Mecmua
Kapak Resmi
ISSN 2587-1811 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2015 | Yayıncı İbrahim Halil TUĞLUK |

YqzM3k.png

Saygıdeğer Araştırmacılar,

Mecmua, Güz 2018 sayısı yayımlanmıştır.

Sürece katkısı olan Editör Kurulu, Yayın Kurulu ve hakemlerimize teşekkür eder, yazarlarımızı tebrik ederiz...YqzM3k.png

Saygıdeğer Araştırmacılar,

Mecmua Bahar 2018 sayısı yayınlanmıştır.

Sayının yayınlanması sürecinde emeği geçen Editör kurulumuza ve hakemlerimize teşekkür ediyor, makaleleri yayınlanan yazarlarımızı tebrik ediyoruz. 
YqzM3k.png


Mecmua

ISSN 2587-1811 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2015 | Yayıncı İbrahim Halil TUĞLUK |
Kapak Resmi

8.266

43.075

YqzM3k.png

Saygıdeğer Araştırmacılar,

Mecmua, Güz 2018 sayısı yayımlanmıştır.

Sürece katkısı olan Editör Kurulu, Yayın Kurulu ve hakemlerimize teşekkür eder, yazarlarımızı tebrik ederiz...YqzM3k.png

Saygıdeğer Araştırmacılar,

Mecmua Bahar 2018 sayısı yayınlanmıştır.

Sayının yayınlanması sürecinde emeği geçen Editör kurulumuza ve hakemlerimize teşekkür ediyor, makaleleri yayınlanan yazarlarımızı tebrik ediyoruz. 
YqzM3k.png