Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi
Kapak Resmi
ISSN 1302-258X | e-ISSN 2564-7164 | Periyot Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 1999 | Yayıncı Muhasebe Öğretim Üyeleri Bilim Ve Dayanışma Vakfı |

GENEL BAKIŞ 

Muhasebe Bilim Dünyası, Türkiye ve diğer ülkelerdeki araştırmacılar tarafından yazılan muhasebe ve finans alanındaki bilimsel makalelere ev sahipliği yapmak üzere 1999 yılından beri yılda dört kez (Mart, Haziran, Ekim ve Aralık ayları sonunda) yayınlanan uluslararası hakemli bir dergidir.

AMAÇ ve KAPSAM

Derginin amacı, Türkçe ve İngilizce dillerindeki yüksek bilimsel kalitedeki özgün araştırmaların yayınlanmasına katkı sağlayarak muhasebe ve finans alanında Türkiye ve diğer ülkelerdeki araştırmacılara uluslararası kapsamda bir yayın yapma imkanı sunmaktır.   

ARAŞTIRMA KONULARI

Dergide yayınlanan makalelerin araştırma konuları, bunlarla sınırlı olmamak üzere, aşağıdakileri kapsamaktadır: 

 • Muhasebe
 • Finansal ve finansal olmayan raporlama
 • Finansal analiz
 • Denetim
 • Muhasebe eğitimi
 • Finans  
 • Muhasebe ile ilişkilendirilmiş disiplinlerarası araştırmalar

HEDEF KİTLESİ

Derginin hedef kitlesi, muhasebe ve finans araştırmacıları ve meslek mensuplarıdır. 

H-indeksi

DİZİN

Muhasebe Bilim Dünyası, halihazırda aşağıdaki dizinler kapsamında yer almaktadır: 

 • ULAKBİM TR Dizin kapsamındaki Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı Dergi Listesi,
 • SOBİAD Atıf Dizini,
 • EBSCO Host Academic Search Complete ve 
 • Google Scholar 
   

Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi

ISSN 1302-258X | e-ISSN 2564-7164 | Periyot Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 1999 | Yayıncı Muhasebe Öğretim Üyeleri Bilim Ve Dayanışma Vakfı |
Kapak Resmi

7.125

18.127

GENEL BAKIŞ 

Muhasebe Bilim Dünyası, Türkiye ve diğer ülkelerdeki araştırmacılar tarafından yazılan muhasebe ve finans alanındaki bilimsel makalelere ev sahipliği yapmak üzere 1999 yılından beri yılda dört kez (Mart, Haziran, Ekim ve Aralık ayları sonunda) yayınlanan uluslararası hakemli bir dergidir.

AMAÇ ve KAPSAM

Derginin amacı, Türkçe ve İngilizce dillerindeki yüksek bilimsel kalitedeki özgün araştırmaların yayınlanmasına katkı sağlayarak muhasebe ve finans alanında Türkiye ve diğer ülkelerdeki araştırmacılara uluslararası kapsamda bir yayın yapma imkanı sunmaktır.   

ARAŞTIRMA KONULARI

Dergide yayınlanan makalelerin araştırma konuları, bunlarla sınırlı olmamak üzere, aşağıdakileri kapsamaktadır: 

 • Muhasebe
 • Finansal ve finansal olmayan raporlama
 • Finansal analiz
 • Denetim
 • Muhasebe eğitimi
 • Finans  
 • Muhasebe ile ilişkilendirilmiş disiplinlerarası araştırmalar

HEDEF KİTLESİ

Derginin hedef kitlesi, muhasebe ve finans araştırmacıları ve meslek mensuplarıdır. 

H-indeksi

DİZİN

Muhasebe Bilim Dünyası, halihazırda aşağıdaki dizinler kapsamında yer almaktadır: 

 • ULAKBİM TR Dizin kapsamındaki Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı Dergi Listesi,
 • SOBİAD Atıf Dizini,
 • EBSCO Host Academic Search Complete ve 
 • Google Scholar 
   
2018 Cilt 20 Sayı 3 Son Sayı
Cilt 20 - Sayı 3 - Eyl 2018
 1. EXPECTED CREDIT LOSS MODEL BY IFRS 9 AND ITS POSSIBLE EARLY IMPACTS ON EUROPEAN AND TURKISH BANKING SECTOR
  Sayfalar 476 - 506
  Banu SULTANOĞLU
 2. IPSAS VS. NATIONAL GAAP : DIFFERENCES AND CHALLENGES IN IMPLEMENTING IPSAS IN ALBANIAN PUBLIC SECTOR
  Sayfalar 507 - 530
  Dritan FINO, Kesjana HALILI, Erisa RODHANI
 3. ORTAK KONTROLE TABİ İŞLETME BİRLEŞMELERİNDEKİ FİNANSAL RAPORLAMA FARKLILIKLARINA İLİŞKİN BIST 100 VE KURUMSAL YÖNETİM ENDEKSİ ŞİRKETLERİNİN İNCELEMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA
  Sayfalar 531 - 559
  Nalan AKDOĞAN, Samet BÜLBÜL
 4. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK AÇIKLAMALARI KAPSAMINDA KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUĞUN KÂRLILIK ÜZERİNE ETKİSİ: BİST SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ENDEKSİNDE BİR ARAŞTIRMA
  Sayfalar 560 - 577
  Azzem ÖZKAN, Şükran GÜNGÖR TANÇ, Bahşende TAŞDEMİR
 5. FİNANSAL HİZMETLER SEKTÖRÜNDE FİNANSAL OLMAYAN BİLGİLERİN RAPORLANMASI: SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORLARI ÜZERİNE AMPİRİK BİR ARAŞTIRMA
  Sayfalar 578 - 607
  Nuray DEMİREL ARICI, Nihal ALTUN
 6. STRATEGIC PLANNING AS A TOOL FOR ACCOUNTABILITY IN TURKISH PUBLIC ADMINISTRATION
  Sayfalar 608 - 628
  Ahmet TANER
 7. BAĞIMSIZ DENETİM FİRMALARININ BULUT BİLİŞİM UYGULAMALARINI BENİMSEME DÜZEYLERİNE YÖNELİK NİTEL BİR ARAŞTIRMA: ANTALYA İLİ ÖRNEĞİ
  Sayfalar 629 - 649
  Ayşegül CİĞER, Bülent KINAY
 8. A DESCRIPTIVE RESEARCH ON TURKISH LISTED MANUFACTURING COMPANIES’ INDEPENDENT AUDIT CHARACTERISTICS
  Sayfalar 650 - 678
  Gökberk CAN
 9. FAALİYET TABANLI MALİYETLEME VE BİR HASTANE İŞLETMESİNDE UYGULAMA
  Sayfalar 679 - 704
  İlhan EGE, Murat KURTLAR
 10. NAKİT AKIŞI İLE KARLILIK ARASINDAKİ İLİŞKİ: TAŞIT ARAÇLARI SEKTÖRÜ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
  Sayfalar 705 - 727
  Hasan UYGURTÜRK, Hakan VARGÜN