Clinical and Experimental Health Sciences
Kapak Resmi
e-ISSN 2459-1459 | Periyot Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2015 | Yayıncı Marmara Üniversitesi |

Please Visit Our New Website

http://www.clinexphealthsci.com

Clinical and Experimental Health Sciences

e-ISSN 2459-1459 | Periyot Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2015 | Yayıncı Marmara Üniversitesi |
Kapak Resmi

47.974

156.151

Please Visit Our New Website

http://www.clinexphealthsci.com

Cilt 7 - Sayı 4 - Ara 2017
 1. Antenatal Eğitimin Doğum Sonrası Fonksiyonel Statü ve Depresyona Etkisi
  Sayfalar 133 - 138
  Özlem Can Gürkan, Zübeyde Ekşi
 2. Santral Venöz Kateter Uygulamaları ve Kan Kültürü Alınması Konusunda Hemşirelere Verilen Eğitimde Nöro-Linguistik Programlama Tekniği’nin Bilgi Düzeyine Etkisi
  Sayfalar 139 - 145
  Kıvan Çelik, Sevgi Pakiş Çetin, Sinem Eroğlu
 3. Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Öğrenme Tercihlerinin Belirlenmesi
  Sayfalar 146 - 151
  Sezen Karabörklü Argut, Rüstem Mustafaoğlu, Gamze Kuş, Arzu Razak Özdinçler
 4. Periapikal Kemik Lezyonları ve Radyografik Özellikleri
  Sayfalar 152 - 158
  Gaye Keser, Filiz Namdar Pekiner
 5. Gebelikte Psikososyal Sağlık Durumu ile Doğum Korkusu Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
  Sayfalar 159 - 165
  Öznur Körükcü, Ayşe Deliktaş, Ruveyde Aydın, Kamile Kabukcuoğlu
 6. Hemşirelik ve Ebelik Öğrencilerinin Ağız Diş Sağlığı Konusunda Bilgi Düzeyleri
  Sayfalar 166 - 170
  Yasemin Ayık, Semanur Kumral Özçelik, Serap Akyüz, Ayşe Nefise Bahçecik
 7. Preterm Bebeklerde Oral Beslenmeyi Destekleyici Kanıta Dayalı Girişimler
  Sayfalar 171 - 174
  Duygu Gözen, Burcu Aykanat Girgin
 8. Romatoid Artritli Hastada Primer Aortoduodenal Fistül
  Sayfalar 175 - 177
  Dilek Kuzukıran, İsmail Sert, Emre Turgut, Yahya Capkis, Fuat İpekci
 9. Mide Gastrointestinal Stromal Tümörünün Neden Olduğu Rekürren Gastroduodenal İntussepsiyon
  Sayfalar 178 - 180
  Cebrail Akyüz, Mehmet Torun