Yıl 2017, Cilt 10, Sayı 2, Sayfalar 88 - 99 2017-08-20

Öğrenci hemşirelerde stres yaratan durumlar ve baş etme yöntemleri

Mualla Yılmaz [1] , Zeliha Yaman [2] , Semra Erdoğan [3]

592 1079

Amaç: Bu araştırma, hemşirelik bölümünde öğrenim gören öğrenci hemşirelerde stres yaratan durumlar ve baş etme yöntemlerinin belirlenmesi amacıyla tanımlayıcı olarak yapıldı. Yöntem: Bu araştırma bir Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü’nde öğrenim gören 531 öğrenciden gönüllülük ilkesi gereği araştırmaya katılmayı kabul eden 280 öğrenci ile yapılmıştır. Araştırma verileri “Öğrenci Hemşirelerde Stres Yaratan Durumlara İlişkin Bilgi Formu” ve “Stresle Başa Etme Tarzları Ölçeği’’ kullanılarak toplandı. Verilerin değerlendirilmesinde yüzdelik, ortalama, ortanca, Mann Whitney U ve Kruskall Wallis testleri kullanıldı. Bulgular: Çalışmaya katılan öğrenci hemşirelerin %58,3’ü 20 yaş ve üzerinde olup yaş ortalaması 21,0±2,0’dir. Öğrenci hemşirelerin klinik alandaki strese neden olan faktörleri incelendiğinde; %50,7’si öğretim elemanlarının bakım planı konusundaki ısrarı/sıkıştırma davranışında bulunma, %63,2’si hastaların öğrenci hemşireye güvenmemeleri, %43,6’sı öğrencilerin klinik uygulamalarda hata yapma korkusu, %44,6’sının sınav kaygısı nedeniyle stres yaşadıkları belirlendi. Ayrıca öğrenci hemşirelerin %26,8’inin üniversitede sosyal etkinliklerin olmaması ve %22,5’inin ise yakınlarının hemşireliğe yönelik olumsuz ön yargısından dolayı stres yaşadıkları belirlenmiştir. Öğrenci hemşirelerin stresle başa çıkma tarzları içerisinde en fazla kendine güvenli yaklaşım ve sosyal destek arama yöntemini kullandıkları saptandı. Sonuç: Bu araştırmada öğrenci hemşirelerin eğitim sürecinde, klinik ortamda ve öğrenci yakınlarının hemşireliğe yönelik olumsuz ön yargısından dolayı stres yaşadıkları belirlenmiştir. Öğrenci hemşirelerin bu stresleri tanımaları ve stresle başetme becerileri kazanmasında hemşire akademisyenlerin görev ve sorumluluklarının olması gerekmektedir.

Stres, Öğrenci, Hemşirelik, Stresle başa çıkma
  • 1. Engin E. Anksiyete Bozuklukları. In: Çam O. Engin E. Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Bakım Sanatı. 1. Baskı., İstanbul: İstanbul Medikal Yayıncılık, 2014: 277-331.
  • 2. Akman S. Stresin Nedenleri ve Açıklayıcı Kuramlar. Türk Psikoloji Bülteni 2004; 34-35, 40-55.
  • 3. Karaca A, Yıldırım N, Ankaralı H, Açıkgöz F, Akkuş D. Hemşirelik Öğrencileri İçin Algılanan Stres, Biyo-Psiko-Sosyal Cevap ve Stresle Başetme Davranışları Ölçeklerinin Türkçe'ye Uyarlanması. Psikiyatri Hemşireliği Dergisi 2015;6(1):15-25.
  • 4. Karaca A., Yıldırım N., Ankaralı H., Açıkgöz F.., Akkuş D. Hemşirelik Eğitimi Stres Ölçeği’nin Türkçeye uyarlanması. Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi 2014; 16(2): 29-40.
  • 5. Zyga S. Stress in Nursing Students. International Journal of Caring Sciences 2013; 6(1): 1-2.
  • 6. Jabien Labrague L. Stress, Stressors, and Stress Responses of Student Nurses in a Government Nursing School. Health Science Journal, 2013; 7(4): 424-435.
  • 7. Pryjmachuk S, Richards DA. Mental health nursing students differ from other nursing students: some observations from a study on stress and coping. Int J Ment Health Nurs 2007;16 (6):390-402
  • 8. Alzayyat A, Almaraira OA, Al-helih YM. Stress and Coping Among Nursing Students During Their Practical Education in Psychiatric Settings: A Literature Review. Global Advanced Research Journal of Medicine and Medical Science 2015; 4(5): 240-247.
  • 9. Timmins F, Kaliszer M. Aspects of nurse education programmes that frequently cause stress to nursing students fact finding sample survey. Nurse Educ Today 2002; 22(-): 203-211.
  • 10. Deary IJ, Watson R, Hogston RA. longitudinal cohort study of burnout and attrition in nursing students. J Adv Nurs. 2003; 43: 71–8.
Konular Sağlık Bilimleri
Dergi Bölümü Araştırma Makalesi
Yazarlar

Yazar: Mualla Yılmaz
E-posta: mualley69@gmail.com
Kurum: MERSIN UNIV
Ülke: Turkey


Yazar: Zeliha Yaman
E-posta: zyamn15@gmail.com
Kurum: MERSIN UNIV
Ülke: Turkey


Yazar: Semra Erdoğan
E-posta: semraerdogann@gmail.com
Kurum: MERSIN UNIV
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { mersinsbd285766, journal = {Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi}, issn = {}, address = {Mersin Universitesi}, year = {2017}, volume = {10}, pages = {88 - 99}, doi = {10.26559/mersinsbd.285766}, title = {Öğrenci hemşirelerde stres yaratan durumlar ve baş etme yöntemleri}, key = {cite}, author = {Yaman, Zeliha and Erdoğan, Semra and Yılmaz, Mualla} }
APA Yılmaz, M , Yaman, Z , Erdoğan, S . (2017). Öğrenci hemşirelerde stres yaratan durumlar ve baş etme yöntemleri. Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 10 (2), 88-99. DOI: 10.26559/mersinsbd.285766
MLA Yılmaz, M , Yaman, Z , Erdoğan, S . "Öğrenci hemşirelerde stres yaratan durumlar ve baş etme yöntemleri". Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 10 (2017): 88-99 <http://dergipark.gov.tr/mersinsbd/issue/30911/285766>
Chicago Yılmaz, M , Yaman, Z , Erdoğan, S . "Öğrenci hemşirelerde stres yaratan durumlar ve baş etme yöntemleri". Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 10 (2017): 88-99
RIS TY - JOUR T1 - Öğrenci hemşirelerde stres yaratan durumlar ve baş etme yöntemleri AU - Mualla Yılmaz , Zeliha Yaman , Semra Erdoğan Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.26559/mersinsbd.285766 DO - 10.26559/mersinsbd.285766 T2 - Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 88 EP - 99 VL - 10 IS - 2 SN - -1308-0830 M3 - doi: 10.26559/mersinsbd.285766 UR - http://dx.doi.org/10.26559/mersinsbd.285766 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi Öğrenci hemşirelerde stres yaratan durumlar ve baş etme yöntemleri %A Mualla Yılmaz , Zeliha Yaman , Semra Erdoğan %T Öğrenci hemşirelerde stres yaratan durumlar ve baş etme yöntemleri %D 2017 %J Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi %P -1308-0830 %V 10 %N 2 %R doi: 10.26559/mersinsbd.285766 %U 10.26559/mersinsbd.285766