Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Kapak Resmi
e-ISSN 1306-7850 | Periyot Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2005 | Yayıncı Mersin Universitesi |

***DERGİMİZ YOĞUNLUKTAN DOLAYI BELLİ BİR SÜRE YAYIN GÖNDERME İŞLEMİNE KAPATILMIŞTIR ***


Mersin Üniversitesi (MEÜ) Eğitim Fakültesi Dergisi, 2005 yılında yayın hayatına başlamıştır. 2012 yılından itibaren Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında olmak üzere yılda üç sayı yayınlanmaktadır. Makaleler Türkçe ve İngilizce dillerinde yayımlanabilir. Derginin tüm sayılarına online Arşiv alanından ulaşılabilir.

Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, DOAJ (Directory of Open Access Journals), ULAKBİM – SBVT (Sosyal Bilimler Veri Tabanı), EBSCO, Sosyal Bilimler Atıf Dizini ve Türk Eğitim İndeksi tarafından indekslenmektedir.Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

e-ISSN 1306-7850 | Periyot Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2005 | Yayıncı Mersin Universitesi |
Kapak Resmi

191.091

420.759

***DERGİMİZ YOĞUNLUKTAN DOLAYI BELLİ BİR SÜRE YAYIN GÖNDERME İŞLEMİNE KAPATILMIŞTIR ***


Mersin Üniversitesi (MEÜ) Eğitim Fakültesi Dergisi, 2005 yılında yayın hayatına başlamıştır. 2012 yılından itibaren Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında olmak üzere yılda üç sayı yayınlanmaktadır. Makaleler Türkçe ve İngilizce dillerinde yayımlanabilir. Derginin tüm sayılarına online Arşiv alanından ulaşılabilir.

Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, DOAJ (Directory of Open Access Journals), ULAKBİM – SBVT (Sosyal Bilimler Veri Tabanı), EBSCO, Sosyal Bilimler Atıf Dizini ve Türk Eğitim İndeksi tarafından indekslenmektedir.Cilt:14, Sayı: 2 Son Sayı
Cilt 14 - Sayı 2 - Ağu 2018
 1. Okul Müdürlerinin Öğretim Liderliği Davranışlarının Öğretmenlerin İş Doyumuna Etkisi
  Sayfalar 481 - 499
  Erkan TABANCALI, Fatma CENGİZ
 2. Ortaokul Yöneticilerinin Okullarında Yaşanan Kriz Durumlarını Yönetme Becerilerinin İncelenmesi
  Sayfalar 500 - 518
  Adnan KARAKUŞ, Yusuf İNANDI
 3. Öğretmen Adaylarının Sınıfta Disiplin Modellerine İlişkin Tercihleri
  Sayfalar 519 - 531
  Haluk ÜNSAL
 4. Ekonomik Olarak Dezavantajlı Bölgelerde Görev Yapan Ortaokul Müdürlerinin Liderlik Davranışları
  Sayfalar 532 - 547
  Kenan ÖZCAN, Aydın BALYER, Ali YILDIZ
 5. Öğretmen Adaylarının Eleştirel Düşünme Eğilimi ile Liderlik Yönelimleri Arasındaki İlişki
  Sayfalar 548 - 571
  Yalçın ÖZDEMİR, Halil BUYRUK, Sabri GÜNGÖR
 6. Ters Yüz Edilmiş Öğrenme Modelinin Kuramsal Analizi
  Sayfalar 572 - 596
  Fahriye HAYIRSEVER, Ali ORHAN
 7. Yazılan Hikâyeyi Değerlendirmeye Yönelik Analitik Rubrik Geliştirme: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
  Sayfalar 597 - 610
  Mehtap AKTAŞ, Devrim ALICI
 8. Öğretmen Adaylarının Dezavantajlı Öğrencilere Eğitim Verme Deneyimleri: Zorluklar ve Fırsatlar
  Sayfalar 611 - 634
  Muhammet Ruhat YAŞAR, Zeynel AMAÇ
 9. Lise Öğrencilerinde Akran Zorbaliğina Maruz Kalma: Temel Psikolojik İhtiyaçlar ve Anne-Babaya Duygusal Erişilebilirlik
  Sayfalar 635 - 652
  Fatma GÖK, Fulya CENKSEVEN ÖNDER
 10. İlkokul 4. Sınıf Ders Kitaplarının Okunabilirliklerinin Değerlendirilmesi
  Sayfalar 653 - 668
  Ahmet Bilal ÖZBEK, Cevriye ERGÜL
 11. Teacher Practices and Preschool Physical Environment for Education for Sustainable Development: Eco Vs Ordinary Preschools
  Sayfalar 669 - 683
  Deniz KAHRİMAN-PAMUK, Refika OLGAN
 12. Lise Öğrencilerinin Öz Yönetimli Öğrenmeye Hazırbulunuşlukları ile Eleştirel Düşünme Eğilimlerinin İncelenmesi
  Sayfalar 684 - 699
  Burcu ULUSOY, Fazilet KARAKUŞ
 13. How Signaling Principle Affects Learning: An Eye Tracking Study
  Sayfalar 700 - 713
  Mehmet DÖNMEZ, Sibel DOĞAN, Evrim BARAN
 14. Ön Lisans Öğrencilerinin Nomofobi Düzeylerinin Akıllı Telefon Kullanım Durumlarına Göre İncelenmesi
  Sayfalar 714 - 727
  Mustafa SIRAKAYA
 15. Öğretmenlere Yönelik Örgütsel Sinerji Ölçeği’nin Geliştirilmesi
  Sayfalar 728 - 744
  Tuba AKPOLAT, Ahmet Faruk LEVENT
 16. E-Öğrenme ve E-Sınavlar: Çevrimiçi Ölçme Değerlendirme Süreçlerinde Kimlik Doğrulama Yöntemlerine İlişkin Öğrenen Görüşlerinin İncelenmesi
  Sayfalar 745 - 755
  Aras BOZKURT, Hasan UÇAR
 17. Fen Eğitimine Karşı Tutum, Öz Yeterlilik Algısı ve Bilişsel Harita Bulguları
  Sayfalar 756 - 777
  Gülden UYANIK BALAT, Berrin AKMAN, Gülşah GÜNŞEN
 18. Argümana Dayalı Sorgulama Öğretiminin 7. Sınıf Öğrencilerinin Akademik Başarılarına ve Argümantasyon Seviyelerine Etkisi
  Sayfalar 778 - 798
  Tuba AKTAŞ, Özgür Kıvılcan DOĞAN
 19. Türkiye’de 2013 ve 2018 Yılı Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programlarının Temel Öğeler Açısından Karşılaştırılması
  Sayfalar 799 - 825
  İsa DEVECİ
 20. Sosyal Medya Kullanımı ile Serbest Zaman Tatmini Arasındaki İlişki
  Sayfalar 826 - 839
  Aslıhan KOCAMAN-KAROĞLU, Bilal ATASOY
 21. Akran Zorbalığına Uğrayan Kurbana Karşı Empati Ölçeğinin Türk Kültürü’ne Uyarlanması
  Sayfalar 840 - 851
  Aygül NALBANT, Emine BABAOĞLAN, Ejder ÇELİK
 22. Ortaokul 8. Sınıf Öğrencilerinin Öğrenme Stilleri
  Sayfalar 852 - 862
  Özgür ŞEN