Year 2017, Volume 10, Issue 2, Pages 151 - 155 2017-08-20

Fetal tanı alan ve yenidoğan döneminde supraventriküler taşikardi geliştiren intraperikardiyal sol ventrikül duvarına invaze dev rabdomiyomlu bir olgu

Olgu Hallıoğlu [1] , Dilek Giray [2] , Derya Karpuz [3] , Yalçın Çelik [4]

173 139

Amaç: Fetal kardiyak tümörler oldukça nadir olup gebeliklerin % 0.14’ünde görülür. Prenatal kalp yetersizliğine de neden olabilen bu tümörlerin en sık görüleni rabdomiyomlardır ve hastaların yarısından fazlasında tuberoskleroz olduğu gösterilmiştir. Bu rapor, fetal dönemde sol ventriküle (LV) invaze intraperikardiyal dev rabdomiyomun literatürde bu boyutta ilk bildirilen olgu olması nedeniyle sunulmuştur. Olgu: Gestasyonun 22. haftasındaki gebeye yapılan fetal ekokardiyografi değerlendirmesinde perikard içinde 45x27 mm boyutunda, LV’yi kısmen basıya uğratan kitle saptandı. Aynı zamanda LV içinde interventriküler septumdan (IVS) köken aldığı düşünülen en büyüğü 10x6 mm ölçülen dört adet kitle saptandı. Doğum sonrası yapılan ekokardiyografi değerlendirmesi benzerdi ve klinik olarak bası bulguları olmayan kitlenin LV duvarına invaze olduğu belirlendi. Hastanın postnatal 1. gününde dirençli aritmisi gelişti. İzlemde sinüs ritmi elde edildi ve 4. ay kontrolünde kitlelerde küçülme olduğu belirlendi. Ayrıca gövdesinde gelişen hipopigmente lekeler nedeniyle de tetkik edilen hastaya tüberoskleroz tanısı konuldu. Sonuç: Fetal dönemde tanınabilen ventrikül duvarına invaze rabdomiyom gibi kitlelerin dirençli aritmilere neden olabileceği, rabdomiyomların izlemde küçülebileceği ve tüberoskleroz ile sık birlikteliği akılda tutulmalıdır.

Ekokardiyografi, rabdomiyom, tüberoskleroz
  • 1. Nadas AS, Ellison RC. Cardiac tumors in infancy. Am J Cardiol 1968; 21: 363-6.
  • 2. De Wilde H, Benatar A. Cardiac rhabdomyoma with long-term conduction abnormality: progression from preexcitation to bundle branch block and finally complete heart block. Med Sci Monit 2007;13:CS21-3.
  • 3. Bader RS, Chitayat D, Kelly E, Ryan G, Smallhorn JF, Toi A, Hornberger LK. Fetal rhabdomyoma: prenatal diagnosis, clinical outcome, and incidence of associated tuberous sclerosis complex. J Pediatr 2003; 143: 620-4.
  • 4. Butany J, Nair V, Naseemuddin A, Nair GM, Catton C, Yau T. Cardiac tumors: diagnosis and management. Lancet Oncol 2005; 6: 219-28.
  • 5. Sö¤üt A, Ömero¤lu RE, Özmen M, Aydın M, Yüksel A. Tuberosklerozlu bir olguda kardiyak rabdomyom. İst Tıp Fak Mecmuası 2001; 64: 102-4.
  • 6. Padalino MA, Basso C, Milanesi O, Vida VL, Moreolo GS, Thiene G, Stellin G. Surgically treated primary cardiac tumors in early infancy and childhood. J Thoracic and cardiovasc Surg 2005; 129: 1358-63.
  • 7. Harding CO, Pagon RA. Incidence of tuberous sclerosis in patients with cardiac rhabdomyoma. Am J Med Genet 1990; 37: 443-6.
  • 8. Weiss SW, Goldblum JR. Rhabdomyoma. In: Soft Tissue Tumors, 4th Ed. St. Louis, Mosby, 2001; 769–783.
  • 9. Bosi G, Lintermans JP, Pellegrino PA, Svaluto-Moreolo G, Vliers A. The natural history of cardiac rhabdomyoma with and without tuberous sclerosis. Acta Pediatr 1996; 85: 928.
  • 10. Bader RS, Chitayat D, Kelly E, Ryan G, Smallhorn JF, Toi A, Hornberger LK. Fetal rhabdomyoma: prenatal diagnosis, clinical outcome, and incidence of associated tuberous sclerosis complex. J Pediatr 2003; 143: 620-4.
Subjects Health Sciences
Journal Section Articles
Authors

Author: Olgu Hallıoğlu
Institution: MERSIN UNIV
Country: Turkey


Author: Dilek Giray
Institution: MERSIN UNIV
Country: Turkey


Author: Derya Karpuz
Institution: MERSIN UNIV
Country: Turkey


Author: Yalçın Çelik
Institution: MERSIN UNIV
Country: Turkey


Bibtex @case report { mersinsbd286070, journal = {Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi}, issn = {}, eissn = {1308-0830}, address = {Mersin University}, year = {2017}, volume = {10}, pages = {151 - 155}, doi = {10.26559/mersinsbd.286070}, title = {Fetal tanı alan ve yenidoğan döneminde supraventriküler taşikardi geliştiren intraperikardiyal sol ventrikül duvarına invaze dev rabdomiyomlu bir olgu}, key = {cite}, author = {Çelik, Yalçın and Hallıoğlu, Olgu and Giray, Dilek and Karpuz, Derya} }
APA Hallıoğlu, O , Giray, D , Karpuz, D , Çelik, Y . (2017). Fetal tanı alan ve yenidoğan döneminde supraventriküler taşikardi geliştiren intraperikardiyal sol ventrikül duvarına invaze dev rabdomiyomlu bir olgu. Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 10 (2), 151-155. DOI: 10.26559/mersinsbd.286070
MLA Hallıoğlu, O , Giray, D , Karpuz, D , Çelik, Y . "Fetal tanı alan ve yenidoğan döneminde supraventriküler taşikardi geliştiren intraperikardiyal sol ventrikül duvarına invaze dev rabdomiyomlu bir olgu". Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 10 (2017): 151-155 <http://dergipark.gov.tr/mersinsbd/issue/30911/286070>
Chicago Hallıoğlu, O , Giray, D , Karpuz, D , Çelik, Y . "Fetal tanı alan ve yenidoğan döneminde supraventriküler taşikardi geliştiren intraperikardiyal sol ventrikül duvarına invaze dev rabdomiyomlu bir olgu". Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 10 (2017): 151-155
RIS TY - JOUR T1 - Fetal tanı alan ve yenidoğan döneminde supraventriküler taşikardi geliştiren intraperikardiyal sol ventrikül duvarına invaze dev rabdomiyomlu bir olgu AU - Olgu Hallıoğlu , Dilek Giray , Derya Karpuz , Yalçın Çelik Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.26559/mersinsbd.286070 DO - 10.26559/mersinsbd.286070 T2 - Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 151 EP - 155 VL - 10 IS - 2 SN - -1308-0830 M3 - doi: 10.26559/mersinsbd.286070 UR - http://dx.doi.org/10.26559/mersinsbd.286070 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi Fetal tanı alan ve yenidoğan döneminde supraventriküler taşikardi geliştiren intraperikardiyal sol ventrikül duvarına invaze dev rabdomiyomlu bir olgu %A Olgu Hallıoğlu , Dilek Giray , Derya Karpuz , Yalçın Çelik %T Fetal tanı alan ve yenidoğan döneminde supraventriküler taşikardi geliştiren intraperikardiyal sol ventrikül duvarına invaze dev rabdomiyomlu bir olgu %D 2017 %J Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi %P -1308-0830 %V 10 %N 2 %R doi: 10.26559/mersinsbd.286070 %U 10.26559/mersinsbd.286070