Yıl 2018, Cilt 14, Sayı 1, Sayfalar 355 - 371 2018-04-20

Sınıf Yönetiminde Öğretmen Stratejileri Envanterinin Türk Kültürüne Uyarlanması

Çağlayan DİNÇER [1] , Kaan Zülfikar DENİZ [2] , Ege AKGÜN [3] , Özgür ULUBEY [4]

146 166

Bu araştırma Sınıf Yönetiminde Öğretmen Stratejileri Envanterinin (Webster-Stratton, 2012) Türk Kültürüne uyarlanması amacıyla yapılmıştır. Betimsel türdeki araştırmanın çalışma grubunu, Ankara ilinde görev yapan 48-72 ay arası çocuklarla çalışan ve uygun örneklem ile seçilen toplam 422 (Açımlayıcı Faktör Analizi-AFA için n=220 ve Doğrulayıcı Faktör Analizi-DFA için n=202) okul öncesi öğretmeni oluşturmaktadır. Envanterin geçerliğini ve güvenirliğini belirleyebilmek için Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) Test, Bartlett Sphericity Test, Cronbach Alfa güvenirlik katsayısı, açımlayıcı faktör analizi (AFA) ve doğrulayıcı faktör analizi (DFA) yapılmıştır. Araştırmanın bulgularına göre, Sınıf Yönetiminde Öğretmen Stratejileri Envanteri öğretmenlerin kendilerini değerlendirdikleri üç ölçekten ve toplam 45 maddeden oluşmaktadır. Birinci ölçek “Sınıftaki Davranışların Yönetimi Ölçeği” varyansın %82,52’sini açıklayan tek faktörden oluşmaktadır. İkinci ölçek olan “Özel Öğretim Teknikleri Ölçeği” toplam varyansın %38,02’sini açıklayan iki faktörden oluşmaktadır. Üçüncü ölçek olan “Anne Babalarla Çalışma Ölçeği” toplam varyansın %56,26’sını açıklayan iki faktörden oluşmaktadır. AFA’ya ilişkin modelin doğrulanması için DFA kullanılmıştır. Sonuç olarak elde edilen bulgular ışığında Sınıf Yönetiminde Öğretmen Stratejileri Envanterinin Türkçe formunun yeterli psikometrik özelliklere sahip olduğu söylenebilir.

okul öncesi, sınıf yönetimi, öğretmen
 • Baker‐Henningham, H., & Walker, S. (2009). A qualitative study of teacher's perceptions of an intervention to prevent conduct problems in Jamaican pre‐schools. Child: care, health and development, 35(5), 632-642.
 • Baker‐Henningham, H., Walker, S., Powell, C., & Gardner, J. M. (2009). A pilot study of the Incredible Years Teacher Training programme and a curriculum unit on social and emotional skills in community pre‐schools in Jamaica. Child: care, health and development, 35(5), 624-631.
 • Barış Akgül, D. (2008). Sosyal beceri gelişiminde çocuk ve müzik. Milli Eğitim Dergisi, 177, 28-35.
 • Bentler, P.M. (1990). Comparative fit indexes in structural models. Psychological Bulletin, 2 (107), 238-246.
 • Brotman, L. M., Kingston, S., Bat-Chava, Y., Caldwell, M. B., & Calzada, E. J. (2008). Training school personnel to facilitate a family intervention to prevent conduct problems. Early Education and Development, 19 (4), 622-642.
 • Browne M. W. & Cudeck R. (1989). Single sample cross-validation indexes for covariance structures. Multivariate Behavioral Research , (4)24, 445-55.
 • Büyüköztürk, Ş. (2013). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. Ankara: Pegem A Yayınları.
 • Carlson, J. S., Tiret, H. B., Bender, S. L., & Benson, L. (2011). The influence of group training in the Incredible Years Teacher Classroom Management Program on preschool teachers’ classroom management strategies. Journal of Applied School Psychology, 27(2), 134-154.
 • Center for the Study and Prevention of Violence. (2010). Blueprints for violence prevention. www.colorado.edu/cspv/blueprints/.
 • Çapri, B., ve Kan, A. (2006). Öğretmen kişilerarası özyeterlik ölçeğinin türkçe formunun geçerlik ve güvenirlik çalışması. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(1),48-61.
 • Çokluk, Ö., Şekercioğlu, G., & Büyüköztürk, Ş. (2010). Sosyal bilimler için çok değişkenli istatistik. Ankara: Pegem Akademi.
 • Deniz, K. Z. (2007). Psikolojik ölçme aracı uyarlama. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 40 (1), 1-16.
 • Dinçer, Ç. ve Akgün, E. (2015). Okul öncesi öğretmenleri için sınıf yönetimi becerileri ölçeğinin geliştirilmesi ve öğretmenlerin sınıf yönetimi becerilerinin çeşitli değişkenlerle ilişkisi. Eğitim ve Bilim, 40 (177), 187-201.
 • Gezgin, N. (2009). Okulöncesi Eğitimi Öğretmenlerinin Kullandıkları Sınıf Yönetimi Stratejileri. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Uludağ Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bursa.
 • Herman, K. C., Borden, L. A., Reinke, W. M., & Webster-Stratton, C. (2011). The impact of the Incredible Years parent, child, and teacher training programs on children's co-occurring internalizing symptoms. School Psychology Quarterly, 26(3), 189.
 • Hu L. T. & Bentler P.M. (1999). Cut off criteria for fit ındexes in covariance structure analysis: conventional criteria versus new alternatives. Structural Equation Modeling: A Multidisciplinary Journal, (6) 1, 1-55.
 • Hutchings, J., Bywater, T., Daley, D., Gardner, F., Whitaker, C., Jones, K., ... & Edwards, R. T. (2007). Parenting intervention in Sure Start services for children at risk of developing conduct disorder: pragmatic randomised controlled trial. Bmj, 334(7595), 678.
 • Joseph, G. E., & Strain, P. S. (2003). Comprehensive evidence-based social—emotional curricula for young children: An analysis of efficacious adoption potential. Topics in Early Childhood Special Education, 23(2), 62-73.
 • Jöreskog, K. G. & Sörbom, D. (1993). LISREL 8: Structural equation modeling with the simplis command language. Hillsdale: Erlbaum Associates Publishers. Kline, R.B. (2005). Principles and practice of structural equation modeling. NewYork: The Guilford Press.
 • Olson E. M. (2009). The impact of early childhood educators on conduct problems in preschool children. Doctoral Dissertation, University of Washington.
 • Powell, D., Dunlap, G., & Fox, L. (2006). Prevention and intervention for the challenging behaviors of toddlers and preschoolers. Infants and Young Children, 19, 25–35.
 • Reinke, W. M., Stormont, M., Webster‐Stratton, C., Newcomer, L. L., & Herman, K. C. (2012). The Incredible Years Teacher Classroom Management program: using coaching to support generalization to real‐world classroom settings. Psychology in the Schools, 49(5), 416-428.
 • Shernoff, E. S. (2004). Transporting an evidence-based classroom management program for preschoolers with disruptive behavior problems to a school: an analysis of implementation, outcomes, and contextual variables. Doctoral Dissertation, University Of Wisconsin-Madison.
 • Sümer, N. (2000). Yapısal eşitlik modelleri: Temel kavramlar ve örnek uygulamalar. Türk Psikoloji Yazıları,(3),6, 49-73.
 • Şimşek, Ö.F. (2007). Yapısal eşitlik modellemesine giriş: Temel ilkeler ve LISREL uygulamaları. İstanbul: Ekinoks Yayınları.
 • Thompson, J. G. (2007). The first-year teacher’s survival guide: Ready-to-use strategies, tools & activities for meeting the challenges of each school day (2nd ed.). San Francisco, CA: Jossey-Bass.
 • Tucker, S., Derscheid, D., Odegarden, S., & Olson, M. E. (2008). Evidence-based training for enhancing psychiatric nurses' child behavior management skills. Journal for Nurses in Professional Development, 24(2), 75-85.
 • Vieira, A.L. (2011). Preparation of the analysis. Interactive LISREL in practice. (First Edition). London: Springer.
 • Webster-Stratton, C. (1998). Head start sample: Teacher strategies questionnaire. Retrieved December 1, 2005, from http:// www.son.washington.edu/centers/parenting-clinic/.
 • Webster-Stratton, C. (2008).The incredible years: Parents, teachers, and children training series. Leader’s Guide. Seattle, WA.
 • Webster-Stratton C. (2010). How to promote children’s social and emotional competence. London: Sage Publications.
 • Webster-Stratton, C., Reid, M. J., & Hammond, M. (2001). Preventing conduct problems, promoting social competence: A parent and teacher training partnership in Head Start. Journal of Clinical Child Psychology, 30, 283–302.
 • Webster‐Stratton, C., Reid, J. M., & Stoolmiller, M. (2008). Preventing conduct problems and improving school readiness: evaluation of the incredible years teacher and child training programs in high‐risk schools. Journal of child psychology and psychiatry, 49(5), 471-488.
 • Webster-Stratton, C., Reinke, W. M., Herman, K. C., & Newcomer, L. L. (2011). The incredible years teacher classroom management training: the methods and principles that support fidelity of training delivery. School Psychology Review, 40(4), 509.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Çağlayan DİNÇER
Kurum: ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Yazar: Kaan Zülfikar DENİZ
Kurum: ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Yazar: Ege AKGÜN (Sorumlu Yazar)
Kurum: ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Yazar: Özgür ULUBEY

Bibtex @araştırma makalesi { mersinefd361859, journal = {Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {}, eissn = {1306-7850}, address = {Mersin Universitesi}, year = {2018}, volume = {14}, pages = {355 - 371}, doi = {10.17860/mersinefd.361859}, title = {Sınıf Yönetiminde Öğretmen Stratejileri Envanterinin Türk Kültürüne Uyarlanması}, key = {cite}, author = {ULUBEY, Özgür and DİNÇER, Çağlayan and DENİZ, Kaan Zülfikar and AKGÜN, Ege} }
APA DİNÇER, Ç , DENİZ, K , AKGÜN, E , ULUBEY, Ö . (2018). Sınıf Yönetiminde Öğretmen Stratejileri Envanterinin Türk Kültürüne Uyarlanması. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14 (1), 355-371. DOI: 10.17860/mersinefd.361859
MLA DİNÇER, Ç , DENİZ, K , AKGÜN, E , ULUBEY, Ö . "Sınıf Yönetiminde Öğretmen Stratejileri Envanterinin Türk Kültürüne Uyarlanması". Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 14 (2018): 355-371 <http://dergipark.gov.tr/mersinefd/issue/36659/361859>
Chicago DİNÇER, Ç , DENİZ, K , AKGÜN, E , ULUBEY, Ö . "Sınıf Yönetiminde Öğretmen Stratejileri Envanterinin Türk Kültürüne Uyarlanması". Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 14 (2018): 355-371
RIS TY - JOUR T1 - Sınıf Yönetiminde Öğretmen Stratejileri Envanterinin Türk Kültürüne Uyarlanması AU - Çağlayan DİNÇER , Kaan Zülfikar DENİZ , Ege AKGÜN , Özgür ULUBEY Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.17860/mersinefd.361859 DO - 10.17860/mersinefd.361859 T2 - Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 355 EP - 371 VL - 14 IS - 1 SN - -1306-7850 M3 - doi: 10.17860/mersinefd.361859 UR - http://dx.doi.org/10.17860/mersinefd.361859 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Sınıf Yönetiminde Öğretmen Stratejileri Envanterinin Türk Kültürüne Uyarlanması %A Çağlayan DİNÇER , Kaan Zülfikar DENİZ , Ege AKGÜN , Özgür ULUBEY %T Sınıf Yönetiminde Öğretmen Stratejileri Envanterinin Türk Kültürüne Uyarlanması %D 2018 %J Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P -1306-7850 %V 14 %N 1 %R doi: 10.17860/mersinefd.361859 %U 10.17860/mersinefd.361859
ISNAD DİNÇER, Çağlayan , DENİZ, Kaan Zülfikar , AKGÜN, Ege , ULUBEY, Özgür . "Sınıf Yönetiminde Öğretmen Stratejileri Envanterinin Türk Kültürüne Uyarlanması". Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 14 / 1 (Nisan 2018): 355-371. http://dx.doi.org/10.17860/mersinefd.361859