Yıl 2018, Cilt 14, Sayı 1, Sayfalar 426 - 435 2018-04-20

Öğretmenlerin Yöneticilerden Memnuniyet Düzeylerinin İş Performanslarına Etkisi

Nursel YARDİBİ [1]

113 181

Örgütlerin performansı örgütün önceden belirlenen hedeflerini gerçekleştirme sürecinde etkili olduğu kadar öngörülemeyen krizleri sağlıklı yönetme konusunda da etkilidir. Bu çalışmada öğretmenlerin okul yöneticilerinden memnuniyet düzeylerinin iş performanslarına etkileri ile ilgili görüşlerini ortaya koymak amaçlanmıştır. Çalışmada araştırma yöntemi olarak nitel araştırma desenlerinden durum çalışması tercih edilmiştir. Çalışma grubu 2016-2017 eğitim-öğretim yılında Ankara ilinde ilkokullarda derse giren 10 kadın, 10 erkek toplam 20 sınıf öğretmeninden oluşmaktadır. Öğretmenlerin çalışmaya katılmaları gönüllük esasına dayanmaktadır. Öğretmenlerin mesleki kıdemleri ise 3 yıl ile 20 yıl arasında farklılık göstermektedir. Çalışmada katılımcıların yarısından çoğu yöneticilerin yönetici yeterliliklerine sahip olduğunu düşünürken bazı katılımcılar ise yeterliliğe sahip olmadığını düşünmektedirler. Katılımcılar yöneticilerin insan ilişkilerine önem verdiğini, yöneticilerin öğretmenleri değerlendirirken kullandığı kriterleri duyurduklarını, ifade etmişlerdir. Katılımcıların yarısından çoğu yöneticilerin öğretmenlerin problemlerine duyarlı olduğu konusunda görüş birliği içerisindedir. Çalışmada katılımcılar yöneticilerden memnuniyetin iş performansını etkilediğini ifade etmişlerdir. Öğretmenlerin yöneticilerden memnuniyet durumunun iş performansına etkisinin öğretmenlerin cinsiyetine ve mesleki kıdemlerine göre bir farklılık göstermediği belirlenmiştir. Özellikle okul ortamında öğretmenlerin motivasyonunun arttırılma ve performanslarının değerlendirilmesi konularında yöneticilere hizmet içi eğitim verilebilir. Öğretmenlerin takdir, tanıma ve ödüllendirme konularında memnuniyetini arttırmak adına ödüllendirme sisteminde yapısal değişiklikler yapılabilir.
İş performansı, memnuniyet düzeyi
  • Avcı, A. (2015). Öğretmen algılarına göre okul müdürlerinin liderlik stilleri. Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, 12, 2, 24, 161-189Bağcı, Z. (2014). Çalışanların iş doyumunun görev ve bağlamsal performansları üzerindeki etkisi. Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 24, 58-72 Doi: http://dx.doi.org/10.11611/JMER534 58 Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö.E., Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2010). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem-A Yayınları. Erçetin, Ş.Ş. (2000). Örgüt Sarmalında Vizyon. Ankara: Nobel Yayın DağıtımHelvacı, M. A., & Aydoğan, İ. (2011). Etkili okul ve etkili okul müdürüne ilişkin öğretmen görüşleri. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 4, 2, 41-60 Küçükali, R. (2003). Bazı yöneticilik davranışları açısından öğretmenlerin yöneticileri algılama düzeyi. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2, 1-2, 197-214Paul, T. ( 2012). The impact of age and education on the level of satisfaction and motivation among employees. The IUP Journal of Management Research, 11, 1, 29-37.Robertson, R.F.(1996). Develop a performance-focused organization. Hdrocarbon Processing Dec., 75, 12, 81-86 Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2008). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. (6. Baskı). Ankara: Seçkin Yayınevi.
  • Bağcı, Z. (2014). Çalışanların iş doyumunun görev ve bağlamsal performansları üzerindeki etkisi. Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 24, 58-72
  • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö.E., Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2010). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem-A Yayınları
  • Erçetin, Ş.Ş. (2000). Örgüt Sarmalında Vizyon. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım
  • Helvacı, M. A., & Aydoğan, İ. (2011). Etkili okul ve etkili okul müdürüne ilişkin öğretmen görüşleri. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 4, 2, 41-60
  • Küçükali, R. (2003). Bazı yöneticilik davranışları açısından öğretmenlerin yöneticileri algılama düzeyi. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2, 1-2, 197-214
  • Paul, T. ( 2012). The impact of age and education on the level of satisfaction and motivation among employees. The IUP Journal of Management Research, 11, 1, 29-37.
  • Robertson, R.F.(1996). Develop a performance-focused organization. Hdrocarbon Processing Dec., 75, 12, 81-86
  • Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2008). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. (6. Baskı). Ankara: Seçkin Yayınevi
Birincil Dil tr
Konular Eğitim, Bilimsel Disiplinler
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-0405-0318
Yazar: Nursel YARDİBİ (Sorumlu Yazar)
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { mersinefd401087, journal = {Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {}, eissn = {1306-7850}, address = {Mersin Universitesi}, year = {2018}, volume = {14}, pages = {426 - 435}, doi = {10.17860/mersinefd.401087}, title = {Öğretmenlerin Yöneticilerden Memnuniyet Düzeylerinin İş Performanslarına Etkisi}, key = {cite}, author = {YARDİBİ, Nursel} }
APA YARDİBİ, N . (2018). Öğretmenlerin Yöneticilerden Memnuniyet Düzeylerinin İş Performanslarına Etkisi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14 (1), 426-435. DOI: 10.17860/mersinefd.401087
MLA YARDİBİ, N . "Öğretmenlerin Yöneticilerden Memnuniyet Düzeylerinin İş Performanslarına Etkisi". Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 14 (2018): 426-435 <http://dergipark.gov.tr/mersinefd/issue/36659/401087>
Chicago YARDİBİ, N . "Öğretmenlerin Yöneticilerden Memnuniyet Düzeylerinin İş Performanslarına Etkisi". Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 14 (2018): 426-435
RIS TY - JOUR T1 - Öğretmenlerin Yöneticilerden Memnuniyet Düzeylerinin İş Performanslarına Etkisi AU - Nursel YARDİBİ Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.17860/mersinefd.401087 DO - 10.17860/mersinefd.401087 T2 - Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 426 EP - 435 VL - 14 IS - 1 SN - -1306-7850 M3 - doi: 10.17860/mersinefd.401087 UR - http://dx.doi.org/10.17860/mersinefd.401087 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Öğretmenlerin Yöneticilerden Memnuniyet Düzeylerinin İş Performanslarına Etkisi %A Nursel YARDİBİ %T Öğretmenlerin Yöneticilerden Memnuniyet Düzeylerinin İş Performanslarına Etkisi %D 2018 %J Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P -1306-7850 %V 14 %N 1 %R doi: 10.17860/mersinefd.401087 %U 10.17860/mersinefd.401087
ISNAD YARDİBİ, Nursel . "Öğretmenlerin Yöneticilerden Memnuniyet Düzeylerinin İş Performanslarına Etkisi". Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 14 / 1 (Nisan 2018): 426-435. http://dx.doi.org/10.17860/mersinefd.401087