Marmara Business Review

ISSN 2536-457X | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2016 | Yayıncı Marmara Üniversitesi |
Kapak Resmi

4.233

1.659

Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi Marmara Business Review Dergisi, “Marmara Business Review” adı altında yılda 2 kez, Şubat ve Ağustos aylarında yayınlanmakta olan hakemli ve akademik bir dergidir. Dergide, yayınlanacak olan makaleler 2 ayrı hakem tarafından değerlendirilmektedir.


Derginin temel amacı, işletme alanında niceliksel ya da niteliksel özgün ve yeni bilimsel çalışmalar yayınlayarak literatüre katkı sağlamaktır. İngilizce, Almanca ve Türkçe makaleler kabul edilmektedir.

Amacı doğrultusunda İnsan Kaynakları, Muhasebe, Finansman, Pazarlama, Uluslararası işletmecilik vb. tüm işletmecilik alanında özgün akademik çalışmalara yer verilmektedir.