Yıl 2017, Cilt 2, Sayı 2, Sayfalar 42 - 59 2017-12-27

Cumhuriyet Döneminde Ev Bahçelerindeki Değişimler ve Güncel Eğilimlerin İrdelenmesi

Hakan ALTINÇEKİÇ [1] , Esra ŞENTÜRK [2]

162 213


Ev bahçeleri geçmiş, bugün ve yarın arasındaki ilişkileri kurmakta; bir dönemin tarihi ve kültürel özelliklerini, toplumun yaşam koşullarını yansıtmaktadır. Bu çalışma ile Cumhuriyet Dönemi ev bahçelerinin değişimi ve gelişimi anlatılmış sonrasında da güncel eğilimlerin belirlenmesi için İstanbul-Hadımköy’deki Alkent 2000 İstanbul ile İstanbul-Zekeriyaköy’deki Garanti Koza yerleşimlerindeki villa sakinleri ile anket uygulaması yapılmıştır. Anketlerin sonuçları değerlendirilerek, konutlarda ikamet eden villa sakinlerinin sosyo-ekonomik özellikleri ve bunların bahçelerine yansıtılması ile bahçe düzenlenmesindeki tercihleri ortaya konulmuştur.

Araştırma sonucunda, Cumhuriyet Dönemi ev bahçelerine ait tüm verilerin ve anket sonuçlarının değerlendirilmesi yapılarak bu değerlendirmelere göre sonuçlar çıkarılmıştır ve gerekli öneriler getirilmiştir.

_______________________________________________________

Changes in Home Gardens and Investigation of Current Trends During the Turkish Republic Era 

Abstract

Home gardens establishes relationship among the past, the present and the future; and it reflects an historical and cultural characteristics of a special period and the lifestyles of the society. In this study, the changes and developments of home gardens at the Turkish Republic Era have been investigated. Following that a questionnaire survey have been conducted to the residents of Alkent 2000 Istanbul in Hadımköy and Garanti Koza in Zekeriyaköy Istanbul to determine current trends thereof. By means of the evaluation of the questionnaire results describe attitudes of those residents and their socio-economic features towards their own gardens as well as its land use and arrangements.

As a result of the research, evaluations are made about the determining of the examined home gardens at the Turkish Republic Era and all the results of the questionnaires and conclusions have been made according to these evaluations and required suggestions are offered.

Cumhuriyet Dönemi, Ev bahçesi, Anket, Peyzaj tasarımı, Ev bahçesindeki değişim
 • Akdoğan, G., (1974). Bahçe ve Peyzaj Sanat Tarihi, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları Ders Kitabı, Ankara.
 • Akyol, M., Kaya, M., E., (2016). Geçmişten Günümüze Türk Kültüründe Ev Bahçesi Anlayışı Üzerine Araştırmalar, Türk Bahçeleri ve Çağdaş Dönem Kent İçi Bahçe Uygulamaları, İstanbul, ISBN: 978-975-561-470-0, 341-352.
 • Altunkasa, M.F., (1998). Peyzaj Mimarlığı, Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yardımcı Ders Kitabı No: D-19, 60s, Adana.
 • Avcı, Ü., (2005). Antalya kenti geleneksel Türk konutlarında bahçe mekânının analizi, Yüksek Lisans Tezi, Akdeniz Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • Aydıngün, M., S., (1997). Konut Yakın Çevre Oluşumuna Bir Yaklaşım, Yüksek Lisans Tezi Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Eldem, S., H., (1976). Türk Bahçeleri, Milli Eğitim Basımevi, İstanbul.
 • Erdem N., (1990). Tarihsel Süreç İçerisinde Konut Bahçelerinin İrdelenmesi ve İstanbul Örnekleri, Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
 • Erdem, N . (1994). Tarihsel süreç içerisinde konut bahçelerinin irdelenmesi ve İstanbul örnekleri, İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 44 (3-4), 131-152.
 • Ertin, D., G., (2011). Geleneksel Edirne evlerinin bahçe düzenleri, Yüksek Lisans Tezi, Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • Evyapan, G. A., (1972). Eski Türk Bahçeleri ve Özellikle Eski İstanbul Bahçeleri, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Yayını, Ankara.
 • Evyapan, G. A., (1974). Tarih İçinde Formel Bahçenin Gelişimi ve Türk Bahçesinde Etkileri, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Yayını, Ankara.
 • Gedikli, R., (1993). Trabzon kenti geleneksel konutlarında konut - bahçe ilişkisi üzerine bir inceleme, Yüksek Lisans Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • Gülez, S., (1989). Park bahçe ve peyzaj mimarisi, Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi Ders Teksirleri Serisi 29, Trabzon.
 • Gültekin E., (1998). Bahçe ve Peyzaj Sanat Tarihi; Türk-İslam Bahçeleri, Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Genel Yayınları No: 22, Adana.
 • Gürer, N., (2003). Kırsal Geleneksel Konut Dokusunun Turizm Bağlamında Değerlendirilmesi, Cumalıkızık Örneği, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • Hasol, D., (1993). Mimarlık ve Yapı Terimleri Sözlüğü: Türkçe-İngilizce-Fransızca.,Yapı Endüstri Merkezi, İstanbul.
 • Kartal, B., (2009). İstanbul'daki tarihi saray bahçelerinin peyzaj mimarlığı açısından incelenmesi, Yüksek Lisans Tezi İstanbul Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • Kayakent, T., (1999). Tarih İçinde Bahçe Olgusu ve Eski Türk Bahçelerinin Günümüz Bahçelerine Dönüşüm Süreci, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • Kuş Şahin, C., (2008). Isparta kent merkezi konut bahçelerindeki bitkisel materyalin incelenmesi üzerine bir araştırma, Doktora Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • Mutluer, M., (2000). Kentleşme Sürecinde İzmir'de Toplu Konut Uygulamaları ve Sorunlar, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yay. No: 99.
 • Öztan, Y., (2004). Yaşadığımız Çevre ve Peyzaj Mimarlığı, Tisamat Basım Sanayi, Ankara.
 • Perker, Z., S., ve Akıncıtürk, N., (2011). Geleneksel Cumalıkızık Evlerinde ahşap konut sistemi, Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, Cilt 16, Sayı 1.
 • Saygıcı, S., (2004). Üst gelir grubuna yönelik tasarlanan konut alanlarının değerlendirilmesi, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • Tanrıverdi, F., (1975). Peyzaj Mimarisi Bahçe Sanatının Temel Prensipleri ve Uygulama Metodları, Atatürk Üniversitesi yayınları No:148, Ziraat Fakültesi yayınları No: 196. Sevinç Matbaası, Ankara.
 • Tanrıverdi, F., (1987). Peyzaj mimarlığı: bahçe sanatının temel ilkeleri ve uygulama metodları, Atatürk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi yayınları; no.291, Erzurum.
 • Taşkan, G., (2014). Bartın kenti geleneksel konutlarındaki yapısal değişimlerin bahçe mekânı ve kullanılan bitki materyaline yansımaları, Yüksek Lisans Tezi, Bartın Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • Ünlükara, T., (2008). Lüks konutlarda satış fiyatını etkileyen faktörlerin incelenmesi: İstanbul örneği, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • Wallace, M., Küçükerbaş, E., V., (2016). Geçmişten Günümüze Türk Kültüründe Ev Bahçesi Anlayışı Üzerine Araştırmalar, Türkiye Peyzajları I. Ulusal Konferansı Türk Bahçeleri Bildiri Kitabı, 2016, İstanbul, ISBN: 978-975-561-470-0, 341-352.
 • Yahşi, E., (2007). Konut değerlemesi ve konut değerlerini etkileyen faktörlerin regresyon analizi ile incelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • Yeşil, M., Yılmaz, S . (2007). Erzurum Kentinde Konut Bahçelerinin Peyzaj Tasarım İlkelerine Göre İncelenmesi Üzerine Bir Araştırma. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 38 (1), 25-35.
 • Zeybekoğlu D., (2005). Edirne Geleneksel Konut Mimarlığını Etkileyen Sosyo-Kültürel Faktörlerin İncelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Birincil Dil tr
Konular Mühendislik
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Hakan ALTINÇEKİÇ
Kurum: İstanbul Üniversitesi, Orman Fakültesi, Peyzaj Planlama ve Tasarımı Anabilim Dalı, Sarıyer, İstanbul
Ülke: Turkey


Yazar: Esra ŞENTÜRK
Ülke: Turkey


Bibtex @diğer { mbud349608, journal = {Mimarlık Bilimleri ve Uygulamaları Dergisi (MBUD)}, issn = {2548-0170}, eissn = {2548-0170}, address = {Süleyman Demirel Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {2}, pages = {42 - 59}, doi = {10.30785/mbud.349608}, title = {Cumhuriyet Döneminde Ev Bahçelerindeki Değişimler ve Güncel Eğilimlerin İrdelenmesi}, key = {cite}, author = {ALTINÇEKİÇ, Hakan and ŞENTÜRK, Esra} }
APA ALTINÇEKİÇ, H , ŞENTÜRK, E . (2017). Cumhuriyet Döneminde Ev Bahçelerindeki Değişimler ve Güncel Eğilimlerin İrdelenmesi. Mimarlık Bilimleri ve Uygulamaları Dergisi (MBUD), 2 (2), 42-59. DOI: 10.30785/mbud.349608
MLA ALTINÇEKİÇ, H , ŞENTÜRK, E . "Cumhuriyet Döneminde Ev Bahçelerindeki Değişimler ve Güncel Eğilimlerin İrdelenmesi". Mimarlık Bilimleri ve Uygulamaları Dergisi (MBUD) 2 (2017): 42-59 <http://dergipark.gov.tr/mbud/issue/33331/349608>
Chicago ALTINÇEKİÇ, H , ŞENTÜRK, E . "Cumhuriyet Döneminde Ev Bahçelerindeki Değişimler ve Güncel Eğilimlerin İrdelenmesi". Mimarlık Bilimleri ve Uygulamaları Dergisi (MBUD) 2 (2017): 42-59
RIS TY - JOUR T1 - Cumhuriyet Döneminde Ev Bahçelerindeki Değişimler ve Güncel Eğilimlerin İrdelenmesi AU - Hakan ALTINÇEKİÇ , Esra ŞENTÜRK Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.30785/mbud.349608 DO - 10.30785/mbud.349608 T2 - Mimarlık Bilimleri ve Uygulamaları Dergisi (MBUD) JF - Journal JO - JOR SP - 42 EP - 59 VL - 2 IS - 2 SN - 2548-0170-2548-0170 M3 - doi: 10.30785/mbud.349608 UR - http://dx.doi.org/10.30785/mbud.349608 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Mimarlık Bilimleri ve Uygulamaları Dergisi (MBUD) Cumhuriyet Döneminde Ev Bahçelerindeki Değişimler ve Güncel Eğilimlerin İrdelenmesi %A Hakan ALTINÇEKİÇ , Esra ŞENTÜRK %T Cumhuriyet Döneminde Ev Bahçelerindeki Değişimler ve Güncel Eğilimlerin İrdelenmesi %D 2017 %J Mimarlık Bilimleri ve Uygulamaları Dergisi (MBUD) %P 2548-0170-2548-0170 %V 2 %N 2 %R doi: 10.30785/mbud.349608 %U 10.30785/mbud.349608
ISNAD ALTINÇEKİÇ, Hakan , ŞENTÜRK, Esra . "Cumhuriyet Döneminde Ev Bahçelerindeki Değişimler ve Güncel Eğilimlerin İrdelenmesi". Mimarlık Bilimleri ve Uygulamaları Dergisi (MBUD) 2 / 2 (Aralık 2017): 42-59. http://dx.doi.org/10.30785/mbud.349608