Akademik MATBUAT
Kapak Resmi
e-ISSN 2602-3881 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2017 | Yayıncı Hamza ALTIN |

Journal of Social  Research