Yıl 2017, Cilt 2, Sayı 1, Sayfalar 55 - 68 2017-11-24

Meydanlardaki İsim Değişikliklerinin Kent Belleğine Etkisi: Ankara Örneği

Selin TURAN [1] , Özge YALÇINER ERCOŞKUN [2]

221 514

ÖZET

Kentsel kimlik, kentlerin kendilerine özgün değerlerinden oluştuğu için, kentlinin kent ile farklı etkileşimlerle bulunup yaşanmışlıkları arttırmasına, kent parçasını anılar üzerinden hatırlayarak, mekanı belli sembollerle anımsamasına ve bu sayede kentsel belleğin oluşmasına olanak sağlamaktadır. Şehirler dönemin iktidarına, ideolojilerine ve tarihi, kültürel ve sosyal değerlerine yönelik metinlerden oluşur. Adlandırma şehirsel metinlerin okunmasını sağlamaktadır. Kentsel belleğin oluşması için fiziksel mekana ihtiyaç duyulmaması sokak, cadde ve meydan isimlendirmelerinin önemini arttırmış, bu şehirsel toponimi kavramının gelişmesini sağlamıştır. Günümüzde isimlendirme çalışmaları geleneksek işlevine ek olarak farklı anlamlar kazanmış, meydan isimlendirmesi farklı algılar yaratmak amacıyla kullanılır hale gelmiştir. Bu çalışma Ankara’daki Kızılay Meydanı, Anadolu Meydanı ve Tren Garı Meydanı üzerinden, meydana gelen isim değişikliklerinin kent belleğine etkisini araştırıp, bellek mekanlarına yapılan müdahalelerin kentli tarafından ne ölçüde bilindiğini ve bu müdahalelerin kentli tarafından ne derecede benimsendiğini saptamayı amaçlanmakta, değişikliğin hangi etkenlere bağlı ve hangi şartlarda kent belleğinde yer edebileceğini ortaya koymaktadır.

_______________________________________________________

The Impact of Name Changes on the Urban Memory: A Case Study on Ankara 

Abstract

Urban identity is created from unique values ​​of cities which provides interaction between city and citizens, increase life experience, memories on urban fragments, recalls the space with specific symbols and thus enables creating urban memory. Cities consist of texts about the potency of the era, ideologies and their historical, cultural and social values. Naming provides urban reading. In order to form urban memory, beside the physical space, the impact of memories on space increase the importance of street and square names, thus improving the concept of urban toponomy. Today, studies on naming gain different meanings onto their traditional function, and naming squares come into use in order to create different perceptions. The aim of this study is to search the impact of name changes on the urban memory according to survey results in 15th of July Kızılay National Will Square, Anadolu Square, Train Station Square in Ankara. The study presents the extent of interventions and the conditions leave marks on the urban memory.

Kent belleği, şehirsel toponomi, meydan isimleri, Ankara
 • Aliağaoğlu, A ve Yiğit, Y (2013), Balıkesir’de Şehirsel Toponimi: Cadde Adları, Doğu Coğrafya Dergisi Yayınları, 30, 311-330
 • Ayataç, H. Ve Araz, S. (2015), Cadde Ve Sokak Adlandırmalarının (Kentsel Toponimi) Kentsel Kimlik Üzerindeki Etkilerinin Değerlendirilmesi; Ayvalık Ve Cunda Örneği, İstanbul, İstanbul Teknik Üniversitesi
 • Bayhan, B.(2013), Hafıza Mekânları, Arkitera, http://www.arkitera.com/haber/18781/hafiza-mekanlari, Erişim Tarihi: 22.11.2016
 • Bayramoğlu,N. (2010), Kullanıcı Algısı Bağlamında Kentsel Kimlik: Barbaros Bulvarı – Büyükdere Kentsel Aksı, İstanbul, İstanbul Teknik Üniversitesi
 • Baysan S. ve Kara A. (2014), Aydın’da Mahalle, Bulvar, Cadde ve Sokak Adları: Şehirsel Toponimik Özellikler, Coğrafi Bilimler Dergisi Yayınları, 12(1), 23-48
 • Çakır H. ve Gönül B. (2015), Tarihi Yapılarda Mekansal Belleğin Korunması: İzmit Seka Selüloz Ve Kağıt Fabrikasının Dönüşümü, Beykent Üniversitesi Fen Ve Mühendislik Bilimleri Dergisi Yayınları, 8(2), 85-110
 • Çalak I. (2012), Kentsel ve Kolektif Belleğin Sürekliliği Bağlamında Kamusal Mekanlar: ULAP Platz Örneği, Tasarım+Kuram Yayınları, 13, 34-47
 • Işıkhan, T. (2008), Gaziantep Yer Adlarının Halkbilimi Bakımdan Değerlendirilmesi, Ankara, Gazi Üniversitesi
 • Levent, Y.(2016), Mekânın Belleğinden Bellek Mekânlarına: Korumada Değişen Değer Anlayışı Ve Kültürel Miras, Mersin, Mersin Üniversitesi
 • Özkan, M ve Yoloğlu A. (2005), Bir Bellek Projesi Olarak Sokak İsimlendirmesi-Ankara Örneği, ŞPO Yayınları, 4, 54-60
 • Topçu, K. (2011), Kent Kimliği Üzerine Bir Araştırma: Konya Örneği, Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi Yayınları, 8(2), 1048-1072
Birincil Dil en
Konular Mühendislik ve Temel Bilimler, Sosyal ve Beşeri Bilimler
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Selin TURAN
Ülke: Turkey


Yazar: Özge YALÇINER ERCOŞKUN
Kurum: Gazi Ünivesitesi
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { mbud337234, journal = {Mimarlık Bilimleri ve Uygulamaları Dergisi (MBUD)}, issn = {2548-0170}, eissn = {2548-0170}, address = {Süleyman Demirel Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {2}, pages = {55 - 68}, doi = {10.30785/mbud.337234}, title = {Meydanlardaki İsim Değişikliklerinin Kent Belleğine Etkisi: Ankara Örneği}, key = {cite}, author = {YALÇINER ERCOŞKUN, Özge and TURAN, Selin} }
APA TURAN, S , YALÇINER ERCOŞKUN, Ö . (2017). Meydanlardaki İsim Değişikliklerinin Kent Belleğine Etkisi: Ankara Örneği. Mimarlık Bilimleri ve Uygulamaları Dergisi (MBUD), 2 (1), 55-68. DOI: 10.30785/mbud.337234
MLA TURAN, S , YALÇINER ERCOŞKUN, Ö . "Meydanlardaki İsim Değişikliklerinin Kent Belleğine Etkisi: Ankara Örneği". Mimarlık Bilimleri ve Uygulamaları Dergisi (MBUD) 2 (2017): 55-68 <http://dergipark.gov.tr/mbud/issue/32190/337234>
Chicago TURAN, S , YALÇINER ERCOŞKUN, Ö . "Meydanlardaki İsim Değişikliklerinin Kent Belleğine Etkisi: Ankara Örneği". Mimarlık Bilimleri ve Uygulamaları Dergisi (MBUD) 2 (2017): 55-68
RIS TY - JOUR T1 - Meydanlardaki İsim Değişikliklerinin Kent Belleğine Etkisi: Ankara Örneği AU - Selin TURAN , Özge YALÇINER ERCOŞKUN Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.30785/mbud.337234 DO - 10.30785/mbud.337234 T2 - Mimarlık Bilimleri ve Uygulamaları Dergisi (MBUD) JF - Journal JO - JOR SP - 55 EP - 68 VL - 2 IS - 1 SN - 2548-0170-2548-0170 M3 - doi: 10.30785/mbud.337234 UR - http://dx.doi.org/10.30785/mbud.337234 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Mimarlık Bilimleri ve Uygulamaları Dergisi (MBUD) Meydanlardaki İsim Değişikliklerinin Kent Belleğine Etkisi: Ankara Örneği %A Selin TURAN , Özge YALÇINER ERCOŞKUN %T Meydanlardaki İsim Değişikliklerinin Kent Belleğine Etkisi: Ankara Örneği %D 2017 %J Mimarlık Bilimleri ve Uygulamaları Dergisi (MBUD) %P 2548-0170-2548-0170 %V 2 %N 1 %R doi: 10.30785/mbud.337234 %U 10.30785/mbud.337234
ISNAD TURAN, Selin , YALÇINER ERCOŞKUN, Özge . "Meydanlardaki İsim Değişikliklerinin Kent Belleğine Etkisi: Ankara Örneği". Mimarlık Bilimleri ve Uygulamaları Dergisi (MBUD) 2 / 1 (Kasım 2017): 55-68. http://dx.doi.org/10.30785/mbud.337234