Postmodern İletişim Süreçleri ve Sanal Şöhret
Postmodern Communication Processes and Virtual Fame

Muhammed Yıldız [1]

431 469

Şöhret kültürü çok eski zamanlardan bu yana bazı zamanlar dini, bazı zamanlar siyasi, bazı zamanlar ekonomik, bazı zamanlarda da eğlence amaçlı olarak kitleleri etkilemektedir. Şöhret kültürünün etkisiyle insanlar devamlı olarak bazı karakterleri diğerlerinden ayırmakta, şöhret sahiplerini kimi özellikleriyle ön plana koyarak, farklı bir mertebede konumlandırmaktadır (Arık, 2013). Yani toplum her zaman eğleneceği, ilgilerini yönlendirebileceği, gündemi oluşturacağı şöhretler oluşturmaktadır. Şöhretler geçici olsa da böyle bir kültür sürekli olarak birilerini gündemde tutmaktadır. Toplumsal yapı kendi bünyesinden çıkardığı şöhretleri, tanınmış bireyleri, fenomenleri bir süre sonra yenisiyle değiştirmekte ve bu süreç asırlarca böyle devam etmektedir. Bir dönemde, şöhret kategorisi sadece asiller, burjuva, devlet adamları ya da milli kahramanları kapsamına almıştı. Günümüzde, medyanın ürettiği, kelebek ömürlü meşhurlar, fenomenler, şöhretler ve bir takım zengin insanlar, içinde bulundukları toplumdan kopuk hikâyelerle, bir gerçekliğe dönüşmüştür (Tunç, 2006). Bu araştırmada asırlardan beri gelen şöhret kültürünün, günümüz teknoloji alanına yansımaları araştırılmıştır. Bireylerin neden Facebook, Twitter ve Instagram gibi araçlar yoluyla sanal kimlik oluşturdukları incelenmiştir. Oluşturulan sanal kimlikler ve gerçek kimliklerin ilişkisi tartışılmıştır.

Fame culture has been influenced by religion for some time, politics for some times, economy for some times, and entertainment for some times since ancient times. With the influence of fame cult, people constantly distinguish some characters from others and position reputations in a different order by putting them in the foreground with certain characteristics (Arık, 2013). That is to say, society is always creating celebrities that it will entertain, to direct, to create an agenda. Although fame is temporary, such a culture keeps people constantly on the agenda. The social structure changes the reputations, well-known individuals and phenomena that it releases from its own within a while, and this process continues for centuries. At one time, the category of celebrity included only natives, bourgeois, statesmen or national heroes. Nowadays, the famous butterflies, phenomena, fame, and a wealth of people produced by the media have turned into reality, broken from the society they live in. (Tunç, 2006). In this research, the fame culture that has been going on for centuries has been researched in the field of modern technology. It has been investigated why individuals create virtual identities through tools such as Facebook, Twitter and Instagram. The relationship between created virtual identities and real identities is discussed.

  • Ekşi, F. (2012). Narsistik kişilik özelliklerinin internet bağımlılığı ve siber zorbalığı yordama düzeyinin yol analizi ile incelenmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 12(3), 1683-1706.
  • Emir, A. (2011). Devir sanal itibar devri, İSMMMO.
  • Gürlek, P. (2013). Sosyal medya hesabının değeri ve sürdürülebilirliği. Hukuk & Bilişim Aylık Bilişim Kültürü Dergisi.
  • Hazar, M. (2011). Sosyal medya bağımlılığı-bir alan çalışması, İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, (32), 151-175.
Konular Sosyal ve Beşeri Bilimler
Dergi Bölümü Makale
Yazarlar

Yazar: Muhammed Yıldız
E-posta: pdrdanisman@hotmail.com
Kurum: İstanbul Üniversitesi
Ülke: Turkey


Bibtex @ { mbsjcs298945, journal = {Middle Black Sea Journal of Communication Studies}, issn = {}, address = {Ondokuz Mayıs Üniversitesi}, year = {}, volume = {2}, pages = {16 - 23}, doi = {}, title = {Postmodern İletişim Süreçleri ve Sanal Şöhret}, key = {cite}, author = {Yıldız, Muhammed} }
APA Yıldız, M . (). Postmodern İletişim Süreçleri ve Sanal Şöhret. Middle Black Sea Journal of Communication Studies, 2 (1), 16-23. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/mbsjcs/issue/29737/298945
MLA Yıldız, M . "Postmodern İletişim Süreçleri ve Sanal Şöhret". Middle Black Sea Journal of Communication Studies 2 (): 16-23 <http://dergipark.gov.tr/mbsjcs/issue/29737/298945>
Chicago Yıldız, M . "Postmodern İletişim Süreçleri ve Sanal Şöhret". Middle Black Sea Journal of Communication Studies 2 (): 16-23
RIS TY - JOUR T1 - Postmodern İletişim Süreçleri ve Sanal Şöhret AU - Muhammed Yıldız Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Middle Black Sea Journal of Communication Studies JF - Journal JO - JOR SP - 16 EP - 23 VL - 2 IS - 1 SN - -2587-1544 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Middle Black Sea Journal of Communication Studies Postmodern İletişim Süreçleri ve Sanal Şöhret %A Muhammed Yıldız %T Postmodern İletişim Süreçleri ve Sanal Şöhret %D 2018 %J Middle Black Sea Journal of Communication Studies %P -2587-1544 %V 2 %N 1 %R %U