Yıl 2017, Cilt 2, Sayı 2, Sayfalar 33 - 41 2017-12-27

Kırsal Sürdürülebilirlik Bağlamında Geleneksel Köy Evlerinde Kullanılan Toprak Esaslı Yapı Malzemelerinin İncelenmesi

Mustafa ÖZGÜNLER [1]

156 452

Son yıllarda inşaat endüstrisinde özellikle yapı malzemelerinin üretiminde ve kullanımında harcanan yüksek enerjinin yol açtığı küresel ısınma sorunu tüm dünyada ciddi bir tehdit haline gelmiştir. Bu nedenle bir süredir çevreye zarar vermeyecek yenilenebilir enerji kaynakları arayışı önem kazanmıştır. Bununla birlikte özellikle yapım endüstrisinde sürdürülebilir yapım sistemleri ve ekolojik malzeme kullanımına yönelik bir çok atılım gerçekleşmiştir. Bu bağlamda düşünüldüğünde günümüze kadar gelebilmiş geleneksel yapılarda kullanılmış olan geleneksel yapı malzemelerine ilgi artmıştır. Bu malzemelerin düşük enerji harcayarak üretilmeleri ve uygulandıkları yapıların çevreye dost ve kullanıcı konforuna uygun olmaları günümüzde dahi cazibelerini arttırmaktadır. Bu görüşü destekleyecek bir çok bilimsel çalışma yapılmış ve yapılmaktadır. 

Bu çalışmada, geleneksel yapı malzemesi olarak bir çok kültürde kullanılmış olan toprak esaslı malzemelerin sürdürülebilirliği ele alınmış bu amaçla çeşitli laboratuvar çalışmaları yapılmıştır. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi BAP birimi tarafından desteklenen Köyünü Yaşat Projesi kapsamında Bilecik ili Gölpazarı ilçesinde Tongurlar Köyü’nde bulunan geleneksel yapılar araştırılmış, bu yapılarda kullanılmış olan toprak esaslı yapı malzemeleri çalışılmıştır. Bu çalışmanın yapılmasındaki temel amaçlar; kırsal sürdürülebilirlik bağlamında geleneksel yapıların özgün malzemeleri ile sürdürülebilirliğinin sağlanması ve toprak esaslı malzemelerin ekolojik değerlerini ön plana çıkartmaktır. 


_______________________________________________________

A Research on Vernacular Earth Based Materials for the Purpose of Sustaining Rural Architecture


Abstract

In recent years, the global warming problem caused by the high energy consumed in the construction of building materials has become a serious threat all over the world. For this reason, the search for renewable energy sources that will not harm a sustainable environment has gained importance. However, there have been many breakthroughs in sustainable construction systems and the use of ecological materials, especially in the construction industry. In this context, interest in traditional building materials, which have been used in conventional structures that have come up to daylight, have increased. The fact that these materials are produced with low energy consumption and the structures made with them, are suitable for the friendliness of the environment and the comfort of the user increases their attractivİty even today. A lot of scientific research has been done for a long time and is still being done to support this view.

In this study, the sustainability of earth-based materials used in many cultures as a traditional building material was discussed and various laboratory studies were carried out for this purpose. The earth based building materials used in the village of Tongurlar in the town of Gölpazarı in Bilecik province were researched and were studied. The main objectives of this study are; ensuring the sustainability of traditional buildings with their original materials in the context of rural sustainability and bringing the ecological values of earth-based materials to the forefront.

 

Toprak malzeme, kerpiç, geri dönüşüm
  • Arpacıoğlu, Ü (2016), “Kırsal Sürdürülebilirlikte Yeni Bir Model: Köyünü Yaşat Projesi” Yapı Dergisi, Sayı 421, Aralık 2016, S132-138, İstanbul.
  • Arpacıoğlu, Ü., (2006)," Geçmişten Günümüze Kerpiç Malzeme Üretim Teknikleri ve Güncel Kullanım Olanakları", 3. Ulusal Yapı Malzemesi Kongresi, Bildiri, 15-17 Kasım, s.667-679, İstanbul.
  • Arpacıoğlu, Ü., Özgünler, S., Özgünler, M., & Tekin, Ç. (2015). Kerpiç malzemenin modern kullanım olanaklarının sağlanması için geliştirilmesi. MSGSU BAP Projesi, İstanbul.
  • Esin T., Yüksek İ., (2008), " A Study on Ecological Properties of Building Materials Used in Traditional Buildings (in Turkey)", Emerald Insight journal Vol. 26 Iss 5/6 pp. 229 - 241.
  • Kafesçioğlu, R., Gürdal, E., (1985), "Çağdaş Yapı Malzemesi, Alker", İTÜ yayınları., s. 40, İstanbul.
  • King, B., (2010), "Toprak Mimarisinin Yeniden Doğuşu", Mimarlıkta Malzeme, Yıl:5, Sayı:17, s.62-80, Ekim, İstanbul.
  • Koçu, N., Koçu, Ş,. (2006), "Beyşehir Kurucuova Yöresi Geleneksel Kerpiç Evleri ve Özellikleri", I. Uluslararası Beyşehir ve Yöresi Sempozyumu, Bildiriler Kitabı, s.508-516, Konya.
  • Morton T., Stevenson F., Taylor B., Smith C., (2005), " Low Cost Earth Brick Construction: Monitoring and Evaluation", Arc. Architects, ISBN 0-9550580-0-7.
  • Ngowi, A.B. (2001), “Creating Competitive Advantage By Using Environment-Friendly Building Processes”, Building and Environment, Vol. 36 No. 3, pp. 291-298.
  • Olgyay, V. and Herdt, J. (2004), “The Application of Ecosystems Services Criteria for Green Building Assessment”, Solar Energy, Vol. 77 No. 4, pp. 389-98. Özgünler Acun S., Gürdal E., (2011), ”Dünden Bugüne Toprak Yapı Malzemesi: Kerpiç”, Restorasyon/Konservasyon Çalışmaları Dergisi, sayı: 9, s. 29-48. Torgal P. F., Jalali S., (2012), " Earth Construction: Lessons From The Past For Future Eco-Efficient Construction", Construction and Building Materials 29, pp. 512–519.
Birincil Dil tr
Konular Mühendislik
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Mustafa ÖZGÜNLER
Kurum: MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { mbud353949, journal = {Mimarlık Bilimleri ve Uygulamaları Dergisi (MBUD)}, issn = {2548-0170}, eissn = {2548-0170}, address = {Süleyman Demirel Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {2}, pages = {33 - 41}, doi = {10.30785/mbud.353949}, title = {Kırsal Sürdürülebilirlik Bağlamında Geleneksel Köy Evlerinde Kullanılan Toprak Esaslı Yapı Malzemelerinin İncelenmesi}, key = {cite}, author = {ÖZGÜNLER, Mustafa} }
APA ÖZGÜNLER, M . (2017). Kırsal Sürdürülebilirlik Bağlamında Geleneksel Köy Evlerinde Kullanılan Toprak Esaslı Yapı Malzemelerinin İncelenmesi. Mimarlık Bilimleri ve Uygulamaları Dergisi (MBUD), 2 (2), 33-41. DOI: 10.30785/mbud.353949
MLA ÖZGÜNLER, M . "Kırsal Sürdürülebilirlik Bağlamında Geleneksel Köy Evlerinde Kullanılan Toprak Esaslı Yapı Malzemelerinin İncelenmesi". Mimarlık Bilimleri ve Uygulamaları Dergisi (MBUD) 2 (2017): 33-41 <http://dergipark.gov.tr/mbud/issue/33331/353949>
Chicago ÖZGÜNLER, M . "Kırsal Sürdürülebilirlik Bağlamında Geleneksel Köy Evlerinde Kullanılan Toprak Esaslı Yapı Malzemelerinin İncelenmesi". Mimarlık Bilimleri ve Uygulamaları Dergisi (MBUD) 2 (2017): 33-41
RIS TY - JOUR T1 - Kırsal Sürdürülebilirlik Bağlamında Geleneksel Köy Evlerinde Kullanılan Toprak Esaslı Yapı Malzemelerinin İncelenmesi AU - Mustafa ÖZGÜNLER Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.30785/mbud.353949 DO - 10.30785/mbud.353949 T2 - Mimarlık Bilimleri ve Uygulamaları Dergisi (MBUD) JF - Journal JO - JOR SP - 33 EP - 41 VL - 2 IS - 2 SN - 2548-0170-2548-0170 M3 - doi: 10.30785/mbud.353949 UR - http://dx.doi.org/10.30785/mbud.353949 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Mimarlık Bilimleri ve Uygulamaları Dergisi (MBUD) Kırsal Sürdürülebilirlik Bağlamında Geleneksel Köy Evlerinde Kullanılan Toprak Esaslı Yapı Malzemelerinin İncelenmesi %A Mustafa ÖZGÜNLER %T Kırsal Sürdürülebilirlik Bağlamında Geleneksel Köy Evlerinde Kullanılan Toprak Esaslı Yapı Malzemelerinin İncelenmesi %D 2017 %J Mimarlık Bilimleri ve Uygulamaları Dergisi (MBUD) %P 2548-0170-2548-0170 %V 2 %N 2 %R doi: 10.30785/mbud.353949 %U 10.30785/mbud.353949
ISNAD ÖZGÜNLER, Mustafa . "Kırsal Sürdürülebilirlik Bağlamında Geleneksel Köy Evlerinde Kullanılan Toprak Esaslı Yapı Malzemelerinin İncelenmesi". Mimarlık Bilimleri ve Uygulamaları Dergisi (MBUD) 2 / 2 (Aralık 2017): 33-41. http://dx.doi.org/10.30785/mbud.353949