Year 2016, Volume 4, Issue 2, Pages 65 - 90 2016-10-20

Kamuda Bir İstihdam Modeline Dönüşen Alt İşverenlik

Muzaffer Koç [1]

388 919

İş hukuku, işçi ve işveren arasındaki ilişkileri düzenleyen ve inceleyen bir hukuk dalıdır. İş hukukunda asıl olan işverenin kendi işçisi ile mal veya hizmet üretmesidir. Söz konusu işlerin başka işverenlere verilmesi istisnai durumdur ve ancak Kanunun öngördüğü sınırlar içerisinde gerçekleştirilebilir. Alt işverenlik, işverene işyerindeki mal veya hizmet üretimini başka bir işverenin işçileri vasıtasıyla gerçekleştirme imkânı sağlayan bir uygulamadır. Günümüzde yoğun bir uygulama alanı bulan alt işverenlik bir nevi “istihdam modeli” hüviyetine dönüşmüştür. Türkiye’de resmi kayıtlara göre yaklaşık 1,5 milyon alt işveren işçisi bulunmaktadır. Alt işveren işçilerinin ücret, kıdem tazminatı, yıllık izin gibi özlük haklarına yönelik sorunları bulunmaktadır. Son dönemde yapılan bazı yasal düzenlemelerle kamu kurum ve kuruluşlarda çalıştırılan alt işveren işçilerine yönelik ücret, kıdem tazminatı ve yıllık iznin haklarına ilişkin bir takım iyileştirmeler yapılmıştır. Bu çalışmada kamu sektöründe alt işveren işçilerinin sorunlarına yönelik tespitler, alt işverenliği doğuran sebepler, ortaya çıkan sorunlar ve çözüm önerileri güncel gelişmeler ışığında tartışılmıştır.

Alt İşveren, Asıl İşveren, Birlikte Sorumluluk, Kıdem Tazminatı
 • Ak Parti, (2015), Huzur ve İstikrarla Türkiye’nin Yol Haritası, 1 Kasım 2015 Genel Seçimleri Seçim
 • Ak Parti, (2016), Ekonomi İşleri Başkanlığı, Taşeron İşçisine Kadro Müjdesi, Ekonomi Bülteni Sayı:
 • Akyiğit, E. (2015). “Kamuda Asıl İşin Bir Bölümü Alt işverene verilirken Muafiyet Var mıdır?” Çalışma
 • Aykaç, H. B. (2010). İş Hukukunda Alt İşveren, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk
 • Başbakanlık 64. Hükümet 2016 Yılı Eylem Planı (İcraatlar ve Reformlar) 10.12.2015, http://www.akparti.
 • Çelik, N. (1994). İş Hukuku Dersleri, Yenilenmiş 12. Bası, Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş., İstanbul.
 • CHP, (2014) TBMM 5. Yasama Yılı, 24 Yasama Dönemi 656 Sıra Sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan
 • İşletmeleri İşverenleri Sendikası (KAMU-İŞ), 29 Nisan-02 Mayıs. Antalya, http://www.kamu-is.
 • CHP, (2015), Önce İnsan, Önce Birlik, Önce Türkiye, 1 Kasım Seçim Bildirgesi, https://www.chp.org.tr/
 • ÇSGB, (2014) Faruk Çelik Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, Mersin Milletvekili Ali Öz’ün 7/44973 Esas
 • DPB, (Devlet Personel Başkanlığı) (2015), İstatistikler, 20.05.2015, http://www.dpb.gov.tr/F/Root/dosyalar/
 • Eryiğit, S. (2010). Kamu İşyerlerinde Alt İşveren Uygulamasının Doğurduğu Sorunlar ve Çözüm Arayışları
 • Demir, F. (2003). İş Güvencesi ve 4857 Sayılı İş Kanunun Başlıca Yenilikleri, Türkiye Haber İş Sendikası,
 • Demircioğlu, A. M., Tankut C. (2012), İş Hukuku (Bireysel İş Hukuku, Toplu İş Hukuku), Beta Basım Yayım
 • Semineri/Çalıştayı Takdim Konuşması, Kamu İşletmeleri İşverenleri Sendikası KAMU-İŞ
Subjects Political Science and International Relations
Journal Section Makaleler
Authors

Author: Muzaffer Koç
Institution: MARMARA UNIV
Country: Turkey


Bibtex @research article { marusbd256609, journal = {Siyasal Bilimler Dergisi}, issn = {2147-6934}, eissn = {2147-6926}, address = {Marmara University}, year = {2016}, volume = {4}, pages = {65 - 90}, doi = {}, title = {Kamuda Bir İstihdam Modeline Dönüşen Alt İşverenlik}, key = {cite}, author = {Koç, Muzaffer} }
APA Koç, M . (2016). Kamuda Bir İstihdam Modeline Dönüşen Alt İşverenlik. Siyasal Bilimler Dergisi, 4 (2), 65-90. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/marusbd/issue/24191/256609
MLA Koç, M . "Kamuda Bir İstihdam Modeline Dönüşen Alt İşverenlik". Siyasal Bilimler Dergisi 4 (2016): 65-90 <http://dergipark.gov.tr/marusbd/issue/24191/256609>
Chicago Koç, M . "Kamuda Bir İstihdam Modeline Dönüşen Alt İşverenlik". Siyasal Bilimler Dergisi 4 (2016): 65-90
RIS TY - JOUR T1 - Kamuda Bir İstihdam Modeline Dönüşen Alt İşverenlik AU - Muzaffer Koç Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Journal of Political Science JF - Journal JO - JOR SP - 65 EP - 90 VL - 4 IS - 2 SN - 2147-6934-2147-6926 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Journal of Political Science Kamuda Bir İstihdam Modeline Dönüşen Alt İşverenlik %A Muzaffer Koç %T Kamuda Bir İstihdam Modeline Dönüşen Alt İşverenlik %D 2016 %J Journal of Political Science %P 2147-6934-2147-6926 %V 4 %N 2 %R %U