Yönetici

Prof.Dr. Caferi Tayyar Şaşmaz, MEÜ Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD, Mersin

Başeditör

Prof.Dr. Caferi Tayyar Şaşmaz, MEÜ Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD, Mersin

Bölüm Editörleri

 1. Prof.Dr. Mehmet Sami Serin, MEÜ Eczacılık Fakültesi, Temel Eczacılık Bilimleri Bölümü, Mersin
 2. Prof. Dr. Nefise Özlen Şahin, MEÜ Eczacılık Fakültesi, Eczacılık Teknolojisi Bölümü, Mersin
 3. Doç.Dr. Uğur Dal, MEÜ Tıp Fakültesi, Fizyoloji AD, Mersin
 4. Doç.Dr. Gülhan Orekçi Temel, MEÜ Tıp Fakültesi, Biyoistatisik ve Tıbbi Bilişim AD, Mersin
 5. Doç.Dr. Seda Tezcan Ülger, MEÜ Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji AD, Mersin
 6. Doç.Dr. İsmail Ün, MEÜ Tıp Fakültesi, Tıbbi Farmakoloji AD, Mersin
 7. Doç.Dr. Sabahattin Tekingündüz, Mersin Üniversitesi, Türkiye
 8. Yrd.Doç.Dr. Nail Can Öztürk, MEÜ Üniversitesi, Anatomi AD, Mersin
 9. Yrd.Doç.Dr. Mahmut Ülger, Mersin Üniversitesi, Tıbbi Mikrobiyoloji AD, Mersin

Sayfa Düzeni / Mizanpaj Editörleri

 1. Yrd.Doç.Dr. Nalan Tiftik, MEÜ Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji AD, Mersin
 2. Öğr.Gör. Sümbüle Köksoy Vayısoğlu, MEÜ Sağlık Yüksek Okulu, Mersin