Yıl 2017, Cilt 3, Sayı 2, Sayfalar 156 - 166 2017-12-30

Medya Okuryazarlığı Öğretim Materyalinin Görsel Tasarım Açısından İncelenmesi

YAŞAR USLU [1]

167 900

Eğitimde farklılık yaratacak materyal kullanımı, hem yeniçağın gerektirdiği ihtiyaçları giderme hem de öğretmeni desteklemesi ve eğitim-öğretimin daha anlamlı ve kalıcı olması açısından büyük önem taşımaktadır. Türkiye’de 2006-07 eğitim öğretim yılında 5 ilde pilot çalışmaları yapılan Medya Okuryazarlığı dersi, 2007-08 eğitim öğretim yılı itibariyle tüm Türkiye’de seçmeli ders olarak ortaokullarda okutulmaya başlanmıştır. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ve Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) uzmanları ve İletişim Bilimleri akademisyenlerinden oluşan bir komisyon tarafından “Medya Okuryazarlığı Dersi Öğretim Programı ve Öğretmen Kılavuzu” hazırlanmış ve “İlköğretim Seçmeli Medya Okuryazarlığı Dersi Öğretim Programı” Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından 2006 yılında kabul edilmiştir. Hazırlanan öğretmen kılavuzu 2014 yılına kadar okullarda eğitim materyali olarak kullanılmıştır. 2014 yılında oluşturulan komisyon tarafından Medya okuryazarlığı dersi için günün ihtiyaçları göz önünde bulundurularak yeni bir ders kitabı hazırlanmıştır. Medya okuryazarlığı ders kitabı “Eğlencem Medya, Medyaya Soru Soruyorum, Önce Bir Düşüneyim, Benim Medyam” adlarıyla dört üniteden oluşmaktadır. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı derslerde kullanılmakta olan eğitim materyallerinden ders kitaplarının öğrenmeyi destekleyecek nitelikte ve öğrencilerin gelişim özelliklerine uygun olması gerektiğini ifade etmektedir. Özellikle ders kitabında kullanılan fotoğraf, resim, tablo, grafik, diyagram ve benzeri görsel ögelerin özgün olmasını ve tasarım ve renk seçimlerinin estetik değeri yüksek olmaları gerektiğini vurgulamaktadır. Kitabın bütünündeki görsel tasarım ve sayfa düzeni unsurları kitabın içeriğini desteklemelidir. Bu araştırmada ortaokullar için hazırlanan Medya Okuryazarlığı ders kitabı tasarımında yer alan görsellerin ve tasarımının değerlendirilmesi ve işlevselliğinin incelenmesi” amaçlanmıştır. Araştırma kapsamında Medya okuryazarlığı ders kitabını, Görsel İletişim Tasarımı/Grafik ASD 4. Sınıfta okuyan 40 öğrenci ve 20 tane grafik tasarım alanında uzman öğretim elemanı çeşitli kriterler açıcından değerlendirmiştir. Bu sunumda uzman değerlendirmeleri sonucu elde edilen veriler ortaya konularak Medya okuryazarlığı kitabının görsel tasarım açısından işlevselliği tartışılacaktır.

Medya Okuryazarlığı, Görsel Tasarım
  • Andersen, Neil (2002). New Media and New Media Literacy, Thinking Critically About Media: Schools And Fam›l›es In Partnership Cable in the Classroom. Galıcıan, Mary-Lou (2004). “Introduction: High Time for “Dis-Illusioning” Ourselves and our Media: Media Literacy in the 21st Century, Part II: Strategies for General Public”, American Behavioral Scientist, 48, 143. http://www.mynet.com/haber/dunya/ispanyada-14-bin-yillik-hayvan-resimleri-bulundu-3138371-1 11.07.2017 tarihinde erişim sağlandı. Kaptan, Ata Yakup, Kaptan, S. Güvendi (2004), “Ders Kitaplarındaki Tasarım Sorunları ve Öğrencilerin Öğrenme Düzeyine Etkisi”, XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 6-9 Temmuz 2004 İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Malatya Karasar, Niyazi, (2005). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Nobel yay. Ankara. levın, Douglas ve Diğerleri (2004). Navigating the Children’s Media Landscape: A Parent’s and Caregiver’s Guide, By American Institutes for Research, Washington, DC. Nalçaoğlu, H. (2003). Medya Ve Toplum İlişkisini Anlamak Üzere Bir Çerçeve. İç. Sevda Alankuş (Der.). Medya ve toplum. IPS İletişim Vakfı Yayınları: İstanbul.43-59. Sarıkavak, N. Kemal (1997). Tipografinin Temelleri, Doruk Yayınları, Ankara. Scheibe, C. & Rogow, F. (2004). 12 Basic Principles For İncorporating Media Literacy And Critical Thinking İnto Any Curriculum. Ithaca, NY: Project Look Sharp. Thoman ve Jolls, (21.06.2017). Media Literacy: A National Priority For A Changing World Erişim: http://www.medialit.org/reading-room/media-literacy-national-priority-changing-world. Twemlov, Alice, (2008). Grafik Tasarım Ne içindir-Tasarımcının El Kitabı, YEM Yayınları, İstanbul.
Konular Sosyal
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: YAŞAR USLU
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { medeniyetsanat345613, journal = {Medeniyet Sanat Dergisi}, issn = {}, eissn = {2587-1684}, address = {İstanbul Medeniyet Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {3}, pages = {156 - 166}, doi = {}, title = {Medya Okuryazarlığı Öğretim Materyalinin Görsel Tasarım Açısından İncelenmesi}, key = {cite}, author = {USLU, YAŞAR} }
APA USLU, Y . (2017). Medya Okuryazarlığı Öğretim Materyalinin Görsel Tasarım Açısından İncelenmesi. Medeniyet Sanat Dergisi, 3 (2), 156-166. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/medeniyetsanat/issue/33610/345613
MLA USLU, Y . "Medya Okuryazarlığı Öğretim Materyalinin Görsel Tasarım Açısından İncelenmesi". Medeniyet Sanat Dergisi 3 (2017): 156-166 <http://dergipark.gov.tr/medeniyetsanat/issue/33610/345613>
Chicago USLU, Y . "Medya Okuryazarlığı Öğretim Materyalinin Görsel Tasarım Açısından İncelenmesi". Medeniyet Sanat Dergisi 3 (2017): 156-166
RIS TY - JOUR T1 - Medya Okuryazarlığı Öğretim Materyalinin Görsel Tasarım Açısından İncelenmesi AU - YAŞAR USLU Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Medeniyet Sanat Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 156 EP - 166 VL - 3 IS - 2 SN - -2587-1684 M3 - UR - Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Medeniyet Sanat Dergisi Medya Okuryazarlığı Öğretim Materyalinin Görsel Tasarım Açısından İncelenmesi %A YAŞAR USLU %T Medya Okuryazarlığı Öğretim Materyalinin Görsel Tasarım Açısından İncelenmesi %D 2017 %J Medeniyet Sanat Dergisi %P -2587-1684 %V 3 %N 2 %R %U
ISNAD USLU, YAŞAR . "Medya Okuryazarlığı Öğretim Materyalinin Görsel Tasarım Açısından İncelenmesi". Medeniyet Sanat Dergisi 3 / 2 (Aralık 2017): 156-166.