Yıl 2017, Cilt 10, Sayı 2, Sayfalar 132 - 141 2017-08-20

Serebral palsili çocuklarda beslenme sorunları ve enerji gereksiniminin belirlenmesi

Nüket Ünsal [1] , Nilüfer Acar Tek [2]

262 806

Beslenme desteği serebral palsili (SP)’li çocukların tedavisinde tamamlayıcı rol oynamaktadır. Serebral palsili çocuklarda kötü beslenme ve oral motor disfonksiyona bağlı olarak yetersiz protein ve enerji alımı büyüme ve gelişme geriliğine neden olabilmektedir. Bu gruptaki çocuklarda sıklıkla enerji gereksiniminde değişiklikler görülmekte ve beslenme durumunun saptanması önem taşımaktadır. Serebral palsili çocuklar için önerilen enerji ihtiyaçları nörolojik açıdan normal olan çocuklardan farklıdır. Bu hastalarda görülen ambulasyon ve motor bozukluğu durumu (türü, dağılımı, şiddeti) hareket etme durumunu ve kas tonusunu (hipertoni, hipotoni) etkileyerek dinlenme enerji harcamasını değiştirmektedir. Enerji gereksiniminin doğru olarak belirlenmesi, beslenmenin düzenlenmesinde çok önemli fakat zordur.  SP’li çocuklara özel eşitlikler geliştirilmiştir. SP’li çocuklarla yapılan çalışmaların çoğunda, bu çocukların enerji gereksinimi ve dinlenme metabolizma hızının, kas kütlesindeki azalmaya bağlı olarak normal yaşıtlarına göre daha düşük olabildiği bildirilmiştir. Ağır SP’li çocukların enerji ihtiyaçları sağlıklı yaşıtlarının enerji ihtiyaçlarının yaklaşık % 60-70’i kadardır.  Serebral Palsili çocuklar için Krick’in 1992’de, Rieken’ in 2011’ de geliştirdiği iki eşitlik mevcuttur. Krick’in geliştirdiği metotda mobilizasyon durumu, kas tonusu, aktivite düzeyi, değişen metabolizma ve gelişimi göz önüne alınmaktadır. Rieken’ in geliştirdiği eşitliklerin ilkinde bazal metabolizma hızının (BMH) belirlenmesinde sıklıkla Schofield denklemi kullanılmakta iken, diğer eşitlikte ise total vücut suyunun ölçümü kullanılmaktadır. Bu temel hesaplamaya ek olarak fiziksel aktivite düzeyi, kaba motor testi seviyesi ve SP’nin türüne göre bir düzeltme yapılmaktadır.  

Serebral palsi, beslenme, enerji gereksinimi
 • 16. Penagini F. Mameli C. Fabiano V. Brunetti D. Dilillo D. Zuccotti GV. Dietary Intakes and Nutritional Issues in Neurologically Impared Children. Nutrients 2015.
 • 17. Garcia-Contreras A.A. Vasquez-Garibay E.M. Romero-Valerde E. Ibarra-Gutierrez A.I. Troyo-Sanroman R. Energy Expenditure in Children With Cerebral Palsy and Moderate/Severe Malnutrition During Nutritional Recovery. Pediatria 2015; 31(5):2062-2069.
 • 18. Sullivan P.B. Gastrointestinal Disorders in Children With Neorodevelopmental Disabilities. Developmental Disabilities Research Reviews 2008; 4:128-36.
 • 19. Tomoum H.Y. Badawy N.B. Hassan N.E. Alian K.M. Anthropometry and Body Composition Analysis in Children With Cerebral Palsy. Clinical Nutrition 2010; 29:477-481.
 • 20. Kilpinen Loisa P. Pihko H. Vesander U. Paganus A. Ritanen U. Makitie O. Insufficient Energy and Nutrient Intake in Children With Motor Disability. Acta Paediatrica 2009; 98:1329-1333.
 • 20. Kilpinen Loisa P. Pihko H. Vesander U. Paganus A. Ritanen U. Makitie O. Insufficient Energy and Nutrient Intake in Children With Motor Disability. Acta Paediatrica 2009; 98:1329-1333.
 • 21. Krick J. Murphy EP. Markham FBJ Shapiro KB. A Proposed Formula For Calculating Energy Needs of Children With Cerebral Palsy. Developmental Medicine and Child Neurology 1992; 34:481- 487.
 • 22. Rieken R. Johannes B. Schierbeek H. Willemsen S.P. Calis E.A.C. Tibboel D. Evenhuis H.M. ve Penning C. Measuring Body Composition And Energy Expenditure in Children With Severe Neurologic Impairment and Intellectual Disability. American Journal of Clinical Nutrition 2011.
 • 23. Walker J.L. Bell K.L. Boyd R.N. Davies P.S.W. Energy Requirements in Preschool-age Children With Cerebral Palsy. American Journal of Clinical Nutrition 2012; 96: 1309-1315.
 • 24. Lee SP. Cheung KM. Ko CH. Chiu CH. Is There an Accurate Method to Measure Metabolıc Requırement of Instıtutıonalızed Chıldren Wıth Spastic Cerebral Palsy. Journal of Enteral and Parenteral Nutrition 2011; Vol:35. No:4.
 • 25. Hayes M. Chustek M. Wang Z. Gallagher D. Heshka S. Spungen A. DXA: Potential For Creating A Metabolic Map of Organ Tissue Resting Energy Expenditure Components. Obesity Research 2002; 10(10):969-77.
 • 26. Dickerson N.R. Brown R.O. Gervasio J.G. Measured Energy Expenditure of Tube-fed Patients With Severe Neurodevelopmental Disabilities. The Journal of The American College of Nutrition 1999; 18:61-68.
 • 27. Vernon-Roberts A. Wells J. Grant H. Gastrostomy Feeding in Cerebral Palsy: Enough and No More. Developmental Medicine and Child Neurology. 2010.
 • 28. DuBois D. DuBois E.F. A Formula to Estimate The Approximate Surface Area if Height and Weight be Known. Archives of Internal Medicine 1916; 17:863-71.
 • 29. Wang Y. Moss J. Thisted R. Predictors of body surface area. Journal of Clinical Anesthesia 1992; 4(1):4-10.
 • 30. Fleish P.A. La Metabolisme Basal Standard et sa Determination Aumoyen du ‘Metabocalculator’. Helvetica Chimia Acta 1951; 18:23-44.
 • 31. Payne P.R. Waterlow J.C. Relative Energy Requirements For Maintenance, Growth and Physical Activity. Lancet 1971; 210-211.
 • 32. Öztürk B. ve Ertem D. Nörolojik Sorunu Olan Çocukta Beslenme Sorunları. Soru ve Cevaplarla Çocuk Beslenmesi. Akademi Yayınevi 2015.
 • 33. Veugelers R. Penning C. Gulik M.E. Tibboel D. Evenhuis E. Feasibility of Bioelectrical Impedance Analysis in Children With a Severe Generalized Cerebral Palsy 2006; (22):16-22. Nutrition.
 • 34. Küçük Ö.E. Serral Palsili Çocukların Fiziksel Aktivite Seviyelerinin Belirlenmesi ve Normal Gelişim Gösteren Çocukların Fiziksel Aktivite Seviyeleri ile Karşılaştırılması. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü 2012.
 • 21. Krick J. Murphy EP. Markham FBJ Shapiro KB. A Proposed Formula For Calculating Energy Needs of Children With Cerebral Palsy. Developmental Medicine and Child Neurology 1992; 34:481- 487.
 • 22. Rieken R. Johannes B. Schierbeek H. Willemsen S.P. Calis E.A.C. Tibboel D. Evenhuis H.M. ve Penning C. Measuring Body Composition And Energy Expenditure in Children With Severe Neurologic Impairment and Intellectual Disability. American Journal of Clinical Nutrition 2011.
 • 23. Walker J.L. Bell K.L. Boyd R.N. Davies P.S.W. Energy Requirements in Preschool-age Children With Cerebral Palsy. American Journal of Clinical Nutrition 2012; 96: 1309-1315.
 • 24. Lee SP. Cheung KM. Ko CH. Chiu CH. Is There an Accurate Method to Measure Metabolıc Requırement of Instıtutıonalızed Chıldren Wıth Spastic Cerebral Palsy. Journal of Enteral and Parenteral Nutrition 2011; Vol:35. No:4.
 • 25. Hayes M. Chustek M. Wang Z. Gallagher D. Heshka S. Spungen A. DXA: Potential For Creating A Metabolic Map of Organ Tissue Resting Energy Expenditure Components. Obesity Research 2002; 10(10):969-77.
 • 26. Dickerson N.R. Brown R.O. Gervasio J.G. Measured Energy Expenditure of Tube-fed Patients With Severe Neurodevelopmental Disabilities. The Journal of The American College of Nutrition 1999; 18:61-68.
 • 27. Vernon-Roberts A. Wells J. Grant H. Gastrostomy Feeding in Cerebral Palsy: Enough and No More. Developmental Medicine and Child Neurology. 2010.
 • 28. DuBois D. DuBois E.F. A Formula to Estimate The Approximate Surface Area if Height and Weight be Known. Archives of Internal Medicine 1916; 17:863-71.
 • 29. Wang Y. Moss J. Thisted R. Predictors of body surface area. Journal of Clinical Anesthesia 1992; 4(1):4-10.
 • 30. Fleish P.A. La Metabolisme Basal Standard et sa Determination Aumoyen du ‘Metabocalculator’. Helvetica Chimia Acta 1951; 18:23-44.
 • 31. Payne P.R. Waterlow J.C. Relative Energy Requirements For Maintenance, Growth and Physical Activity. Lancet 1971; 210-211.
 • 32. Öztürk B. ve Ertem D. Nörolojik Sorunu Olan Çocukta Beslenme Sorunları. Soru ve Cevaplarla Çocuk Beslenmesi. Akademi Yayınevi 2015.
 • 33. Veugelers R. Penning C. Gulik M.E. Tibboel D. Evenhuis E. Feasibility of Bioelectrical Impedance Analysis in Children With a Severe Generalized Cerebral Palsy 2006; (22):16-22. Nutrition.
 • 34. Küçük Ö.E. Serral Palsili Çocukların Fiziksel Aktivite Seviyelerinin Belirlenmesi ve Normal Gelişim Gösteren Çocukların Fiziksel Aktivite Seviyeleri ile Karşılaştırılması. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü 2012.
 • 35. Wrıttenbrook W. Parrısh CR. Nutrıtıonal Assessment And Interventoın ın Cerebral Palsy. Practical Gastroenterology. 2011.
Konular Sağlık Bilimleri
Dergi Bölümü Derleme
Yazarlar

Yazar: Nüket Ünsal
E-posta: acarnil@hotmail.com
Ülke: Turkey


Yazar: Nilüfer Acar Tek
E-posta: acarnil@hotmail.com
Ülke: Turkey


Bibtex @ { mersinsbd300992, journal = {Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi}, issn = {}, address = {Mersin Universitesi}, year = {2017}, volume = {10}, pages = {132 - 141}, doi = {10.26559/mersinsbd.300992}, title = {Serebral palsili çocuklarda beslenme sorunları ve enerji gereksiniminin belirlenmesi}, key = {cite}, author = {Ünsal, Nüket and Acar Tek, Nilüfer} }
APA Ünsal, N , Acar Tek, N . (2017). Serebral palsili çocuklarda beslenme sorunları ve enerji gereksiniminin belirlenmesi. Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 10 (2), 132-141. DOI: 10.26559/mersinsbd.300992
MLA Ünsal, N , Acar Tek, N . "Serebral palsili çocuklarda beslenme sorunları ve enerji gereksiniminin belirlenmesi". Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 10 (2017): 132-141 <http://dergipark.gov.tr/mersinsbd/issue/30911/300992>
Chicago Ünsal, N , Acar Tek, N . "Serebral palsili çocuklarda beslenme sorunları ve enerji gereksiniminin belirlenmesi". Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 10 (2017): 132-141
RIS TY - JOUR T1 - Serebral palsili çocuklarda beslenme sorunları ve enerji gereksiniminin belirlenmesi AU - Nüket Ünsal , Nilüfer Acar Tek Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.26559/mersinsbd.300992 DO - 10.26559/mersinsbd.300992 T2 - Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 132 EP - 141 VL - 10 IS - 2 SN - -1308-0830 M3 - doi: 10.26559/mersinsbd.300992 UR - http://dx.doi.org/10.26559/mersinsbd.300992 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi Serebral palsili çocuklarda beslenme sorunları ve enerji gereksiniminin belirlenmesi %A Nüket Ünsal , Nilüfer Acar Tek %T Serebral palsili çocuklarda beslenme sorunları ve enerji gereksiniminin belirlenmesi %D 2017 %J Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi %P -1308-0830 %V 10 %N 2 %R doi: 10.26559/mersinsbd.300992 %U 10.26559/mersinsbd.300992