Medya en önemli temsil araçlarından biridir. Bireyleri, toplumları nasıl algılayacağımıza büyük ölçüde medya karar verir. Medyada yer alan haberlerde yeni bir gerçeklik ortaya konur ve izleyenlerin algıları bu gerçeklik üzerinden şekillenir. Bireylerin ve toplumların ‘öteki’ algısını da oluşturan medya içerikleridir. İnsanlık tarihinin en büyük karşıtlıklarından biri olan Doğu-Batı ayrışması günümüzde medya aracılığıyla sürmektedir. Bu çalışma Doğu’nun medyada nasıl temsil edildiğini genel çerçevesiyle tartışmaya çalışıyor.  Ayrıca haber olgusunun bir gerçeklik oluşturma işlevi gördüğü göz önünde bulundurularak bilginin üretilmesi ve gerçeklik bağlantısını tartışıyor. Bu çalışma literatür taraması yöntemi ile haberlerdeki oryantalizm kurgusunu tartışmayı hedefliyor. 


Abstract

Media is one of the most important presentation mediums. it is who decide how we see the individuals or societies. A new reality is presented on the media and with it the perception of the viewer is shaped. Perception of the “other” of the individuals and societies is also depends on content of media. One of the biggest conflicts of the human history which is between orient and occident still continues on the media. On this paper, the presentation of the orient is studied. Additionally the news’ ability to create reality and its connection to reality is studied. The paper is focused on orientalism on the news with literature review.

Doğu-Batı, oryantalizm, medyada temsil
 • Arlı, A. (2009). Oryantalizm Oksidentalizm ve Şerif Mardin. İstanbul: Küre Yayınları.
 • Botton, A. d. (2015). Haberler -Bir Kullanma Kılavuzu-. (Z. Baransel, Çev.) İstanbul: Sel Yayıncılık.
 • Bulut, Y. (2006). Oryantalizmin Kısa Tarihi. İstanbul: Küre Yayınları.
 • Buruma, I., & Margalit, A. (2009). Garbiyatçılık. (G. Turan, Çev.) İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
 • Chambers, I. (2005). Göç, Kültür, Kimlik. (İ. Türkmen, & M. Beşikçi, Çev.) İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Kahraman, H. B., & Keyman, E. (1998). Kemalizm, Oryantalizm ve Modernite. Doğu Batı Düşünce Dergisi, 2, 75-88.
 • Morley, D., & Robins, K. (1997). Kimlik Mekanları. (E. Zeybekoğlu, Çev.) İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Rigel, N., & Çağlar, Ş. (2010). Kanatlı Kelimeler - Örneklerle Haber Tasarımı. İstanbul: Anonim Yayıncılık.
 • Said, E. (2006). Şarkiyatçılık. (B. Ülner, Çev.) İstanbul: Metis Yayınları.
 • Said, E. (2008). Medyada İslam. (A. Babacan, Çev.) İstanbul: Metis Yayınları.
 • Schnapper, D. (2005). Sosyoloji Düşüncesinin Özünde Öteki ile İlişki. (A. Sönmezay, Çev.) İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
 • Sökmen, M. G., & Ertür, B. (2010). Barbarları Beklerken. İstanbul: Metis Yayınları.
 • Sunar, L. (2007). Şarkiyatçılığı Niçin Yeniden Tartışmalıyız? L. Sunar içinde, Uluslararası Oryantalizm Sempozyumu (s. 27-53). İstanbul: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültürel ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı Kültür Müdürlüğü.
 • Tokgöz, O. (1994). Temel Gazetecilik. Ankara: İmge Kitabevi.
 • Turna, B. B. (2005). Şarkiyatçılığı Anlamak: Edward Said'in 'Şarkiyatçılık'ı Üzerine Notlar. Doğu Batı Düşünce Dergisi, 20, 219-241.
 • Tutal, N. (2006). Küreselleşme İletişim Kültürlerarasılık. İstanbul : Kırmızı Yayınları.
 • Uğur, A. (1991). Zihinlerin Yeni Efendileri: Medyalar. Y. Kaplan içinde, Enformasyon Devrimi Efsanesi (s. 233-256). Kayseri: Rey Yayıncılık.
 • Uluç, G. (2009). Medya ve Oryantalizm. İstanbul: Anahtar Yayınları.
 • Uluslararası Af Örgütü (2017). Uluslararası Af Örgütü Raporu 2016/17-Dünyada İnsan Haklarının Durumu .
 • Yeğenoğlu, M. (1996). Peçeli Fantaziler: Oryantalist Söylemde Kültürel ve Cinsel Fark. F. Keyman, M. Mutman, & M. Yeğenoğlu içinde, Oryantalizm, Hegemonya ve Kültürel Fark (s. 107-159). İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Yeğenoğlu, M. (2001). Çokkültürlülük Disiplinlerarasılık mıdır? T. Bora, S. Sökmen, & K. Şahin içinde, Sosyal Bilimleri Yeniden Düşünmek (s. 287-298). İstanbul: Metis Yayınları.
Konular
Dergi Bölümü Makale
Yazarlar

Yazar: Nihal Kocabay-Şener
E-posta: nihalkocabay@gmail.com
Kurum: İstanbul Ticaret Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü
Ülke: Turkey


Bibtex @ { mbsjcs305400, journal = {Middle Black Sea Journal of Communication Studies}, issn = {}, address = {Ondokuz Mayıs Üniversitesi}, year = {}, volume = {2}, pages = {1 - 7}, doi = {}, title = {Haberlerde Gerçeğin Yeniden Üretilmesi: Batı Medyasında Doğu İmgesi}, key = {cite}, author = {Kocabay-Şener, Nihal} }
APA Kocabay-Şener, N . (). Haberlerde Gerçeğin Yeniden Üretilmesi: Batı Medyasında Doğu İmgesi. Middle Black Sea Journal of Communication Studies, 2 (1), 1-7. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/mbsjcs/issue/29737/305400
MLA Kocabay-Şener, N . "Haberlerde Gerçeğin Yeniden Üretilmesi: Batı Medyasında Doğu İmgesi". Middle Black Sea Journal of Communication Studies 2 (): 1-7 <http://dergipark.gov.tr/mbsjcs/issue/29737/305400>
Chicago Kocabay-Şener, N . "Haberlerde Gerçeğin Yeniden Üretilmesi: Batı Medyasında Doğu İmgesi". Middle Black Sea Journal of Communication Studies 2 (): 1-7
RIS TY - JOUR T1 - Haberlerde Gerçeğin Yeniden Üretilmesi: Batı Medyasında Doğu İmgesi AU - Nihal Kocabay-Şener Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Middle Black Sea Journal of Communication Studies JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 7 VL - 2 IS - 1 SN - -2587-1544 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Middle Black Sea Journal of Communication Studies Haberlerde Gerçeğin Yeniden Üretilmesi: Batı Medyasında Doğu İmgesi %A Nihal Kocabay-Şener %T Haberlerde Gerçeğin Yeniden Üretilmesi: Batı Medyasında Doğu İmgesi %D 2018 %J Middle Black Sea Journal of Communication Studies %P -2587-1544 %V 2 %N 1 %R %U