Mediterranean Agricultural Sciences
Kapak Resmi
e-ISSN 2528-9675 | Periyot Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2016 | Yayıncı Akdeniz Üniversitesi |

MEDITERRANEAN AGRICULTURAL SCIENCES Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi tarafından yayınlanan bilimsel hakemli bir dergidir. Dergi, tarım ve yaşam bilimleri ile ilgili alanlardaki araştırmaları Türkçe ve İngilizce dillerinde yayımlayarak bilginin ulusal ve uluslararası düzeyde paylaşımını amaçlamaktadır. Dergide öncelikli olarak bahçe bitkileri, bitki koruma, biyoenerji, biyometri ve genetik, doğal kaynaklar, gıda bilimi ve teknolojisi, hayvancılık, peyzaj ve doğa koruma, tarım ekonomisi, tarım makinaları, tarımsal biyoteknoloji, tarımsal yapılar ve sulama, tarla bitkileri, toprak bilimi ve bitki besleme alanlarındaki özgün araştırma makaleleri basılmakta ve sınırlı sayıda çağrılı derlemeye yer verilmektedir.


 


MEDITERRANEAN AGRICULTURAL SCIENCES Nisan, Ağustos ve Aralık ayları olmak üzere yılda üç kez online yayınlanan açık erişimli bir dergidir. Dergiye sunulan makale, dergi editörler kurulunca ön değerlendirmeye tabii tutulur. Kurul, yazım kuralları ve içerik açısından dergide basılabilecek nitelikte bulmadığı makaleyi hakemlere göndermeden iade etme hakkına sahiptir. Dergide basılabilecek nitelikteki makaleler ise incelenmek üzere ait olduğu bilim alanında uzman üç hakeme gönderilir. Dergi makale gönderimi, değerlendirilmesi ve basım aşamalarında herhangi bir basım ücreti almamaktadır. MEDITERRANEAN AGRICULTURAL SCIENCES, 1988 yılından beri düzenli olarak yayınlanan eski adı "Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi (ISSN 1301-2215)” olan derginin devamıdır.


TELİF HAKLARI
MEDITERRANEAN AGRICULTURAL SCIENCES dergisinde basılan makalelerin telif hakları Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesine aittir.

 


Mediterranean Agricultural Sciences

e-ISSN 2528-9675 | Periyot Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2016 | Yayıncı Akdeniz Üniversitesi |
Kapak Resmi

132.805

454.076

MEDITERRANEAN AGRICULTURAL SCIENCES Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi tarafından yayınlanan bilimsel hakemli bir dergidir. Dergi, tarım ve yaşam bilimleri ile ilgili alanlardaki araştırmaları Türkçe ve İngilizce dillerinde yayımlayarak bilginin ulusal ve uluslararası düzeyde paylaşımını amaçlamaktadır. Dergide öncelikli olarak bahçe bitkileri, bitki koruma, biyoenerji, biyometri ve genetik, doğal kaynaklar, gıda bilimi ve teknolojisi, hayvancılık, peyzaj ve doğa koruma, tarım ekonomisi, tarım makinaları, tarımsal biyoteknoloji, tarımsal yapılar ve sulama, tarla bitkileri, toprak bilimi ve bitki besleme alanlarındaki özgün araştırma makaleleri basılmakta ve sınırlı sayıda çağrılı derlemeye yer verilmektedir.


 


MEDITERRANEAN AGRICULTURAL SCIENCES Nisan, Ağustos ve Aralık ayları olmak üzere yılda üç kez online yayınlanan açık erişimli bir dergidir. Dergiye sunulan makale, dergi editörler kurulunca ön değerlendirmeye tabii tutulur. Kurul, yazım kuralları ve içerik açısından dergide basılabilecek nitelikte bulmadığı makaleyi hakemlere göndermeden iade etme hakkına sahiptir. Dergide basılabilecek nitelikteki makaleler ise incelenmek üzere ait olduğu bilim alanında uzman üç hakeme gönderilir. Dergi makale gönderimi, değerlendirilmesi ve basım aşamalarında herhangi bir basım ücreti almamaktadır. MEDITERRANEAN AGRICULTURAL SCIENCES, 1988 yılından beri düzenli olarak yayınlanan eski adı "Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi (ISSN 1301-2215)” olan derginin devamıdır.


TELİF HAKLARI
MEDITERRANEAN AGRICULTURAL SCIENCES dergisinde basılan makalelerin telif hakları Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesine aittir.

 


Cilt: 31 Sayı: 3 Son Sayı
Cilt 31 - Sayı 3 - Ara 2018
 1. Subtropik koşullarda muzlarda takipçi bitki seçimine yeni bir yaklaşım
  Sayfalar 193 - 197
  Recep BALKIÇ, Lokman ALTINKAYA, Hamide GÜBBÜK, İlhami TOZLU
 2. Farklı uç alma dönemleri ve farklı dozlarda azot uygulamalarının Merlot (Vitis vinifera L.) üzüm çeşidinde salkım ve tane özellikleri üzerine etkilerinin belirlenmesi
  Sayfalar 199 - 207
  İlknur KORKUTAL, Elman BAHAR, Gülderen KAYGUSUZ
 3. Effects of several ingredients on in vitro mass production of Heterorhabditis bacteriophora HBH strain
  Sayfalar 209 - 212
  Tufan Can ULU, Alper SUSURLUK
 4. Effects of some dormancy breaking methods on germination of jute (Corchorus olitorius L.)
  Sayfalar 213 - 217
  Yasin Emre KİTİŞ, Dudu AKTAS KAYA
 5. Türk arpa (Hordeum vulgare L.) köy çeşitlerinin küllemeye karşı dayanıklılığın belirlenmesi
  Sayfalar 219 - 225
  Mehmet TEKİN, Ahmet ÇAT, Mürsel ÇATAL, Taner AKAR
 6. Antalya’da bulunan turizm konaklama tesislerindeki gıdaların mikrobiyolojik kalitesinin incelenmesi
  Sayfalar 227 - 233
  İbrahim YILDIRIM, Samiye İlknur BIÇAKÇI
 7. Yetiştirme ortamlarının Celtis australis genotiplerinin yaprak besin elementi içeriklerine etkisi
  Sayfalar 235 - 241
  Ayşe DURAK, Osman KARAGÜZEL
 8. Erzurum ilinde taze fasulye üretim maliyeti
  Sayfalar 243 - 247
  Emine AŞKAN, Vedat DAĞDEMİR, Serkan TERCAN
 9. Samsun ili Çarşamba ilçesinde kivi yetiştiren tarım işletmelerinin üretim etkinliği
  Sayfalar 249 - 254
  Selime CANAN, Nur İlkay ABACI, Vedat CEYHAN, Kürşat DEMİRYÜREK
 10. SWOT analysis of small ruminants production in West Bank-Palestine
  Sayfalar 255 - 259
  Yahya ISTAITIH, Makbule Nisa MENCET YELBOĞA
 11. Antalya ili seracılık işletmelerinde vergilendirme algısının vergilendirilme düzey ve usulü ile kar etkinsizliği arasındaki ilişkilerin incelenmesi
  Sayfalar 261 - 267
  Makbule Nisa MENCET YELBOĞA, Cengiz SAYIN, Rahmiye Figen CEYLAN, Meral ÖZALP, Eda İLBASMIŞ, Oya SAV
 12. Mısır saplarının peletlenmesi ve pelet özelliklerinin belirlenmesi
  Sayfalar 269 - 274
  Hasan YILMAZ
 13. Comice armut (Pyrus Communis L.) çeşidinin bitki su stres indeksi (CWSI)-verim ilişkisinin belirlenmesi
  Sayfalar 275 - 281
  Cafer GENÇOĞLAN, Serpil GENÇOĞLAN
 14. İtalyan çimi (Lolium multiflorum L.) + Tüylü fiğ (Vicia villosa L.) karışımlarında farklı hasat zamanları ve karışım oranlarının verim ve kalite özelliklerine etkisi
  Sayfalar 283 - 287
  Yaşar Tuncer KAVUT, Hakan GEREN
 15. Doğal floradan toplanan bazı fiğ türlerinin (Vicia sp.) morfolojik özellikleri
  Sayfalar 289 - 294
  Cengiz ERDURMUŞ, Semiha KİREMİTÇİ, Mehmet ÖTEN
 16. Sürgün uçları kullanarak tıbbi ve süs bitkisi özelliği olan Arum italicum MILLER bitkisinden in vitro sürgün çoğaltımı
  Sayfalar 295 - 300
  Hussein Abdullah Ahmed AHMED, Serkan URANBEY, Cennet YAMAN
 17. Farklı özelliklerdeki topraklarda redoks potansiyelindeki değişimlerin Fe ve Mn yarayışlılığına etkisi
  Sayfalar 301 - 309
  Süleyman ÖREN, Veli UYGUR, Enise SUKUŞU
 18. Estimation of genetic and environmental parameters for milk traits in jersey cows
  Sayfalar 311 - 315
  Ertuğrul KUL, Samet Hasan ABACI, Özden ÇOBANOĞLU, Eser Kemal GÜRCAN, Soner ÇANKAYA
 19. Muğla ilinde küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinin yapısal özellikleri
  Sayfalar 317 - 323
  Mustafa Kemal AYDIN, Mahmut KESKİN
 20. A research on longevity, culling reasons and milk yield traits in between Holstein and Simmental cows
  Sayfalar 325 - 329
  Nurcan KARSLIOĞLU KARA, Mehmet KOYUNCU
Dergi Tarihçesi
Derginin Önceki Adı ISSN eISSN Yıl
Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 1301-2215 1988-2016