Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi
Kapak Resmi
ISSN 1302-258X | e-ISSN 2564-7164 | Periyot Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 1999 | Yayıncı Muhasebe Öğretim Üyeleri Bilim Ve Dayanışma Vakfı |

GENEL BAKIŞ 

Muhasebe Bilim Dünyası, Türkiye ve diğer ülkelerdeki araştırmacılar tarafından yazılan muhasebe ve finans alanındaki bilimsel makalelere ev sahipliği yapmak üzere 1999 yılından beri yılda dört kez (Mart, Haziran, Ekim ve Aralık ayları sonunda) yayınlanan uluslararası hakemli bir dergidir.

AMAÇ ve KAPSAM

Derginin amacı, Türkçe ve İngilizce dillerindeki yüksek bilimsel kalitedeki özgün araştırmaların yayınlanmasına katkı sağlayarak muhasebe ve finans alanında Türkiye ve diğer ülkelerdeki araştırmacılara uluslararası kapsamda bir yayın yapma imkanı sunmaktır.   

ARAŞTIRMA KONULARI

Dergide yayınlanan makalelerin araştırma konuları, bunlarla sınırlı olmamak üzere, aşağıdakileri kapsamaktadır: 

 • Muhasebe
 • Finansal ve finansal olmayan raporlama
 • Finansal analiz
 • Denetim
 • Muhasebe eğitimi
 • Finans  
 • Muhasebe ile ilişkilendirilmiş disiplinlerarası araştırmalar

HEDEF KİTLESİ

Derginin hedef kitlesi, muhasebe ve finans araştırmacıları ve meslek mensuplarıdır. 

H-indeksi

DİZİN

Muhasebe Bilim Dünyası, halihazırda aşağıdaki dizinler kapsamında yer almaktadır: 

 • ULAKBİM TR Dizin kapsamındaki Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı Dergi Listesi,
 • SOBİAD Atıf Dizini,
 • EBSCO Host Academic Search Complete ve 
 • Google Scholar 
   

Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi

ISSN 1302-258X | e-ISSN 2564-7164 | Periyot Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 1999 | Yayıncı Muhasebe Öğretim Üyeleri Bilim Ve Dayanışma Vakfı |
Kapak Resmi

2.840

3.938

GENEL BAKIŞ 

Muhasebe Bilim Dünyası, Türkiye ve diğer ülkelerdeki araştırmacılar tarafından yazılan muhasebe ve finans alanındaki bilimsel makalelere ev sahipliği yapmak üzere 1999 yılından beri yılda dört kez (Mart, Haziran, Ekim ve Aralık ayları sonunda) yayınlanan uluslararası hakemli bir dergidir.

AMAÇ ve KAPSAM

Derginin amacı, Türkçe ve İngilizce dillerindeki yüksek bilimsel kalitedeki özgün araştırmaların yayınlanmasına katkı sağlayarak muhasebe ve finans alanında Türkiye ve diğer ülkelerdeki araştırmacılara uluslararası kapsamda bir yayın yapma imkanı sunmaktır.   

ARAŞTIRMA KONULARI

Dergide yayınlanan makalelerin araştırma konuları, bunlarla sınırlı olmamak üzere, aşağıdakileri kapsamaktadır: 

 • Muhasebe
 • Finansal ve finansal olmayan raporlama
 • Finansal analiz
 • Denetim
 • Muhasebe eğitimi
 • Finans  
 • Muhasebe ile ilişkilendirilmiş disiplinlerarası araştırmalar

HEDEF KİTLESİ

Derginin hedef kitlesi, muhasebe ve finans araştırmacıları ve meslek mensuplarıdır. 

H-indeksi

DİZİN

Muhasebe Bilim Dünyası, halihazırda aşağıdaki dizinler kapsamında yer almaktadır: 

 • ULAKBİM TR Dizin kapsamındaki Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı Dergi Listesi,
 • SOBİAD Atıf Dizini,
 • EBSCO Host Academic Search Complete ve 
 • Google Scholar 
   
Cilt 20 - Sayı 1 - Mar 2018
 1. IFRS 9 FİNANSAL ARAÇLAR STANDARDINA GÖRE FİNANSAL VARLIKLARIN SINIFLANDIRILMASI VE SINIFLANDIRMADA KULLANILAN TESTLER/KRİTERLER
  Sayfalar 1 - 27
  Mehmet Maşuk FİDAN
 2. ENTEGRE RAPORLAMA VE TÜRKİYE’DEKİ GELİŞMELER: ENTEGRE RAPOR HAZIRLAYAN İŞLETMELER VE BIST KURUMSAL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ENDEKSİNDE YER ALAN İŞLETMELER AÇISINDAN BİR İNCELEME
  Sayfalar 28 - 64
  Burcu İŞGÜDEN KILIÇ
 3. BAĞIMSIZ DENETİMDE YENİ BİR YAKLAŞIM: KİLİT DENETİM KONULARI
  Sayfalar 65 - 89
  Aziz DOĞAN
 4. BT DENETİMİ - BİR ÖRGÜTTEKİ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ DENETİMİNE GİRİŞ
  Sayfalar 90 - 115
  Elda HOXHAJ
 5. TÜRKİYE’DE MUHASEBE VE DENETİM MESLEKLERİNDE ETİK EĞİTİM VE MESLEKİ EĞİTİM SÜRECİ: TARİHSEL BİR BAKIŞ AÇISI
  Sayfalar 116 - 143
  Mehmet ÖZBİRECİKLİ, İlker KIYMETLİ ŞEN
 6. KAMU SEKTÖRÜ DENETİMİNDE YENİ BİR BAKIŞ: ETİK DENETİMİ
  Sayfalar 144 - 161
  Yaşar UZUN
 7. PSİKOLOJİK UZAKLIK VE ALGILANAN YATIRIM YETERLİLİĞİNİN YATIRIM YAPMA İSTEĞİNE ETKİSİ: TÜRKİYE’DE DENEYSEL BİR ÇALIŞMA
  Sayfalar 162 - 178
  Emre CENGİZ
 8. OYUNLAŞTIRMANIN MUHASEBE EĞİTİMİNDE KULLANIMI, PİLOT PROJE: “HESAP GÜNÜ”
  Sayfalar 179 - 201
  Burak ÖZDOĞAN, Tuna Can GÜLEÇ, Rabia AKTAŞ
 9. DİJİTALLEŞME SÜRECİNDE KÜRESEL MUHASEBE MESLEĞİNİN YENİDEN ŞEKİLLENMESİNE BAKIŞ
  Sayfalar 202 - 235
  Masum TÜRKER
 10. TÜRKİYE’DE 2014-2016 YILLARI ARASINDA AKADEMİK DERGİLERDE MUHASEBE ALANINDA YAYINLANAN MAKALELERİN BİBLİYOMETRİK ANALİZİ
  Sayfalar 236 - 257
  Meral GÜNDÜZ