Kapak Resmi

91.091

249.312

ÖNERİ Dergisi ULAKBİM Ulusal Veritabanı, EBSCOULRICHSWEB, DOAJ uluslararası veritabanları tarafından taranan, ikincil indekse giren Hakemli Dergi statüsünde akademik bir yayındır, altı ayda bir yayınlanır.  Cilt 13 - Sayı 50 - Tem 2018
 1. ALIŞVERİŞ SÜRECİNDE AMBALAJA YÖNELİK TÜKETİCİ ALGILARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
  Sayfalar 1 - 15
  Selda Ene, Betül Özkaya
 2. HAZCI VE FAYDACI YAKLAŞIMIN MARKA BAĞI OLUŞUMUNDAKİ ROLÜ
  Sayfalar 16 - 34
  Mevlüt Dönmez, Nurhan Tosun
 3. TİCARETİN YOKSULLUK ÜZERİNE ETKİSİ; TÜRKİYE İÇİN TEMEL BULGULAR
  Sayfalar 35 - 51
  Fatma Didin Sönmez
 4. AKADEMİSYENLERDE CAM TAVAN SENDROMUNUN GÜÇ MESAFESİ İLE İLİŞKİSİ
  Sayfalar 52 - 64
  Esin Can, Sanem Kaptanoğlu, Mohammed Halo Lazgeen
 5. KORUMA SORUMLULUĞU’NUN NORMATİF STATÜSÜ
  Sayfalar 65 - 89
  Menent Savaş Cazala
 6. DARALMA VE GENİŞLEME DÖNEMLERİNDE ULUSLARARASI PORTFÖY YATIRIMLARI NASIL ETKİLENİYOR? TÜRKİYE ÖRNEĞİ
  Sayfalar 90 - 105
  Ayben Koy, Süleyman Serdar Karaca
 7. ETİK KODLARIN VEKÂLET MALİYETLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ İLE İLGİLİ BİR ARAŞTIRMA
  Sayfalar 106 - 137
  Ahmet Oğuz Karaoğlu, Şadi Can Saruhan
 8. FİNANSMAN ŞİRKETLERİNDE İÇ KONTROL YAPISI YÖNTEMİ
  Sayfalar 138 - 158
  Hasan Türedi, Şükrü Mete Tepegöz
 9. HAVA YOLU TAŞIMACILIĞI SEKTÖRÜNDE İFLAS RİSKİ - YAPAY SİNİR AĞLARI İLE AİRSCORE TAHMİNİ
  Sayfalar 159 - 172
  Burcu Sakız, Gülümser Ünkaya
 10. SİGORTA ŞİRKETLERİNDE RÜCUEN TAZMİNAT İŞLEMLERİ VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ
  Sayfalar 173 - 186
  Günay Deniz Dursun
 11. VEKALET TEORİSİ VE KAYNAK BAĞIMLILIĞI TEORİSİ BAĞLAMINDA, YÖNETİM KURULUNUN YAPISAL ÖZELLİKLERİ İLE FİNANSAL KALDIRAÇ VE KARLILIK ORANLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ: HALKA AÇIK GIDA ŞİRKETLERİ ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA (2005-2016 DÖNEMİ)
  Sayfalar 187 - 210
  Hava Yaşbay Kobal, Göksel Ataman
 12. TURİSTİK TATMİNİN DESTİNASYON İMAJI VE SUBJEKTİF BİLGİ ARACILIĞIYLA AĞIZDAN AĞIZA PAZARLAMA ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN YAPISAL EŞİTLİK MODELİ İLE İNCELENMESİ
  Sayfalar 211 - 228
  Ecem Çokbilen Erdoğan, Elif Ülker Demirel, Erkan Yıldız
 13. TÜRKİYE’DE UYGULANMAKTA OLAN HEKİM MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTALARINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA
  Sayfalar 229 - 246
  Elif Kerç, Özgür Akpınar
 14. HATAY DEVLETİ MİLLET MECLİSİ ÜZERİNDE CUMHURİYET HALK PARTİSİ VE TBMM’NİN ETKİLERİ
  Sayfalar 247 - 265
  Meral Balcı
 15. İBN HALDUN’UN MUKADDİME’SİNDE İKTİSADİ COĞRAFYA
  Sayfalar 266 - 287
  Rauf Belge