Yayın İlkeleri

MECMUA, 2016 yılından itibaren, “Uluslararası Hakemli Dergi” olarak yayın hayatına başlamıştır. Bahar ve Güz olmak üzere, yılda en az iki defa yayımlanır. Ayrıca özel sayı olarak da yayımlanabilir. Belirli bir konuyu kapsayan özel sayının yayımlanmasına, Yayın Kurulunun salt çoğunluğuyla karar verilir.

Dergiye gönderilen yazılar, başka bir yerde yayınlanmamış ya da yayınlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır. Yazının Mecmua’ya gönderilmesi, yayımı için başvuru olarak kabul edilir. Yazılar yayınlanmak üzere kabul edildiği takdirde, Mecmua bütün yayın haklarına sahip olur ve yazılar için telif ücreti ödenmez. Yayınlanan yazılardan alıntı yapılması durumunda, kaynak belirtilmesi zorunludur. Yayınlanmış yazının tamamının tekrar yayın hakkı derginin iznine bağlıdır. Yazının Mecmua’ya gönderilmesi, yayımı için başvuru olarak kabul edilir. Yazılardan doğabilecek her türlü yasal sorumluluk yazarlarına aittir.

Mecmua, gönderilen yazılarda düzeltme yapmak, yazıları yayımlamak ya da yayımlamamak hakkına sahiptir.

Dergimizde,   sosyal alanlarda hazırlanmış akademik çalışmalar, derlemeler, çeviriler ve tanıtım yazıları vb. çalışmalara yer verilmektedir.

Mecmua’nın yayın dili Türkiye Türkçesi olmakla birlikte, gerekli ve uygun görüldüğü durumlarda, diğer Türk lehçeleri ve İngilizce, Almanca, Fransızca, Rusça, Arapça, Farsça yazılara da yer verilmesi mümkündür.

Daha önce, ulusal/uluslararası kongre ya da sempozyumlarda sunulmuş ve özeti yayımlanmış çalışmalar, bu nitelikleri belirtilerek gönderilebilir.

Sisteme yüklenen yazıların başlığının altında yazar adı, unvanı, e-posta adresi gibi bilgilere yer verilmemelidir. Bu bilgiler, yazının hakem süreci tamamlandıktan sonra, yazıya editör tarafından eklenecektir.

Yazılar, yayın kuruluna gelmeden önce yayın kurallarına uygunluğu açısından editör(ler) tarafından kontrol edilir; bir eksik ve/veya yanlış belirlendiğinde, düzeltilmesi için bir ön değerlendirme formu ile yazara iade edilir. Yazar tarafından düzeltilerek geri gönderilen ya da kurallara uygun olarak yazıldığı saptanan yazılar için yayın kurulu tarafından yazının içerdiği alanlarla ilgili üç hakem belirlenir. Hakemlerden gelecek rapor doğrultusunda; yazının yayın dosyasına alınmasına, alınmamasına ya da düzeltme istenmesine karar verilir. Bu durum yazara en kısa sürede bildirilir. Yazardan düzeltme istenmesi durumunda, düzeltmenin en geç 20 gün içinde yapılarak dergiye ulaştırılması gerekmektedir. Düzeltilmiş metin, gerekli görüldüğü hallerde değişiklikleri isteyen hakemlerce tekrar incelenebilir. Yayın dosyasına alınan yazılar Yayın Kurulunun belirlediği sıraya göre yayınlanır.

YqzM3k.png