Aims and Scope
In English

Medicine Science (Med-Science) is an international open access journal which published by Medicine Science Academic Group in English and Turkish language, peer-reviewed electronic journal dealing with General Medicine. It is published four times per year. Medicine Science (Med-Science) aims to publish the quality material, both clinical and experimental on all aspects of Medicine. It includes articles related to research findings, technical evaluations, and reviews. In addition to publishing original papers on all aspects of medicine, the Journal also features Reviews, Clinical Perspectives, and Editorial articles about recent developments in medicine. Publication in this journal is totally FREE(No publication fees), as one of the main goals of the journal is to provide global researchers with a free publishing platform.
Our journal policy is respectfull to the Human and Animal Rights.

In Turkish
Medicine Science (Med-Science), Medicine Science Academic Group tarafından yılda 4 kez elektronik ortamda İngilizce ve Türkçe olarak yayınlanan uluslararası genel tıp dergisidir.  Medicine Science (Med-Science) tıp alanında yapılan kaliteli klinik ve deneysel çalışmaları yayınlamayı amaçlamaktadır. Bu çalışmalar bilimsel araştırma sonuçlarını, teknik değerlendirmeleri ve derlemeleri kapsamaktadır. Orjinal makalelerin yanısıra dergi, derlemeleri, klinik gözlemleri (olgu sunumlarını) ve tıpta yeni gelişmeler hakkındaki editörial notları yayınlamaktadır. Derginin ana hedeflerinden biri, araştırmacılara ücretsiz bir yayın platformu sunmak olduğu için, bu dergide yayınanan makaleler tamamen ÜCRETSİZDİR (Yayın ücreti yok).
Dergimiz insan ve hayvan haklarına saygılıdır.


Cİlt: 5 Sayı: 4 Son Sayı
Cilt 5 - Sayı 4 - Ara 2016