Acta Medica Alanya
Kapak Resmi
e-ISSN 2587-0319 | Periyot Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2016 | Yayıncı Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi | http://dergipark.gov.tr/medalanya

Acta Medica Alanya dergisi Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin  bilimsel yayın organıdır. Bağımsız-önyargısız hakemli  ve açık erişimli uluslararası tıp dergisidir. Dünyanın her yerinden,  Tıbbın tüm alanlarıyla ilgili ilginç klinik ve deneysel çalışmaların yanısıra olgu sunumları, klinik görüntü, davetli derleme, editöre mektup, bilimsel yorumlar gibi yazıları da yayımlar. Yılda üç kez online yayımlanır. Yayın dili Türkçe ve İngilizcedir.  Dergimiz bazı ulusal ve uluslararası dizinlere kabul edilmiştir. Gerekli hazırlıklar tamamlanmış ve  ULAKBİM-Türk Tıp Dizini için başvuru yapılmıştır. Gelecekte PUBMED ve SCI-Expanded tarafından endekslenmek amaçlanmıştır. Dergimizde yayınlanan bütün makalelere DOI (Digital Object Identifier) no verilmekte ve böylece tüm dünyadan ulaşılabilir olması sağlanmaktadır.  Acta Medica Alanya için makale gönderimi ve yayımlanma ÜCRETSİZDİR. Dergimize gönderilen tüm yazıların değerlendirme süreci bir ay içinde* (*DUYURULARA BAKINIZ) sonuçlandırılacaktır.

 

Acta Medica Alanya

e-ISSN 2587-0319 | Periyot Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2016 | Yayıncı Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi | http://dergipark.gov.tr/medalanya
Kapak Resmi

10.161

38.470

Acta Medica Alanya dergisi Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin  bilimsel yayın organıdır. Bağımsız-önyargısız hakemli  ve açık erişimli uluslararası tıp dergisidir. Dünyanın her yerinden,  Tıbbın tüm alanlarıyla ilgili ilginç klinik ve deneysel çalışmaların yanısıra olgu sunumları, klinik görüntü, davetli derleme, editöre mektup, bilimsel yorumlar gibi yazıları da yayımlar. Yılda üç kez online yayımlanır. Yayın dili Türkçe ve İngilizcedir.  Dergimiz bazı ulusal ve uluslararası dizinlere kabul edilmiştir. Gerekli hazırlıklar tamamlanmış ve  ULAKBİM-Türk Tıp Dizini için başvuru yapılmıştır. Gelecekte PUBMED ve SCI-Expanded tarafından endekslenmek amaçlanmıştır. Dergimizde yayınlanan bütün makalelere DOI (Digital Object Identifier) no verilmekte ve böylece tüm dünyadan ulaşılabilir olması sağlanmaktadır.  Acta Medica Alanya için makale gönderimi ve yayımlanma ÜCRETSİZDİR. Dergimize gönderilen tüm yazıların değerlendirme süreci bir ay içinde* (*DUYURULARA BAKINIZ) sonuçlandırılacaktır.

 

2018 Cilt 2 Sayı 2 Son Sayı
Cilt 2 - Sayı 2 - Tem 2018
 1. Sistematik Derleme ve Meta-Analizi
  Sayfalar 62 - 63
  Ahmet Aslan
 2. Pediatrik Önkol Çift Kırıklarında Plak Osteosentez Ve Titanyum Elastik Çivi Tedavilerinin Karşılaştırılması
  Sayfalar 64 - 68
  Erdinç Genç, İsmet Yalkın Çamurcu, Erdal Eren
 3. Fetal Dönemde Maternal Yaş ve Sigaranın Fetal Biyometrik Parametreler Üzerine Olan Etkilerinin Araştırılması
  Sayfalar 69 - 74
  Raziye Desdicioğlu, Kadir Desdicioğlu, Sefa Kelekçi
 4. Erişkin Tip C Distal Humerus Kırıklarına Olekranon Osteotomisi ve Paralel Plak Uygulamasının Orta Dönem Sonuçları
  Sayfalar 75 - 80
  İsmet Bilgi, Ferdi Sarı, Halil Büyükdoğan, Cihan Sevim, Cemil Ertürk
 5. Fakoemülsifikasyon Cerrahisinde “Nagahara Phaco-Chop” ve “Stop-And-Chop” Tekniklerinin Karşılaştırılması
  Sayfalar 81 - 84
  Devrim Toslak, Salih Bozkurt, Suphi Acar
 6. The role of computed tomography signs in diagnosis of patients with small bowel obstruction
  Sayfalar 85 - 90
  İsmail Şerifoğlu, İbrahim İlker Öz, Alptekin Tosun, Mustafa Kemal Demir
 7. Evaluation of Sesamoid Bone Reduction in Hallux Valgus Patients Treated With Three Different Osteotomy
  Sayfalar 91 - 95
  çağrı özcan, Raşit ozcafer, Hakan Bahar, Sarper Gürsu
 8. Red Cell Distribution Width and Subclinical Left Ventricular Dysfunction in Patients with Ankylosing Spondylitis
  Sayfalar 96 - 101
  Hilal Kocabaş, Can Ramazan Öncel, murathan küçük, Aytül Belgi Yıldırım, cahit kaçar
 9. Akut iskemik inmede serum interlökin-6 düzeylerinin lezyon büyüklüğü ve erken dönem fonksiyonel kötüleşme ile ilişkisi
  Sayfalar 102 - 110
  Aynur Yılmaz Avcı, Ahmet Muzaffer Demir, Ufuk Utku, Adile Özden Vural, Galip Ekuklu
 10. The Values of Bone Mineral Density in Women in Alanya and Regional Turkish Community: Cross-sectional Comparative Study
  Sayfalar 111 - 115
  Anıl Gülcü, Özkan Özen
 11. Management of New Diagnosed Rectum Cancer in the Course of Acute Myocardial Infarction
  Sayfalar 116 - 119
  Ali Çoner, Davran Çiçek, Sinan Akıncı, Serhat Balcıoğlu, Alp Aydınalp, Haldun Müderrisoğlu
 12. Endometrium karsinomu tedavisi sonrası edinilmiş vulvar Lenfanjioma sirkumskriptum : Olgu Sunumu
  Sayfalar 120 - 123
  Dilek Erdem, Özlem Ceren Günizi, Nilüfer Yiğit Çelik
 13. Pulpa Replantasyonu. Olgu sunumu
  Sayfalar 124 - 126
  İbrahim Avşin Öztürk, Mehmet Cenk Turğut, Muhammed Çağatay Engin, Ahmet Köse, Tuncay Baran, Ayşe Şencan
 14. El ve Ayak Parmaklarında Osteopoikiloz: Olgu Sunumu
  Sayfalar 127 - 130
  Rıdvan Altay, Seçkin Özcan, İsmet Yalkın Çamurcu
 15. Arkelerin (Archaea) Patojen Olma Potansiyeli
  Sayfalar 131 - 135
  Nurmehir Baltacı, Ayşe Kalkancı