Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi
Kapak Resmi
ISSN 1302-258X | e-ISSN 2564-7164 | Periyot Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 1999 | Yayıncı Muhasebe Öğretim Üyeleri Bilim Ve Dayanışma Vakfı |

GENEL BAKIŞ 

Muhasebe Bilim Dünyası, Türkiye ve diğer ülkelerdeki araştırmacılar tarafından yazılan muhasebe ve finans alanındaki bilimsel makalelere ev sahipliği yapmak üzere 1999 yılından beri yılda dört kez (Mart, Haziran, Ekim ve Aralık ayları sonunda) yayınlanan uluslararası hakemli bir dergidir.

AMAÇ ve KAPSAM

Derginin amacı, Türkçe ve İngilizce dillerindeki yüksek bilimsel kalitedeki özgün araştırmaların yayınlanmasına katkı sağlayarak muhasebe ve finans alanında Türkiye ve diğer ülkelerdeki araştırmacılara uluslararası kapsamda bir yayın yapma imkanı sunmaktır.   

ARAŞTIRMA KONULARI

Dergide yayınlanan makalelerin araştırma konuları, bunlarla sınırlı olmamak üzere, aşağıdakileri kapsamaktadır: 

 • Muhasebe
 • Finansal ve finansal olmayan raporlama
 • Finansal analiz
 • Denetim
 • Muhasebe eğitimi
 • Finans  
 • Muhasebe ile ilişkilendirilmiş disiplinlerarası araştırmalar

HEDEF KİTLESİ

Derginin hedef kitlesi, muhasebe ve finans araştırmacıları ve meslek mensuplarıdır. 

H-indeksi

DİZİN

Muhasebe Bilim Dünyası, halihazırda aşağıdaki dizinler kapsamında yer almaktadır: 

 • ULAKBİM TR Dizin kapsamındaki Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı Dergi Listesi,
 • SOBİAD Atıf Dizini,
 • EBSCO Host Academic Search Complete ve 
 • Google Scholar 
   

Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi

ISSN 1302-258X | e-ISSN 2564-7164 | Periyot Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 1999 | Yayıncı Muhasebe Öğretim Üyeleri Bilim Ve Dayanışma Vakfı |
Kapak Resmi

4.551

9.586

GENEL BAKIŞ 

Muhasebe Bilim Dünyası, Türkiye ve diğer ülkelerdeki araştırmacılar tarafından yazılan muhasebe ve finans alanındaki bilimsel makalelere ev sahipliği yapmak üzere 1999 yılından beri yılda dört kez (Mart, Haziran, Ekim ve Aralık ayları sonunda) yayınlanan uluslararası hakemli bir dergidir.

AMAÇ ve KAPSAM

Derginin amacı, Türkçe ve İngilizce dillerindeki yüksek bilimsel kalitedeki özgün araştırmaların yayınlanmasına katkı sağlayarak muhasebe ve finans alanında Türkiye ve diğer ülkelerdeki araştırmacılara uluslararası kapsamda bir yayın yapma imkanı sunmaktır.   

ARAŞTIRMA KONULARI

Dergide yayınlanan makalelerin araştırma konuları, bunlarla sınırlı olmamak üzere, aşağıdakileri kapsamaktadır: 

 • Muhasebe
 • Finansal ve finansal olmayan raporlama
 • Finansal analiz
 • Denetim
 • Muhasebe eğitimi
 • Finans  
 • Muhasebe ile ilişkilendirilmiş disiplinlerarası araştırmalar

HEDEF KİTLESİ

Derginin hedef kitlesi, muhasebe ve finans araştırmacıları ve meslek mensuplarıdır. 

H-indeksi

DİZİN

Muhasebe Bilim Dünyası, halihazırda aşağıdaki dizinler kapsamında yer almaktadır: 

 • ULAKBİM TR Dizin kapsamındaki Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı Dergi Listesi,
 • SOBİAD Atıf Dizini,
 • EBSCO Host Academic Search Complete ve 
 • Google Scholar 
   
2018 Cilt 20 Sayı 2 Son Sayı
Cilt 20 - Sayı 2 - Haz 2018
 1. STOKLARA İLİŞKİN TMS 2 VE BOBİ FRS KARŞILAŞTIRMASI
  Sayfalar 262 - 285
  Hatice Pınar KAYA
 2. MUHASEBEDE ANALİZ YÖNTEMİ OLARAK METİN MADENCİLİĞİ
  Sayfalar 286 - 315
  Şafak AĞDENİZ, Birol YILDIZ
 3. KÜRESEL KURULUŞLARIN ENTEGRE RAPORLAMASI: ENTEGRE RAPORLAMA ÖRNEKLERİ VERİTABANINDA 2011-2016 YILLARI ARASINDA YAYINLANAN RAPORLARIN İÇERİK ANALİZİ
  Sayfalar 316 - 329
  Seval KARDEŞ SELİMOĞLU, Gül YEŞİLÇELEBİ
 4. TÜRKİYE’DE FAALİYET GÖSTEREN GELENEKSEL BANKALAR VE KATILIM BANKALARININ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI
  Sayfalar 330 - 346
  Utku ŞENDURUR, Fatma TEMELLİ
 5. BANKACILIKTA KONSOLİDE GÜVENCE YAKLAŞIMI ÜZERİNE KAVRAMSAL BİR İNCELEME
  Sayfalar 347 - 374
  Mustafa Tevfik KARTAL, Özgür ÇATIKKAŞ, Neşe Çoban ÇELİKDEMİR
 6. YÜKSEK DENETİM KURUMLARININ BAĞIMSIZLIĞININ KAMU BORCUNUN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: TÜRKİYE İÇİN BİR ARAŞTIRMA
  Sayfalar 375 - 388
  Sinem YALÇIN
 7. KAYNAK TÜKETİM MUHASEBESİ YAKLAŞIMININ TUĞLA ÜRETİM İŞLETMESİNDE UYGULANMASI VE KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ
  Sayfalar 389 - 417
  Harun ÖĞÜNÇ, Ömer TEKŞEN
 8. BANKACILIK SEKTÖRÜNDE FİNANSAL RİSKLERİN Z-SKOR VE BANKOMETER METODLARI İLE TESPİTİ, BİST’TE İŞLEM GÖREN TİCARİ BANKALAR ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
  Sayfalar 418 - 438
  Emine Ebru AKIN AKSOY, İlkut Elif KANDİL GÖKER
 9. ARNAVUTLUK’TA MUHASEBECİLİK YETERLİLİKLERİNE İLİŞKİN ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ
  Sayfalar 439 - 449
  Brisejda RAMAJ
 10. NÖROMUHASEBE
  Sayfalar 450 - 465
  Hayrettin USUL, Elif ÇAĞLAN