Yıl 2017, Cilt 13, Sayı 1, Sayfalar 418 - 429 2017-04-16

Lise Öğrencilerinin Yalnızlık Düzeyleri ile Akıllı Telefon Bağımlılığı Arasındaki İlişki

Özlem ÇAKIR [1] , Ebru OĞUZ [2]

958 2257

Gençlerin teknoloji kullanımı ve buna bağlı olarak da akıllı telefon kullanımı gün geçtikçe artmaktadır. Gündelik yaşantıyı kolaylaştıran bu gelişme zaman zaman bazı sorunlara da neden olabilmektedir. Akıllı telefon kullanımı internet bağımlılığı gibi tanımlanan bir bağımlılığa dönüşebilmektedir. Yalnızlık ise, dönemsel olarak ergenlikte daha fazla görülebilen bir durumdur. Bu nedenle de bu araştırmada lise öğrencilerinin yalnızlık düzeyleri ile akıllı telefon bağımlılığı arasındaki ilişki ortaya konulmaya çalışılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, 2014-2015 öğretim yılında Ankara’da bulunan kamu ve özel liselerden tesadüfi olarak seçilen toplam 540 lise öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırmada iki farklı veri toplama aracı kullanılmıştır. Bunlar Demirci, Orhan, Demirdaş, Akpınar ve Sert (2014) tarafından Türkçeye uyarlanan Akıllı Telefon Bağımlılığı Ölçeği” ile Yıldız ve Duy (2014) tarafından uyarlaması yapılan “UCLA Yalnızlık Ölçeği-Kısa formu’dur. Araştırma bulgularına göre öğrencilerin akıllı telefon bağımlılığı ve yalnızlık düzeyleri orta düzeydedir. Akıllı telefon bağımlılığı ile yalnızlık arasında pozitif ve anlamlı ilişki bulunmaktadır.
Yalnızlık, akıllı telefon bağımlılığı, problemli telefon kullanımı, lise öğrencileri, ergenler
 • Kwon M, Lee JY, Won WY, Park JW, Min JA, Hahn C, et al. (2013). Development and validation of a smart phone addiction scale (SAS). PLoSOne 2013; 8(2):e56936. doi: 10.1371/journal.pone.0056936.
 • Kwon, M, Kin,DJ, Cho, H, Yang, S. (2013). The smartphone addiction scale: development and validation of a short version for adolescents. PLoS One 2013;8(12):e83558. doi:10.1371/journal.pone.0083558.
 • Noyan, C. O.,Enez-Darçın, A., Nurmedov, S., Yılmaz,O. ve Dilbaz, N. (2015). Akıllı Telefon Bağımlılığı Ölçeğinin Kısa Formunun üniversite öğrencilerinde Türkçe geçerlilik ve güvenilirlik çalışması. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2015; 16 :73-81.
 • Özatça, A. (2001). Ergenlerde sosyal ve duygusal yalnızlığın yordayıcısı olarak aile işlevleri. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Çukurova Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. Adana.
 • Özbek, V, Alnıaçık, Ü., Koç, F., Akkılıç, M.E. ve Kaş, E. (2014). Kişilik Özelliklerinin Teknoloji Kabulü Üzerindeki Doğrudan ve Dolaylı Etkileri: Akıllı Telefon Teknolojileri Üzerine Bir Araştırma. International Review of Economics and Management. 2(1). 36-57.
 • Peplau, L. A. ve Perlman, D. (1982). Loneliness: A sourcebook of currenttheory, research and therapy. New York: Wiley-Interscience.
 • Russell, D. W. Cutrona, C. E. McRae, C &Gomez, M. (2012). Is Loneliness The Same As Being Alone?. The Journal of Psychology: Interdisciplinary and Applied, 146(1-2), 7-22.
 • Sarıçam, H. (2011). Üniversite öğrencilerinin reddedilme duyarlılıkları ile benlik saygıları ve yalnızlık düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi, Erzurum.
 • Şar, A. H., Işıklar, A. (2012). Problemli mobil telefon kullanım ölçeğinin Türkçeye uyarlaması. International Journal of Human Sciences [Online]. (9)2, 264-275.
 • Şar, A.H. (2013). Examination of lonelinessand mobil phoneaddiction problem observed in teenagersfromthesomevariables. The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science. 6 (2). 1207-1220.
 • Yıldız, M. A., Duy, B. (2014). Adaptation of the short-form of the UCLA loneliness scale (ULS-8) to Turkish for the adolescents. Düşünen Adam TheJournal of Psychiatry and Neurological Sciences 27. 194-203.
 • Yücel, N. (2009). Ergenlerin akran ilişkileri ve yalnızlık düzeylerinde evde internet kullanımının etkisinin incelenmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Ankara Üniversitesi. Fen Bilimleri Enstitüsü. Ankara.
Konular Eğitim, Bilimsel Disiplinler
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Özlem ÇAKIR
Kurum: ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Yazar: Ebru OĞUZ
Kurum: Institute Of Education and Research, University of Dhaka
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { mersinefd290711, journal = {Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {}, eissn = {1306-7850}, address = {Mersin Universitesi}, year = {2017}, volume = {13}, pages = {418 - 429}, doi = {10.17860/mersinefd.290711}, title = {Lise Öğrencilerinin Yalnızlık Düzeyleri ile Akıllı Telefon Bağımlılığı Arasındaki İlişki}, key = {cite}, author = {ÇAKIR, Özlem and OĞUZ, Ebru} }
APA ÇAKIR, Ö , OĞUZ, E . (2017). Lise Öğrencilerinin Yalnızlık Düzeyleri ile Akıllı Telefon Bağımlılığı Arasındaki İlişki. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 13 (1), 418-429. DOI: 10.17860/mersinefd.290711
MLA ÇAKIR, Ö , OĞUZ, E . "Lise Öğrencilerinin Yalnızlık Düzeyleri ile Akıllı Telefon Bağımlılığı Arasındaki İlişki". Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 13 (2017): 418-429 <http://dergipark.gov.tr/mersinefd/issue/28622/290711>
Chicago ÇAKIR, Ö , OĞUZ, E . "Lise Öğrencilerinin Yalnızlık Düzeyleri ile Akıllı Telefon Bağımlılığı Arasındaki İlişki". Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 13 (2017): 418-429
RIS TY - JOUR T1 - Lise Öğrencilerinin Yalnızlık Düzeyleri ile Akıllı Telefon Bağımlılığı Arasındaki İlişki AU - Özlem ÇAKIR , Ebru OĞUZ Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.17860/mersinefd.290711 DO - 10.17860/mersinefd.290711 T2 - Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 418 EP - 429 VL - 13 IS - 1 SN - -1306-7850 M3 - doi: 10.17860/mersinefd.290711 UR - http://dx.doi.org/10.17860/mersinefd.290711 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Lise Öğrencilerinin Yalnızlık Düzeyleri ile Akıllı Telefon Bağımlılığı Arasındaki İlişki %A Özlem ÇAKIR , Ebru OĞUZ %T Lise Öğrencilerinin Yalnızlık Düzeyleri ile Akıllı Telefon Bağımlılığı Arasındaki İlişki %D 2017 %J Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P -1306-7850 %V 13 %N 1 %R doi: 10.17860/mersinefd.290711 %U 10.17860/mersinefd.290711
ISNAD ÇAKIR, Özlem , OĞUZ, Ebru . "Lise Öğrencilerinin Yalnızlık Düzeyleri ile Akıllı Telefon Bağımlılığı Arasındaki İlişki". Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 13 / 1 (Nisan 2017): 418-429. http://dx.doi.org/10.17860/mersinefd.290711


How Is Smartphone Addiction Related to Interaction Anxiety of Prospective Teachers?
Education Sciences
Necdet Konan
DOI: 10.3390/educsci8040186