Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi yılda dört kez yayınlanan uluslararası bir dergidir.

EBSCOHOST Academic Search Complete

TR Dizin

Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, basılı formatta yayından elektronik formatta yayına geçtiğinden dolayı, daha öncesinde basılı olan ISSN Numarası ISSN_1302-258X şeklinde iken, derginin elektronik dergi ISSN Numarası ISSN_ 2564-7164 olarak değişmiştir.


2017 Cilt 19 Sayı 3 Son Sayı
Cilt 19 - Sayı 3 - Eyl 2017