Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Kapak Resmi
e-ISSN 1306-7850 | Periyot Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2005 | Yayıncı Mersin Universitesi |

***** Dergimiz yoğunluktan dolayı belirli bir süre yeni yayın kabul etmemektedir *****

Mersin Üniversitesi (MEÜ) Eğitim Fakültesi Dergisi, 2005 yılında yayın hayatına başlamıştır. 2012 yılından itibaren Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında olmak üzere yılda üç sayı yayınlanmaktadır. Makaleler Türkçe ve İngilizce dillerinde yayımlanabilir. Derginin tüm sayılarına online Arşiv alanından ulaşılabilir.

Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, DOAJ (Directory of Open Access Journals), ULAKBİM – SBVT (Sosyal Bilimler Veri Tabanı), EBSCO, Sosyal Bilimler Atıf Dizini ve Türk Eğitim İndeksi tarafından indekslenmektedir.Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

e-ISSN 1306-7850 | Periyot Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2005 | Yayıncı Mersin Universitesi |
Kapak Resmi

166.568

336.117

***** Dergimiz yoğunluktan dolayı belirli bir süre yeni yayın kabul etmemektedir *****

Mersin Üniversitesi (MEÜ) Eğitim Fakültesi Dergisi, 2005 yılında yayın hayatına başlamıştır. 2012 yılından itibaren Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında olmak üzere yılda üç sayı yayınlanmaktadır. Makaleler Türkçe ve İngilizce dillerinde yayımlanabilir. Derginin tüm sayılarına online Arşiv alanından ulaşılabilir.

Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, DOAJ (Directory of Open Access Journals), ULAKBİM – SBVT (Sosyal Bilimler Veri Tabanı), EBSCO, Sosyal Bilimler Atıf Dizini ve Türk Eğitim İndeksi tarafından indekslenmektedir.Cilt:14, Sayı: 1 Son Sayı
Cilt 14 - Sayı 1 - Nis 2018
 1. Bazı Kimya Konularındaki Alternatif Kavramların Tanılayıcı Dallanmış Ağaç Tekniği Kullanarak Belirlenmesi
  Sayfalar 1 - 18
  Gürkan GEÇGEL, Ali Rıza ŞEKERCİ
 2. Gaz Yasalarıyla İlgili Geleneksel ve Bağlam Temelli Problemlerin Çözülebilme Durumuna Yönelik Bir Araştırma
  Sayfalar 19 - 34
  Handan ÜREK, Gamze DOLU
 3. Sınıf Öğretmeni Adaylarının Erken Cebire Yönelik Farkındalıklarının İncelenmesi
  Sayfalar 35 - 53
  Özlem DOĞAN TEMUR, Sedat TURGUT
 4. Üstün Zekâlı Çocuklar ve Dikkat Eksikliği/Hiperaktivite Bozukluğu İlişkisi
  Sayfalar 54 - 68
  Ayşin KAPLAN SAYI
 5. Türkiye ve Amerika’da Engelli Öğrenciler için Yapılan Geniş Ölçekli Sınavların Yasal Sorumluluklar, Uygulama Yöntemleri ve Geçerlik Açısından İncelenmesi
  Sayfalar 69 - 83
  Derya ÇOBANOĞLU AKTAN, Gökhan AKSU, Mehmet Taha ESER
 6. Matematiğe İlişkin Tutum Ölçeğinin Kısa Formunun Türkçeye Uyarlama Çalışması
  Sayfalar 84 - 95
  Mesut TABUK
 7. Okul Öncesi Öğretmen ve Öğretmen Adaylarının Kaynaştırmaya Yönelik Görüşlerinin Karşılaştırılması
  Sayfalar 96 - 114
  Berrin AKMAN, Elif MERCAN UZUN, Dila Nur YAZICI
 8. Öğretmenlerin Mesleki Benlik Saygıları ile Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetlerine Yönelik Tutumları Arasındaki İlişki
  Sayfalar 115 - 136
  Fatih CAMADAN, Selvi BAŞTOPÇU, Günseli TOSUN, Nesrin YANGIN, Zeliha KILIÇ
 9. Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Algı (BÖTE-TCE Algı) Ölçeğinin Geliştirilmesi
  Sayfalar 137 - 150
  Bahar BARAN, Didem Müge SİYEZ, Şirin Nur KAPTANOĞLU
 10. Okul Psikolojik Danışmanlarının Rollerine İlişkin Okul Yöneticilerinin Algıları: Bir Karma Yöntem Araştırması
  Sayfalar 151 - 168
  Aynur EREN GÜMÜŞ
 11. Yapısal Güçlendirme ile Örgütsel Sinizm Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
  Sayfalar 169 - 185
  Gökhan ÖZASLAN
 12. Öğrenci Merkezli Strateji, Yöntem ve Tekniklerin Akademik Başarıya Etkisi: Bir Meta-Analiz Çalışması
  Sayfalar 186 - 209
  Melis YEŞİLPINAR UYAR, Ahmet DOĞANAY
 13. Ebeveyn Tutumlarının Ergenlerin Akademik Güdülenme Düzeyleri Üzerindeki Yordayıcı Etkisi
  Sayfalar 210 - 224
  Adem PEKER, Nurseven KAĞIZMANLI
 14. Temel Bileşenler Analizi ve Yapay Sinir Ağı Modellerinin Ölçek Geliştirme Sürecinde Kullanılabilirliğinin İncelenmesi
  Sayfalar 225 - 252
  Esin TEZBAŞARAN, Selahattin GELBAL
 15. Yaratıcı Drama Yönteminin Hayat Bilgisi Dersinde Kullanılmasının Öğrencilerin BaşarılarınaEtkisinin ve Öğrenci Görüşlerinin İncelenmesi
  Sayfalar 253 - 269
  Nur ÜTKÜR, Mehmet AÇIKALIN
 16. Türkiye’de Öğretmen İşsizliği ve Ataması Yapılmayan Öğretmenler Hareketi
  Sayfalar 270 - 302
  Zafer KİRAZ, Nejla KURUL
 17. Okuma Eğitimi Alanındaki Kuramsal Kitaplarda Okumanın Kavram Alanına Yönelik Eleştirel Bir Değerlendirme
  Sayfalar 303 - 316
  Faik KANATLI, Yunus Emre ÇEKİCİ
 18. Pedagojik Formasyon Öğrencilerinde Umut ve Mental İyi Oluş: Yapılandırmacı Düşünmenin Aracı Rolü
  Sayfalar 317 - 331
  Ayşe Sibel DEMİRTAŞ, Kemal BAYTEMİR, Ali GÜLLÜ
 19. Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenen Öğrencilerin Yazdıkları Öyküleyici Metinlerin Bağdaşıklık Görünümlerinin İncelenmesi
  Sayfalar 332 - 354
  Başak KARAKOÇ ÖZTÜRK, B. Erdem DAĞISTANLIOĞLU
 20. Sınıf Yönetiminde Öğretmen Stratejileri Envanterinin Türk Kültürüne Uyarlanması
  Sayfalar 355 - 371
  Çağlayan DİNÇER, Kaan Zülfikar DENİZ, Ege AKGÜN, Özgür ULUBEY
 21. Noktalama İşaretlerinin Öğretimine İlişkin Öğretmen Görüşleri
  Sayfalar 372 - 385
  Mehmet KURUDAYIOĞLU, Onur DÖLEK
 22. Okula Yönelik Güdü Envanterinin Türkçeye Uyarlanması
  Sayfalar 386 - 403
  Öner USLU, Tuncay ÖĞRETMEN
 23. Algılanan Çevresel Sorunların Çevre Okuryazarlık Düzeyine Göre Analizi
  Sayfalar 404 - 425
  Pınar FETTAHLIOĞLU
 24. Öğretmenlerin Yöneticilerden Memnuniyet Düzeylerinin İş Performanslarına Etkisi
  Sayfalar 426 - 435
  Nursel YARDİBİ
 25. Gençlere Bilimi Anlatmak Üzerine Bir Deneyim: Uluslararası Gençlik ve Bilim Merkezi
  Sayfalar 436 - 449
  Şuay Nilhan AÇIKALIN, Şefika Şule ERÇETİN, Nihan POTAS, Halime GÜNGÖR
 26. Beliren Yetişkinlikte İntihar Olasılığı: Stresle Başetme, Öfke ve Cinsiyet Açısından Bir İnceleme
  Sayfalar 450 - 462
  Zeynep KARATAŞ, Öner ÇELİKKALELİ
 27. Review of Village Institutions from the Aspect of Instructional Technology
  Sayfalar 463 - 480
  Secil TİSOĞLU, Kadir Yucel KAYA, Kursat ÇAĞILTAY