Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi

ISSN 1302-258X | Periyot Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 1999 | Yayıncı Muhasebe Öğretim Üyeleri Bilim Ve Dayanışma Vakfı |
Kapak Resmi

1.676

1.915

Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi yılda dört kez yayınlanan uluslararası bir dergidir.

EBSCOHOST Academic Search Complete

TR Dizin

Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, basılı formatta yayından elektronik formatta yayına geçtiğinden dolayı, daha öncesinde basılı olan ISSN Numarası ISSN_1302-258X şeklinde iken, derginin elektronik dergi ISSN Numarası ISSN_ 2564-7164 olarak değişmiştir.

2017 Cilt 19 Sayı 4 Son Sayı
Cilt 19 - Sayı 4 - Ara 2017
 1. DAVRANIŞSAL DENETİMDE ÇAĞDAŞ KONULAR: DAVRANIŞSAL DENETİM ARAŞTIRMALARI İLE İLGİLİ BİR GÖZDEN GEÇİRME
  Sayfalar 810 - 861
  Naz SAYARI
 2. BIG DATA, MUHASEBE VE MUHASEBE MESLEĞİ
  Sayfalar 862 - 883
  Ümmühan ASLAN, Yıldız ÖZERHAN
 3. FAALİYET GİDER TÜRLERİNİN MARKA DEĞERİ ÜZERİNE ETKİSİ: BRAND FINANCE TURKEY-100’DE YER ALAN ŞİRKETLERE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA
  Sayfalar 884 - 914
  Mahmut KOÇAN, Bilal GEREKAN
 4. YATIRIMCILARA BİLGİ SAĞLAMA ARACI OLARAK ENTEGRE RAPORLAMA
  Sayfalar 915 - 936
  Metin SABAN, Hakan VARGÜN, Serhan GÜRKAN
 5. İŞLETME KARLILIĞINA KURUMSAL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİN ETKİSİ: BİST’TE BİR UYGULAMA
  Sayfalar 937 - 956
  Şerife ÖNDER
 6. SU MUHASEBESİ VE GRI 303 SU 2016 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORLAMASI STANDARDI
  Sayfalar 957 - 980
  Pınar OKAN GÖKTEN
 7. RİSK RAPORLAMASI; MEVZUAT VE UYGULAMA AÇISINDAN ALMANYA VE TÜRKİYE KARŞILAŞTIRMASI
  Sayfalar 981 - 1017
  Çağrı AKSOY HAZIR
 8. BORSA İSTANBUL 100 ENDEKSİNDE İŞLEM GÖREN ÜRETİM İŞLETMELERİNİN FAALİYET RAPORLARINDA BELİRLEDİKLERİ RİSK TANIMLARI VE RİSK YÖNETİM POLİTİKALARININ ANALİZİ
  Sayfalar 1018 - 1033
  Osman AYDIN, Nalan AKDOĞAN, Serap YANIK
 9. SIĞ BİR HİSSE SENEDİ PİYASASI OYNAKLIĞI İLE DÖVİZ KURU OYNAKLIĞININ İLİŞKİSİ: BORSA ISTANBUL ÖRNEĞİ
  Sayfalar 1034 - 1049
  Sezer Bozkus KAHYAOGLU, Hakan KAHYAOGLU
 10. YARDIMCI MUHASEBE ELEMANLARININ İŞ DOYUM DÜZEYLERİNİN TESPİT EDİLMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA: İSTANBUL ÖRNEĞİ
  Sayfalar 1050 - 1065
  Kemal TAYSI, Serdar CANBAZ