Yıl 2016, Cilt 12, Sayı 45, Sayfalar 61 - 91 2016-02-13

EXAMINING THE PROFITABILITY OF TURKISH COMMERCIAL BANKS WITH THE LOGISTIC REGRESSION ANALYSIS IN CRISIS YEARS 1999, 2000, 2001 AND 2008
1999, 2000, 2001 ve 2008 KRİZ DÖNEMLERİNDE TÜRK TİCARİ BANKALARININ KÂRLILIKLARININ LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ İLE İNCELENMESİ

Açelya TELLİ [1]

265 349

Financial crisis which were occured especially after 1980, damaged particularly Turkish Banking System then all financial system and caused to be determine by researchers seriously. In this line, the aim of this study is searching the effect of the profitability performance of commercial banks in Turkish Banking System comparing with the financial crisis which were occured in 1999, 2000, 2001 and 2008. With this purpose, three profitability ratios were published in the Banks Association of Turkey were taken as dependent variables and four financial ratio groups were taken as independent variables and it was set up a regression model for every related year. As a result of this study, the ratio group of income and expense took over for dependent variables which are the profitability of asset and the profitability of equity at analyzed years. The margin of interest didn’t stand out at 1999, 2000 and 2008 but at 2001, the ratio group of income and expense and the ratio group of adequacy of capital took over for dependent variable which is the margin of net interest.

Dünya genelinde özellikle 1980 sonrası yaşanan finansal krizler, Türk Bankacılık Sistemi başta olmak üzere tüm finansal sistemi oldukça ağır zararlarla karşı karşıya bırakmış ve araştırmacılar tarafından daha ciddi şekilde incelenmesine neden olmuştur. Bu doğrultuda çalışmanın amacı; 1999, 2000, 2001 ve 2008 yıllarında yaşanan finansal krizlerin karşılaştırılarak Türk Bankacılık Sistemi’ndeki ticari bankaların karlılık performansı üzerine etkisini araştırmaktır. Bu amaçla; Türkiye Bankalar Bir- liği’nce yayınlanan karlılık oranları bağımlı değişkenler ve dört temel finansal rasyo grubu bağımsız değişkenler olarak alınmış ve her yıl için ayrı regresyon modeli oluşturulmuştur. Elde edilen bulgular sonucunda, ilgili yıllarda aktif karlılığı ve öz kaynak karlılığı bağımlı değişkenleri için gelir gider grubu rasyoları ön plana çıkmıştır. Net faiz marjı bağımlı değişkeni için ise 1999, 2000 ve 2008 yılları için herhangi bir rasyo grubu ön plana çıkmamakla birlikte, 2001 yılı için gelir gider grubu rasyoları ve sermaye yeterliliği grubu rasyoları ön plana çıkmıştır. 

Birincil Dil tr
Konular
Dergi Bölümü Makale Başvuru
Yazarlar

Yazar: Açelya TELLİ

Bibtex @ { maruoneri187959, journal = {Öneri Dergisi}, issn = {1300-0845}, eissn = {2147-5377}, address = {Marmara Üniversitesi}, year = {2016}, volume = {12}, pages = {61 - 91}, doi = {10.14783/od.v12i45.1000020004}, title = {1999, 2000, 2001 ve 2008 KRİZ DÖNEMLERİNDE TÜRK TİCARİ BANKALARININ KÂRLILIKLARININ LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ İLE İNCELENMESİ}, key = {cite}, author = {TELLİ, Açelya} }
APA TELLİ, A . (2016). 1999, 2000, 2001 ve 2008 KRİZ DÖNEMLERİNDE TÜRK TİCARİ BANKALARININ KÂRLILIKLARININ LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ İLE İNCELENMESİ. Öneri Dergisi, 12 (45), 61-91. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/maruoneri/issue/17906/187959?publisher=e-dergi-marmara
MLA TELLİ, A . "1999, 2000, 2001 ve 2008 KRİZ DÖNEMLERİNDE TÜRK TİCARİ BANKALARININ KÂRLILIKLARININ LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ İLE İNCELENMESİ". Öneri Dergisi 12 (2016): 61-91 <http://dergipark.gov.tr/maruoneri/issue/17906/187959?publisher=e-dergi-marmara>
Chicago TELLİ, A . "1999, 2000, 2001 ve 2008 KRİZ DÖNEMLERİNDE TÜRK TİCARİ BANKALARININ KÂRLILIKLARININ LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ İLE İNCELENMESİ". Öneri Dergisi 12 (2016): 61-91
RIS TY - JOUR T1 - 1999, 2000, 2001 ve 2008 KRİZ DÖNEMLERİNDE TÜRK TİCARİ BANKALARININ KÂRLILIKLARININ LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ İLE İNCELENMESİ AU - Açelya TELLİ Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Öneri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 61 EP - 91 VL - 12 IS - 45 SN - 1300-0845-2147-5377 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Öneri Dergisi 1999, 2000, 2001 ve 2008 KRİZ DÖNEMLERİNDE TÜRK TİCARİ BANKALARININ KÂRLILIKLARININ LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ İLE İNCELENMESİ %A Açelya TELLİ %T 1999, 2000, 2001 ve 2008 KRİZ DÖNEMLERİNDE TÜRK TİCARİ BANKALARININ KÂRLILIKLARININ LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ İLE İNCELENMESİ %D 2016 %J Öneri Dergisi %P 1300-0845-2147-5377 %V 12 %N 45 %R %U
ISNAD TELLİ, Açelya . "1999, 2000, 2001 ve 2008 KRİZ DÖNEMLERİNDE TÜRK TİCARİ BANKALARININ KÂRLILIKLARININ LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ İLE İNCELENMESİ". Öneri Dergisi 12 / 45 (Şubat 2016): 61-91.