Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Kapak Resmi
e-ISSN 1306-7850 | Periyot Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2005 | Yayıncı Mersin Universitesi |

***Dergimiz yoğunluktan dolayı belli bir süre yeni çalışma kabul etmemektedir ***

Mersin Üniversitesi (MEÜ) Eğitim Fakültesi Dergisi, 2005 yılında yayın hayatına başlamıştır. 2012 yılından itibaren Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında olmak üzere yılda üç sayı yayınlanmaktadır. Makaleler Türkçe ve İngilizce dillerinde yayımlanabilir. Derginin tüm sayılarına online Arşiv alanından ulaşılabilir.

Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, DOAJ (Directory of Open Access Journals), ULAKBİM – SBVT (Sosyal Bilimler Veri Tabanı), EBSCO, Sosyal Bilimler Atıf Dizini ve Türk Eğitim İndeksi tarafından indekslenmektedir.Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

e-ISSN 1306-7850 | Periyot Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2005 | Yayıncı Mersin Universitesi |
Kapak Resmi

204.144

496.940

***Dergimiz yoğunluktan dolayı belli bir süre yeni çalışma kabul etmemektedir ***

Mersin Üniversitesi (MEÜ) Eğitim Fakültesi Dergisi, 2005 yılında yayın hayatına başlamıştır. 2012 yılından itibaren Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında olmak üzere yılda üç sayı yayınlanmaktadır. Makaleler Türkçe ve İngilizce dillerinde yayımlanabilir. Derginin tüm sayılarına online Arşiv alanından ulaşılabilir.

Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, DOAJ (Directory of Open Access Journals), ULAKBİM – SBVT (Sosyal Bilimler Veri Tabanı), EBSCO, Sosyal Bilimler Atıf Dizini ve Türk Eğitim İndeksi tarafından indekslenmektedir.Cilt:14, Sayı: 3 Son Sayı
Cilt 14 - Sayı 3 - Ara 2018
 1. Okulların Fiziksel Donanım Yeterliliğinin Müzik, Beden ve Doğa Zekâ Alanları Açısından İncelenmesi
  Sayfalar 863 - 879
  Davut HOTAMAN
 2. Lise Öğretmenlerinde Mesleki Motivasyon Unsurları: Karma Yöntemli Bir Çalışma
  Sayfalar 880 - 895
  Hacı İsmail ARSLANTAŞ, Rasim TÖSTEN, Dilan BEKTAŞ MARAKÇI
 3. Yaratıcı Drama Yönteminin Öğretmen Adaylarının Matematik Temel Becerileri’ne İlişkin Görüşleri Üzerindeki Etkisi
  Sayfalar 896 - 911
  Baki ŞAHİN, Murtaza AYKAÇ
 4. Üniversite Öğrencilerinin Bir Sosyalleşme Alanı Olarak Sosyal Medya Hakkındaki Görüşleri
  Sayfalar 912 - 936
  Mehmet Tahir KARABOĞA
 5. Okul Yöneticilerinin Örgütsel Bağlılıkları ile Tükenmişlik Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
  Sayfalar 937 - 955
  Pınar AKSANAKLU, Yusuf İNANDI
 6. Türkçe Ders Kitaplarında Hegemonik Erkeklik
  Sayfalar 956 - 987
  Nurcan YÜREK, F. Ayşe BALCI KARABOĞA
 7. Makale Giriş Bölümlerinin Sözbilimsel Yapılarının İncelenmesi
  Sayfalar 988 - 1003
  Halil Erdem ÇOCUK, Bülent ARI
 8. Bilinçli Farkındalık ve Algılanan Stres İlişkisinde Ruminasyon ve Olumsuz Duygu Düzenlemenin Aracı Rolü
  Sayfalar 1004 - 1019
  Fulya CENKSEVEN ÖNDER, Çağrı UTKAN
 9. Bounded-Influence Regression Estimation for Mixture Experiments
  Sayfalar 1020 - 1037
  Orkun COŞKUNTUNCEL
 10. Okul Yöneticisinin Kullandığı Motivasyonel Dilin Öğretmen Tükenmişliğindeki Rolü
  Sayfalar 1038 - 1050
  Selçuk DEMİR
 11. Okul Yöneticilerinin İletişim Becerilerinin Geliştirilmesinde Modül Temelli Uygulamalar
  Sayfalar 1051 - 1069
  Gönül ŞENER, Mukadder BOYDAK ÖZAN
 12. Ortaokul Öğrencilerinin Aile İlişkileri Ve Mutluluk Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
  Sayfalar 1070 - 1081
  Abdullah MERT, Meliha KAHRAMAN
 13. Akademik Başarıya İlişkin Bilişsel Çarpıtmalar Ölçeğinin (ABİBÇÖ) Geliştirilmesi
  Sayfalar 1082 - 1098
  İdris KAYA
 14. Değişim ve Devamlılık: Türkiye’de Vatandaşlık ve Sosyal Bilgiler Ders Kitaplarında Asker-Sivil İlişkileri ve Darbeler (1950-2012)
  Sayfalar 1099 - 1119
  Abdulkerim ŞEN
 15. Sınıf Öğretmenlerinin Disiplin Suçlarına ve Disiplin Cezalarına İlişkin Bilgi Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi
  Sayfalar 1120 - 1137
  Halil TAŞ, Kasım KIROĞLU
 16. BT Öğretmenlerinin Derslerinde Gerçekleştirdiği Etkinlikler, Bu Etkinliklerin Öğretim Programına Uygunluğu ve Gerekçeleri
  Sayfalar 1138 - 1155
  Özgen KORKMAZ, Kemal BİLİR, Recep ÇAKIR
 17. Felsefe Grubu Öğrencilerinin Akademik Motivasyonları İle Sorgulama Becerileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
  Sayfalar 1156 - 1175
  Gamze TUNCER, Tuğba YANPAR YELKEN, Işıl TANRISEVEN
 18. Fen Bilimleri Öğretimi Öz Yeterlik Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
  Sayfalar 1176 - 1199
  Ali İbrahim Can GÖZÜM, Tohit GÜNEŞ
 19. Analysis of Readiness for Change and Self-Efficacy Perceptions of IT Stakeholders
  Sayfalar 1200 - 1221
  Ufuk TUĞTEKİN, Esra BARUT TUĞTEKİN, Özcan Özgür DURSUN
 20. Çocukların Devam Ettikleri Okul Türüne Göre Annelerin Çocuk Kitapları Hakkındaki Görüşlerinin İncelenmesi
  Sayfalar 1222 - 1234
  Vedat BAYRAKTAR, Özlem ERSOY
 21. Özel Eğitim İçin Etkileşimli Kavranabilir Nesne Tabanlı Eğitsel Mobil Uygulama Kullanımı Konusunda Öğretmen Görüşlerinin Analizi
  Sayfalar 1235 - 1249
  Elif POLAT, Kürşat ÇAĞILTAY
 22. Okul Öncesi Eğitimi Alan Çocukların Okul Olgunluğu Düzeylerinin ve Okul Olgunluğuna İlişkin Öğretmen Görüşlerinin İncelenmesi
  Sayfalar 1250 - 1267
  Melike ÖZYURT, Nezahat GÜZEL