Yıl 2017, Cilt 2, Sayı 2, Sayfalar 1 - 17 2017-12-27

Konya Akşehir Taş Medresesinin Taş Eserler Müzesine Dönüşümü

Şebnem ERTAŞ [1]

135 800

Medrese yapıları, kültürümüzün birer parçası ve geçmişimizi yansıtan eserlerimiz arasında yer almaktadır. Ancak geçen zamanla birlikte değişen şartlar, binaların işlevlerinin yokolmasına sebep olabilmektedir. Bu yapıların günümüzde tekrardan kazandırılması hem toplum yararına olacaktır, hem de yapının zaman içinde yok olmasını önleyecektir. Çalışma kapsamında günümüzde Konya’nın Akşehir ilçesi için önemli bir kültür mirası olan Sahaib-i Ata Fahrettin Ali (Taş) Medresenin müze olarak yeniden işlevlendirmesi ile tefriş ve tanzim projesinin tasarım süreci ele alınmıştır. Bu kapsamda,  yapının restorasyonu sonrası hem kendisi hem de medrese işlevinin sergilenmesi gereken bir özellik olması nedeniyle izlenilen (araştırma süreci ve senaryo süreci, mekan organizasyon seçeneklerin oluşması, sergileme elemanlarına yönelik seçeneklerin oluşturulması) aşamalar incelenmiştir. Tüm çalışmalar, bir kültür varlığı olan medrese binasının yeniden kullanımı amacıyla dönüşüm sürecinde restitüsyon ve restorasyon çalışmalarının önemine vurgu yapmıştır. Ayrıca teşrif ve tanzim projelerinin hangi aşamalarda hazırlandığını ortaya koymayı hedeflemiştir.

_______________________________________________________


Conversion of Konya Akşehir Stone Madrasah to

Stone Works Museum

 Abstract

The madrasa constructions are part of our culture and are among our works reflecting our past. However, the changing circumstances along with the passing time have caused the disappear of the functions of the buildings. It will be beneficial for the society to gain these structures from now on, and it will prevent the building from disappearing over time.Within the scope of the study, the design process of the furnishing and designing project was handled with the re-functioning of Sahaib-i Ata Fahrettin Ali (Stone) Madrasah, which is an important cultural heritage for the city of Akşehir in Konya. In this context, since the restoration of the structure is a feature that must be exhibited both itself and the madrasah function (research process, scenario process). All studies have emphasized the importance of restitution and restoration work in the conversion process in order to reuse the madrasa building, which is a cultural asset. He also aimed to reveal the stages in which the projects and arrangements were prepared.


Sahaib-i Ata Fahrettin Ali (Taş) Medresesi, Kültür Varlığı, Yeniden Kullanım, Müze Tasarımı
 • Akok, M., 1979, Konya- Akşehir’de Taş Medrese Binası Ve Restorasyon Çalışmaları, Türk Etnoğrfaya Dergisi, Sayı:XVI, Ankara.
 • Altınoluk, Ü., 1998, Binaların Yeniden Kullanımı s.15,19,20
 • Altun, A., 1998, Orta Çağ Türk Mimarisinin Ana Hatları İçin Bir Özet, s.78, Ankara.
 • Aslanapa, O.,1973, Türk Sanatı, S.108, İstanbul.
 • Dedehayır, H. (2013). “Kent Tarihi Müzeleri Ve Arşivleri”, Çekül Vakfı-Tarihi Kentler Birliği Yayınları, İstanbul.
 • Demiralp, Y., 1996, Akşehir Ve Köylerindeki Türk Anıtları, s.57, Ankara.
 • Emekli, G., 2005, Avrupa Birliği’nde Turizm Politikaları Ve Türkiye’de Kültürel Turizm, Ege Coğrafya Dergisi, 14, s. 99-107, İzmir.
 • Ertaş, Ş. 2016, Kişisel Fotoğraf Arşivi.
 • Öztekin, O. A., 2014, Müze Kavramı Ve Müze Yapılarının İç Mekanlarının İstanbul’ Dan Örneklerle İncelenmesi, Yüksek Lisans, Haliç Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Konya.
 • Karpuz, H., 1994, Anadolu Selçuklu Mimarisi Ders Notları, s.51, Konya.
 • Köroğlu, H., 1999, Konya Ve Anadolu Medreseleri, s.131, Konya.
 • Kuran, A., 1969, Anadolu Medreseleri, Cilt:1, s.79-82, Ankara.
 • Restitüsyon Raporu, 2009, Ceray Mimarlık ve Restorasyon, Konya.
 • Restorasyon Tadilat Raporu, 2009, Baloğlu Mimarlık, Konya.
 • Sarre, F., 1896, Reise İn Kleinasien, s.20-21, Berlin.
 • Sinan, S., 2011, Tarihi Binaların İşlev Değişimi’nin Yıldız Sarayı Müzesi Örneği Üzerinden Değerlendirilmesi, Yüksek Lisans, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Konya.
 • Tanaç Z., M., 2010, İzmir'de Sefarad Mimarisi Ve Sinagogları, Yalın Yay., İstanbul.
 • Yaldız., E., 2003, Konya'daki Medrese Yapılarının Yeniden Kullanım Koşullarına Göre Değerlendirilmesi, Yüksek Lisans, Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Konya.
 • Url-1, https://En.Wikipedia.Org/Wiki/Beethoven_House (Erişim Tarihi:27.12.2016).
 • Url-2, http://Blog.Biletbayi.Com/Salzburg-Rehberi.Html (Erişim Tarihi:24.12.2016).
 • URL-3 http://www.arasikackm.com/konya-meram_aksehir_arasi (Erişim Tarihi:02.08.2017).
 • Üçer, N., 2011, Tarihi Dokuların Sürdürülebilirliğinde Turizm Kaynaklı Değişimlerin Etkileri: Kuşadası Dağ Ve Camii-Kebir Mahalleleri Örneği, Yüksek Lisans, Dokuz Eylül Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
 • Friedrich, S. (1896). Reise İn Kleinasien, s.20-21, Berlin.
 • Altınoluk, Ü. (1998). Binaların Yeniden Kullanımı s.15,19,20.
Birincil Dil tr
Konular Mühendislik
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Şebnem ERTAŞ
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { mbud332873, journal = {Mimarlık Bilimleri ve Uygulamaları Dergisi (MBUD)}, issn = {2548-0170}, eissn = {2548-0170}, address = {Süleyman Demirel Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {2}, pages = {1 - 17}, doi = {10.30785/mbud.332873}, title = {Konya Akşehir Taş Medresesinin Taş Eserler Müzesine Dönüşümü}, key = {cite}, author = {ERTAŞ, Şebnem} }
APA ERTAŞ, Ş . (2017). Konya Akşehir Taş Medresesinin Taş Eserler Müzesine Dönüşümü. Mimarlık Bilimleri ve Uygulamaları Dergisi (MBUD), 2 (2), 1-17. DOI: 10.30785/mbud.332873
MLA ERTAŞ, Ş . "Konya Akşehir Taş Medresesinin Taş Eserler Müzesine Dönüşümü". Mimarlık Bilimleri ve Uygulamaları Dergisi (MBUD) 2 (2017): 1-17 <http://dergipark.gov.tr/mbud/issue/33331/332873>
Chicago ERTAŞ, Ş . "Konya Akşehir Taş Medresesinin Taş Eserler Müzesine Dönüşümü". Mimarlık Bilimleri ve Uygulamaları Dergisi (MBUD) 2 (2017): 1-17
RIS TY - JOUR T1 - Konya Akşehir Taş Medresesinin Taş Eserler Müzesine Dönüşümü AU - Şebnem ERTAŞ Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.30785/mbud.332873 DO - 10.30785/mbud.332873 T2 - Mimarlık Bilimleri ve Uygulamaları Dergisi (MBUD) JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 17 VL - 2 IS - 2 SN - 2548-0170-2548-0170 M3 - doi: 10.30785/mbud.332873 UR - http://dx.doi.org/10.30785/mbud.332873 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Mimarlık Bilimleri ve Uygulamaları Dergisi (MBUD) Konya Akşehir Taş Medresesinin Taş Eserler Müzesine Dönüşümü %A Şebnem ERTAŞ %T Konya Akşehir Taş Medresesinin Taş Eserler Müzesine Dönüşümü %D 2017 %J Mimarlık Bilimleri ve Uygulamaları Dergisi (MBUD) %P 2548-0170-2548-0170 %V 2 %N 2 %R doi: 10.30785/mbud.332873 %U 10.30785/mbud.332873
ISNAD ERTAŞ, Şebnem . "Konya Akşehir Taş Medresesinin Taş Eserler Müzesine Dönüşümü". Mimarlık Bilimleri ve Uygulamaları Dergisi (MBUD) 2 / 2 (Aralık 2017): 1-17. http://dx.doi.org/10.30785/mbud.332873