Middle Black Sea Journal of Communication Studies
Kapak Resmi
e-ISSN 2587-1544 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2016 | Yayıncı Ondokuz Mayıs Üniversitesi |

Middle Black Sea Journal of Communication Studies

e-ISSN 2587-1544 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2016 | Yayıncı Ondokuz Mayıs Üniversitesi |