Yıl 2010, Cilt 9, Sayı 34, Sayfalar 13 - 25 2012-11-14

REKABET AVANTAJI KURAMININ TANIMLANMASI VE ÖLÇÜMLENMESİ - CONCEPTUALIZATION AND MEASUREMENT OF COMPETITIVE ADVANTAGE CONSTRUCT

F. Esra GENÇTÜRK [1] , Destan KANDEMİR [2] , Özlem Tuba KOÇ [3] , Işıl Ceren DEMİRCİ [4]

261 361

Özet:

Üstün performans elde etmek için, rakiplere karşı
sürdürülebilir avantajlara sahip olmak prensibi günümüz
strateji düşüncesinin temelini oluşturmaktadır. Ancak, bu
avantajların neler olması gerektiği konusunda sınırlı ve
çelişkili bilgiler bulunmaktadır. Bu çalışmada, sürdürülebilir
rekabet avantajlarının neler olduğunu ve nasıl elde edildiğini
anlamak için kaynak bazlı firma teorisi temel yapı olarak
benimsenmiş ve rekabet avantajı literatürü ile sentez
edilmiştir. Araştırmamızda rekabetçi avantaj kuramının
literatürde belirlenmiş tüm farklı boyutları sunulmuş ve
bunları içeren sermaye bazlı üç ana üstünlük tanımlanmıştır.
Önerilen çok boyutlu ölçüm modelinin ampirik testi ihracat
yapan 184 Türk firmasının verilerine dayanmaktadır. Ön
analizlerle psikometrik özellikleri sınanan ölçekler doğrulayıcı
faktör analizinde yapısal eşitlik modeliyle test edilmiştir.

Abstract:

The notion that superior performance requires
sustainable advantage over competitors is central to
contemporary strategic thinking. Yet, limited and conflict
information is available as to what these advantages should be.
In this study, we adopt the resource based view of the firm as a
theoretical foundation and synthesize it with the competitive
advantage literature to understand what these advantages are
and how they are achieved. Our research considers the
different dimensions of competitive advantage suggested in the
literature and defines three fundamental equity based
competitive advantages. The proposed multidimensional
measurement model is tested empirically with data obtained
from 184 Turkish exporting firms. After preliminary test of
the psychometric properties of the scales they are subjected to
a Confirmatory Factor Analysis with Structural Equations
Modeling.

Kaynak Bazlı Firma Teorisi, Rekabetçi Avantaj, Marka Sermayesi, Firma Sermayesi, Dağıtım Kanalı Sermayesi - Resource Based View of the Firm, Competitive Advantage, Brand Equity, Firm Equity, Channel Equity.
Birincil Dil tr
Konular
Dergi Bölümü Eski Sayılar
Yazarlar

Yazar: F. Esra GENÇTÜRK

Yazar: Destan KANDEMİR

Yazar: Özlem Tuba KOÇ

Yazar: Işıl Ceren DEMİRCİ

Bibtex @ { maruoneri187732, journal = {Öneri Dergisi}, issn = {1300-0845}, eissn = {2147-5377}, address = {Marmara Üniversitesi}, year = {2012}, volume = {9}, pages = {13 - 25}, doi = {10.14783/od.v9i34.1012000226}, title = {REKABET AVANTAJI KURAMININ TANIMLANMASI VE ÖLÇÜMLENMESİ - CONCEPTUALIZATION AND MEASUREMENT OF COMPETITIVE ADVANTAGE CONSTRUCT}, key = {cite}, author = {KOÇ, Özlem Tuba and DEMİRCİ, Işıl Ceren and GENÇTÜRK, F. Esra and KANDEMİR, Destan} }
APA GENÇTÜRK, F , KANDEMİR, D , KOÇ, Ö , DEMİRCİ, I . (2012). REKABET AVANTAJI KURAMININ TANIMLANMASI VE ÖLÇÜMLENMESİ - CONCEPTUALIZATION AND MEASUREMENT OF COMPETITIVE ADVANTAGE CONSTRUCT. Öneri Dergisi, 9 (34), 13-25. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/maruoneri/issue/17897/187732?publisher=e-dergi-marmara
MLA GENÇTÜRK, F , KANDEMİR, D , KOÇ, Ö , DEMİRCİ, I . "REKABET AVANTAJI KURAMININ TANIMLANMASI VE ÖLÇÜMLENMESİ - CONCEPTUALIZATION AND MEASUREMENT OF COMPETITIVE ADVANTAGE CONSTRUCT". Öneri Dergisi 9 (2012): 13-25 <http://dergipark.gov.tr/maruoneri/issue/17897/187732?publisher=e-dergi-marmara>
Chicago GENÇTÜRK, F , KANDEMİR, D , KOÇ, Ö , DEMİRCİ, I . "REKABET AVANTAJI KURAMININ TANIMLANMASI VE ÖLÇÜMLENMESİ - CONCEPTUALIZATION AND MEASUREMENT OF COMPETITIVE ADVANTAGE CONSTRUCT". Öneri Dergisi 9 (2012): 13-25
RIS TY - JOUR T1 - REKABET AVANTAJI KURAMININ TANIMLANMASI VE ÖLÇÜMLENMESİ - CONCEPTUALIZATION AND MEASUREMENT OF COMPETITIVE ADVANTAGE CONSTRUCT AU - F. Esra GENÇTÜRK , Destan KANDEMİR , Özlem Tuba KOÇ , Işıl Ceren DEMİRCİ Y1 - 2012 PY - 2012 N1 - DO - T2 - Öneri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 13 EP - 25 VL - 9 IS - 34 SN - 1300-0845-2147-5377 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Öneri Dergisi REKABET AVANTAJI KURAMININ TANIMLANMASI VE ÖLÇÜMLENMESİ - CONCEPTUALIZATION AND MEASUREMENT OF COMPETITIVE ADVANTAGE CONSTRUCT %A F. Esra GENÇTÜRK , Destan KANDEMİR , Özlem Tuba KOÇ , Işıl Ceren DEMİRCİ %T REKABET AVANTAJI KURAMININ TANIMLANMASI VE ÖLÇÜMLENMESİ - CONCEPTUALIZATION AND MEASUREMENT OF COMPETITIVE ADVANTAGE CONSTRUCT %D 2012 %J Öneri Dergisi %P 1300-0845-2147-5377 %V 9 %N 34 %R %U
ISNAD GENÇTÜRK, F. Esra , KANDEMİR, Destan , KOÇ, Özlem Tuba , DEMİRCİ, Işıl Ceren . "REKABET AVANTAJI KURAMININ TANIMLANMASI VE ÖLÇÜMLENMESİ - CONCEPTUALIZATION AND MEASUREMENT OF COMPETITIVE ADVANTAGE CONSTRUCT". Öneri Dergisi 9 / 34 (Kasım 2012): 13-25.