Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi
Kapak Resmi
ISSN 2147-8376 | e-ISSN 2149-7966 | Periyot Yıllık | Başlangıç: 2012 | Yayıncı T.C. Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığı |

Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi

ISSN 2147-8376 | e-ISSN 2149-7966 | Periyot Yıllık | Başlangıç: 2012 | Yayıncı T.C. Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığı |
Kapak Resmi

54.621

194.237
11.Sayı Son Sayı
Sayı 11 - Haz 2018
 1. İDARÎ USUL VE İHALE İLKELERİ TEMELİNDE PAZARLIK USULÜ HAKKINDA BİR DEĞERLENDİRME
  Sayfalar 1 - 47
  Arş. Gör. Yeliz Neslihan AKEL
 2. AVRUPA HUKUKU PERSPEKTİFİNDEN ULUSAL KİMLİK
  Sayfalar 49 - 66
  Prof. Dr. Ayşe Füsun ARSAVA
 3. AVRUPA BİRLİĞİ’NİN DAYANDIĞI DEĞERLERİN KORUNMASI
  Sayfalar 67 - 82
  DOÇ. DR. MEHMET HANİFİ BAYRAM
 4. TAŞINMAZ SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ YAPILMASINA İMAR KANUNU VE TOPRAK KORUMA VE ARAZİ KULLANIMI KANUNU TARAFINDAN GETİRİLEN SINIRLAMALAR VE NOTERİN SORUMLULUĞU
  Sayfalar 83 - 112
  Dr. Dursun Ali DEMİRBOĞA
 5. BELEDİYE KAYNAKLARININ ETKİN VE VERİMLİ KULLANILMASINDA İHALE YÖNETİMİ
  Sayfalar 113 - 144
  HAKKI YILDIRIM, DR. GÖKHAN GELİŞEN
 6. 2547 SAYILI YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU’NDA GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA SUÇUNUN SORUŞTURMA USULÜ
  Sayfalar 145 - 168
  LÜTFİ GÜRGEN
 7. ERGİN KISITLIYA ANA VEYA BABANIN VELİ ATANMASININ HUKUKİ SONUÇLARI
  Sayfalar 169 - 215
  Dr. Ahmet Cahit İYİLİKLİ, ARŞ. GÖR. OĞUZ ERSÖZ
 8. İMAR PLANI UYGULAMA YÖNTEMLERİNDEN ARAZİ ve ARSA DÜZENLEMESİNİN İLGİLİ MEVZUAT ÇERÇEVESİNDE İNCELENMESİ
  Sayfalar 217 - 261
  Arş. Gör. Egemen KARACA
 9. İŞ KAZASI SONUCU ÖLÜM NEDENİYLE İŞVERENİN CEZAİ SORUMLULUĞUNUN SUÇUN MANEVİ UNSURU BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Sayfalar 263 - 296
  NURAY KOVANCI
 10. BANKA YÖNETİCİ VE ORTAKLARININ İFLASINDA USUL VE İSPAT
  Sayfalar 297 - 315
  HANDAN ORUÇ ÖMEROĞLU
 11. İNŞAAT SÖZLEŞMELERİNDE YÜKLENİCİNİN AYIPLI VE EKSİK İFASI
  Sayfalar 317 - 339
  DR.ZEYNEP ÖZCAN
 12. GÜMRÜK UYUŞMAZLIKLARINDA İDARİ İŞLEMLERİN NİTELENDİRİLMESİ SORUNU: HAK ARAMA HÜRRİYETİ KAPSAMINDA MÜLKİYET HAKKININ ÖZÜNE İLİŞKİN SAKINCALAR
  Sayfalar 341 - 373
  Dr. Osman SARIASLAN
 13. GEÇİCİ TESCİL ŞERHİ
  Sayfalar 375 - 407
  Dr. Öğr. Üyesi H. Kübra ERCOŞKUN ŞENOL
 14. 6771 SAYILI KANUNLA ANAYASADA YARGIYLA İLGİLİ YAPILAN DÜZENLEMELER
  Sayfalar 409 - 433
  Dr. Cem Duran UZUN
 15. MAYINLI BİR ALAN: HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI KARARININ DENETİMİ
  Sayfalar 435 - 480
  Dr. Akif YILDIRIM
 16. MİLLETLERARASI TİCARİ SÖZLEŞMELERDE HUKUK SEÇİMİNE İLİŞKİN GENEL İŞLEM ŞARTLARININ ÇATIŞMASI VE LAHEY İLKELERİ
  Sayfalar 481 - 511
  Dr. Alper Çağrı YILMAZ
 17. ACELE KAMULAŞTIRMANIN MÜLKİYET HAKKI BAKIMINDAN YOL AÇTIĞI MESELELER: ANAYASA MAHKEMESİ’NİN “ALİ EKBER AKYOL VE DİĞERLERİ” İLE “ALİ HIDIR AKYOL VE DİĞERLERİ” KARARLARININ ANALİZİ
  Sayfalar 513 - 583
  YUNUS EMRE YILMAZOĞLU, ÖZGÜR DUMAN
 18. YAPAY ZEKÂNIN BULUŞLARININ PATENTLENMESİ
  Sayfalar 585 - 622
  Dr. Armağan Ebru BOZKURT YÜKSEL