Cilt 4, Sayı 2, Sayfalar 47 - 64 2016-10-20

“Felsefi Meseleler” Çerçevesinde Marx’ı Yeniden Okuma Girişimi

Birsen Banu Okutan [1]

506 530

Burrell ve Morgan sosyal veya doğal bilimlerin temelindeki felsefi yaklaşımların dayandığı, türediği veya değiştirilerek eklektik bir biçime getirildiği durumları, “objektivizm” ve “sübjektivizm” sütunları ile/ arasında ontoloji, epistemoloji, insan doğası ve metodoloji zeminlerinde açıklamaktadır. Bu durumda, objektivist yaklaşım, ontolojik açıdan realist, epistemolojik yönden pozitivist, insan doğası bakımından determinist ve metodolojik olarak nomotetiktir. Sübjektivist yaklaşım ise ontolojik olarak nominalist, epistemolojik açıdan anti pozitivist, insan doğası düzleminde voluntarist ve metodolojik açıdan ideografiktir. Bu çalışmanın amacı, Marx’ın düşünce sistemini, Burrell ve Morgan’ın şematik olarak sunduğu dikotomi içinde değerlendirmek, yazınını ontoloji, epistemoloji, insan doğası ve metodoloji matrisinden oluşan düşünsel sorunlar bağlamından çözümlemektir. Hipotetik olarak, Marx’ın hangi şematik düzlemde durduğu sorgulanacak; fikir dünyasındaki yeri kendi kavramsallaştırmaları üzerinden serimlenecektir.

Marx,Epistemoloji,Ontoloji,Metodoloji,İnsan Doğası
 • Althusser, L. (2002). Marx İçin. A. I. Ergüden (çev.). İstanbul: İthaki.
 • Althusser, L. (2007). Kapital’i Okumak. A. I. Ergüden (çev.). İstanbul: İthaki.
 • Althusser, L. (2014). İdeoloji ve Devletin İdeolojik Aygıtları. A. Tümertekin (çev.). İstanbul: İthaki.
 • Axelos, K. (1976). Alienation, Praxis, and Techne in the Thought of Karl Marx. London: University of Texas
 • Benton, T. (2008). Sosyal Bilim Felsefesi. Ü. Tatlıcan ve B. Binay (çev.). Bursa: Sentez yayıncılık.
 • Berlin, I. (1960). Karl Marx. New York: Oxford University Press.
 • Bhaskar, R. (1993). “Bilgi Kuramı”. T. Bottomore (drl). Marxist Düşünce Sözlüğü içinde. İ. Cüre (çev.).
 • Bhaskar, R. (1993). “Diyalektik”. T. Bottomore (drl). Marxist Düşünce Sözlüğü içinde, L. Köker ve M.
 • Bhaskar, R. (1993). “Realizm”. T. Bottomore (drl). Marxist Düşünce Sözlüğü içinde. Ü. Altuğ ve M. Tunçay
 • Bottomore, T. (1993). “Toplum”. T. Bottomore (drl). Marxist Düşünce Sözlüğü içinde. Ü. Altuğ (çev.)
 • Carr, E. (2011). Karl Marx: Bağnazlık Üzerine Bir Araştırma. İstanbul: İletişim.
 • Colletti, L. (1977). Marksizm: Bilim mi Devrim mi? O. Koçak (çev.). Birikim 26, ss. 33-40.
 • Çiftçi, A. (2003). “Sosyal Bilimlerde Temel Tartışmalar”. D.E.Ü İlahiyat Fakültesi Dergisi. XVII, ss.3-28.
 • Edgley, R. (1993). “Felsefe”, T. Bottomore (drl), Marxist Düşünce Sözlüğü içinde. S. Şener (çev.). İstanbul:
 • Elster, J. (1995). Karl Marx, A Reader. New York: Cambridge Universtiy Press.
 • Elster, J. (1999). An Introduction to Marx. New York: Cambridge University Press.
 • Gülenç, K. ve Kulak, Ö. (2012). Marx’ın Halleri. İstanbul: Kalkedon.
 • Fischer, E. (1996). Karl Marx. New York: Monthly Review Press.
 • Karl Marx ve Das Kapital: Hayatı ve Das Kapital Üzerine Bir İnceleme. (2014). www.ekitaprojesi.com.
 • Korsch, K. (2007). Sosyal Bilimler ve Marksizm. V. S. Öğütle (çev.). İstanbul: Salyangoz yayınları.
 • Larrain, J. (1993). “İdeoloji”, T. Bottomore (drl), Marxist Düşünce Sözlüğü içinde. M. Küçük (çev.). İstanbul:
 • Layder, D. (2006). Sosyal Teoriye Giriş. Ü. Tatlıcan (çev.). İstanbul: Küre yayıncılık.
 • Lefebvre, H. (2010). Gündelik Hayatın Eleştirisi II. I. Ergüden (çev.). İstanbul: Sel yayınları.
 • Lefebvre, H. (2010a). Sosyalist Dünya Görüşü Marksizm. G. D. Görsev (çev.). İstanbul: Yordam Kitap.
 • Leopold, D. (2007). The Young Karl Marx. New York: Cambridge University Press.
 • Markovic, M. (1993). “İnsan Doğası”, T. Bottomore (drl), Marxist Düşünce Sözlüğü içinde. L. Köker (çev.).
 • Marksist Klasikleri Okuma Kılavuzu. (2013). İstanbul:Yordam Kitap.
 • Marx, K ve Engels, F. (1977). Doğu Sorunu. Y. Fincancı (çev.). Ankara: Sol yayınları.
 • Marx, K ve Engels, F. (1995. Din Üzerine. K. Güvenç (çev.). Ankara: Sol yayınları.
Konular Siyaset Bilimleri ve Uluslararası İlişkiler
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Birsen Banu Okutan
E-posta: bbokutan@istanbul.edu.tr
Kurum: ISTANBUL UNIV
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { marusbd256608, journal = {Siyasal Bilimler Dergisi}, issn = {2147-6934}, address = {Marmara Üniversitesi}, year = {2016}, volume = {4}, pages = {47 - 64}, doi = {}, title = {“Felsefi Meseleler” Çerçevesinde Marx’ı Yeniden Okuma Girişimi}, language = {tr}, key = {cite}, author = {Okutan, Birsen Banu} }
APA Okutan, B . (2016). “Felsefi Meseleler” Çerçevesinde Marx’ı Yeniden Okuma Girişimi. Siyasal Bilimler Dergisi, 4 (2), 47-64. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/marusbd/issue/24191/256608
MLA Okutan, B . "“Felsefi Meseleler” Çerçevesinde Marx’ı Yeniden Okuma Girişimi". Siyasal Bilimler Dergisi 4 (2016): 47-64 <http://dergipark.gov.tr/marusbd/issue/24191/256608>
Chicago Okutan, B . "“Felsefi Meseleler” Çerçevesinde Marx’ı Yeniden Okuma Girişimi". Siyasal Bilimler Dergisi 4 (2016): 47-64
RIS TY - JOUR T1 - “Felsefi Meseleler” Çerçevesinde Marx’ı Yeniden Okuma Girişimi AU - Birsen Banu Okutan Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Siyasal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 47 EP - 64 VL - 4 IS - 2 SN - 2147-6934-2147-6926 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Siyasal Bilimler Dergisi “Felsefi Meseleler” Çerçevesinde Marx’ı Yeniden Okuma Girişimi %A Birsen Banu Okutan %T “Felsefi Meseleler” Çerçevesinde Marx’ı Yeniden Okuma Girişimi %D 2016 %J Siyasal Bilimler Dergisi %P 2147-6934-2147-6926 %V 4 %N 2 %R %U