Mesleki Bilimler Dergisi (MBD)
Kapak Resmi
ISSN 2146-7420 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2011 | Yayıncı Yakup Yakut |

Mesleki Bilimler Dergisi (MBD)

ISSN 2146-7420 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2011 | Yayıncı Yakup Yakut |
Kapak Resmi

6.262

13.217
Cilt 7 - Sayı 2 - Ağu 2018
 1. SİVAS İLİ’NDE TURİZM EĞİTİMİ ALAN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN TURİZM ETKİLERİNİ ALGILAMA DÜZEYLERİ VE ÖNERİLERİ
  Sayfalar 0 - 0
  İlker Öztürk, Yalçın Karagöz, Fuat Atasoy
 2. ENERJİ NAKİL HATLARINDA ÇALIŞANLARIN YÜKSEKTE ÇALIŞMALARINDAN KAYNAKLI RİSKLERİN ANALİZİ
  Sayfalar 0 - 0
  Ramazan Kayabaşı
 3. Akıllı Taşıtlar ve Kontrol Sistemleri
  Sayfalar 0 - 0
  Hayrettin GÖKOZAN, Mehmet TAŞTAN
 4. FLORA-FAUNA VE ENDEMİK TÜRLERİN EKOTURİZM ÜRÜNÜ OLARAK KULLANILMASI: DATÇA YÖRESİ ÖRNEĞİ
  Sayfalar 0 - 0
  Alper Kurnaz, Tarih Eren Babür
 5. Genç Yetişkinlerin Bakışıyla Okul Öncesi Çocuklar İçin Ahşap Oyuncaklar
  Sayfalar 0 - 0
  İlker USTA
 6. Determination of Some Mechanical Properties of Laminated Wood Material Reinforced with Carbon Fiber (CFRP)
  Sayfalar 0 - 0
  çağlar altay, Cihan CİBO, Ayhan ÖZÇİFÇİ, Ergün BAYSAL, Hilmi TOKER
 7. ARAZİ YÖNETİMİ KAPSAMINDA KORUMA ANLAYIŞI VE SİT ALANI MÜLKİYETİNDEKİ VERİ YETERSİZLİĞİ
  Sayfalar 0 - 0
  Lütfi YALÇIN, Ayhan GÖKTEPE
 8. Tekstil Bölümlerinde Mesleki Eğitim Alan Lise Öğrencilerinin Beklentilerinin İncelenmesi; Uşak İli Örneği
  Sayfalar 0 - 0
  GÜLHAN PINARLIK
 9. Endüstriyel Değer Taşıyan Süs Bitkilerinin Belirlenmesi ve Peyzajda Kullanımları
  Sayfalar 0 - 0
  Hande Aslan
 10. KÜRESEL İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE UYUM ÇALIŞMALARI: TÜRKİYE AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Sayfalar 0 - 0
  Burhan Davarcıoğlu
 11. Feminist Criticism and Analysis of Nina Baym’s The Madwoman and Her Languages
  Sayfalar 0 - 0
  Fikret Güven
 12. Yüzeyleri Modifiye Edilmiş Bor Atıklarının Polimer Kompozitlerde Etkilerinin Araştırılması
  Sayfalar 0 - 0
  Atilla EVCİN, Süleyman AKPINAR
 13. Elektrokoagülasyon Yöntemi Kullanılarak Disperse Blue 79 ve Reactive Yellow 160 Boyarmaddelerinin Giderim Verimlerinin Karşılaştırılması
  Sayfalar 0 - 0
  Ramazan Keyikoğlu, Orhan Taner CAN, Ahmet Aygün, Mehmet İşleyen
 14. 5. ULUSLARARASI MESLEK YÜKSEKOKULLARI SEMPOZYUMUNDAKİ BİLDİRİLERİN BİBLİYOMETRİK ANALİZİ
  Sayfalar 0 - 0
  beyza erer
 15. ENERJİ GÜVENLİĞİ AÇISINDAN TÜRKİYE: POLİTİKALAR VE İŞ BİRLİKLERİ
  Sayfalar 0 - 0
  Ali Özhan Akyüz, Beste Şİmşek, Afşin Güngör
 16. İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları: Hitit Üniversitesi Örneği
  Sayfalar 0 - 0
  ALPER CUMHUR, HAMİ AHISKALI
 17. Piroklastik Kayaçların Elastisite Modülünün Agrega/Kayaç Özellikleri Kullanılarak Modellenmesi
  Sayfalar 0 - 0
  Ahmet Teymen
 18. Fütürizm Akımı Bağlamında Makine Mühendisliğinin Geleceği
  Sayfalar 0 - 0
  Serhat AKSUNGUR, Tarkan KOCA
 19. Atm (Otomatik Vezne Makinesi) Güvenilirliği ve Yapılması Gerekenler
  Sayfalar 0 - 0
  Zeliha KOCA
 20. AISI 304 Paslanmaz Çelik Boruların, TIG ve Orbital Kaynak ile Birleştirilmesinde Kaynak Özelliklerinin Araştırılması
  Sayfalar 0 - 0
  Adnan Akkurt, Tuncay Şimşek
 21. Bankacılık Sektöründe Kadın Müdür Temsiline İlişkin Karşılaştırmalı Bir Analiz: Sakarya Örneği
  Sayfalar 0 - 0
  Emine Balcı
 22. GENÇ GİRİŞİMCİLER VE İKTİSADİ KALKINMA İLİŞKİSİ BAĞLAMINDA MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN GİRİŞİMCİLİK EĞİLİMLERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
  Sayfalar 0 - 0
  aslı karataş, Gülay Örmeci Güney
 23. UŞAK ÜNİVERSİTESİ BANAZ MESLEK YÜKSEKOKULU ORMANCILIK VE ORMAN ÜRÜNLERİ PROGRAMI ÖĞRENCİLERİNİN MESLEKİ UYGULAMA DERSLERİ İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ VE ANALİZİ
  Sayfalar 0 - 0
  ABDURRAHMAN KARAMAN, AHMET ERKAN METİN
 24. Meslek Lisesi Muhasebe Bölümü Öğrencilerinin Muhasebe Meslek Algısı
  Sayfalar 0 - 0
  Bülent DUMAN
 25. Vandalizmin Azaltılmasında Peyzaj Tasarım Kriterlerinin Belirlenmesi
  Sayfalar 0 - 0
  Hande Aslan
 26. Eğitim Kurumlarındaki Aydınlatmanın Uluslararası Standartlara Göre İncelenmesi
  Sayfalar 0 - 0
  Mehmet KAYAKUŞ
 27. Sosyal Bilimler Önlisans Programlarında Stajın Faydalarının ve Öneminin Anket Yöntemiyle İncelenmesi; Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Örneği
  Sayfalar 0 - 0
  Gökhan YILDIRIM, Rıza KARA, Fatih ÇOLAK, Hakan Furkan AKSU
 28. Hacettepe Üniversitesi’nde Uzaktan Eğitim Yöntemi İle Okutulan Türk Dili Derslerinin Başarı Oranlarının Ön lisans ve Lisans Programlarında Karşılaştırılması
  Sayfalar 0 - 0
  Murat KORKMAZ, Nalan KALKAN, Ayhan DOĞAN, Mehmet DOĞRULUK, Cevdet Çoşkun AYDIN
 29. İNOVATİF GÜNEŞ ENERJİLİ PİŞİRİCİ TASARIM VE ANALİZİ
  Sayfalar 0 - 0
  orhan erden
 30. Alkali Silika Reaksiyonuna Maruz Betonun Yapısal Davranışının Araştırılması
  Sayfalar 0 - 0
  Korkmaz Yıldırım
 31. Bilişim Sistemlerine Yönelik Siber Saldırılar ve Siber Güvenliğin Sağlanması
  Sayfalar 0 - 0
  EBRU YENİMAN YILDIRIM
 32. Fotovoltaik Termal Sistemlerin Yararlı İş Potansiyeli
  Sayfalar 0 - 0
  Bekir Adem Çakmakçı, Engin Huner, Taner Didar, Yasin Bektaş
 33. Kırsal Bölgeler İçin Düşük Maliyetli Sabit Mıknatıslı Senkron Alternatör Tasarımı ve Analizi
  Sayfalar 0 - 0
  engin hüner, Hayrettin Toylan, Taner Dindar, Yasin Bektaş
 34. Isıl İşlem Uygulanan ve Verniklenen Odunun Doğal Yaşlandırma İşleminden Sonra Renk Kararlılığının Belirlenmesi
  Sayfalar 0 - 0
  Ergün BAYSAL, Şaban KART, Çağlar ALTAY, Hilmi TOKER, Türkay TÜRKOĞLU, Cihan CİBO
 35. MERMER SEKTÖRÜNÜN BUGÜNÜ VE GELECEĞİNE YÖNELİK ÖNERİLER
  Sayfalar 0 - 0
  Ramazan Hacımustafaoğlu, Hakan Elçi
 36. Türkiye’de Alternatif Enerji Kaynakları için Mesleki Eğitim Veren Kuruluşlar ve Durumları
  Sayfalar 0 - 0
  Ali Özhan Akyüz, Kazım Kumaş, Durmuş Temiz, Fatih Yoldaş, Onur İnan
 37. Hermetik ve Yoğuşmalı Kombi Cihazlarının Performanslarının Deneysel Olarak Karşılaştırılması
  Sayfalar 0 - 0
  Tarkan KOCA, Serhat AKSUNGUR
 38. Soğutucu Akışkanların Organik Rankine Çevrimi Etkinliğine Etkileri
  Sayfalar 0 - 0
  Bayram Kılıç, Emre Arabacı
 39. YOL AYDINLATMASI TESİSATLARINDA KLASİK YÖNTEM İLE BİLGİSAYAR DESTEKLİ YÖNTEMİN KARŞILAŞTIRILMASI
  Sayfalar 0 - 0
  Yasin BEKTAŞ, Mehmet DURSUN, Taner DİNDAR, Hulusi Hulusi KARACA
 40. The İnvestigation of Metakaolin Effect on Concrete and Mortars Made with Agregates İncluding Reactive Silica
  Sayfalar 0 - 0
  Korkmaz Yıldırım, Mensur SÜMER, Yüksel Furkan YILDIRIM
 41. GLOBAL ENERJİ EĞİLİMLERİ VE YENİLENEBİLİR ENERJİ DİNAMİKLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ
  Sayfalar 0 - 0
  Ali Özhan Akyüz, Afşin Güngör, Beste Şimşek
 42. Sürdürülebilir Kalkınma Açısından Mekan Tüketiminin Koruma ve Kullanma Dengesi Üzerine Etkisi: Bodrum Türkbükü Örneği
  Sayfalar 0 - 0
  gülay örmeci güney, Aslı Karataş