Yıl 2017, Cilt 10, Sayı 3, Sayfalar 182 - 193 2017-12-24

Diyabetli hastaların periferal nöropatik ağrı ile baş etme biçimleri: Nitel bir çalışma

Zehra Gök Metin [1] , İsmail Emre Arslan [2]

344 494

Amaç: Bu çalışmanın amacı, diyabetli hastaların periferal nöropatik ağrı ile baş etme biçimlerini derinlemesine incelemektir. Yöntem: Bu tanımlayıcı nitel araştırmada, periferal nöropatik ağrılı 20 diyabet hastası ile yarı-yapılandırılmış görüşme rehberi kullanılarak yüz-yüze derinlemesine görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Araştırma bir üniversite hastanesinin endokrin bölümü polikliniğinde yürütülmüştür. Görüşmeler kayıt altına alınmış ve transkript edilmiştir. Araştırma verileri, betimsel analiz tekniği ile ortaya çıkan tema ve alt temalar ile yorumlanmıştır. Bulgular: Araştırmaya dahil edilen hastaların yaş ortalaması 51.8 yıl olup, çoğunluğunu (%66.6) kadınlar oluşturmuştur. Hastaların büyük kısmı (% 90) Tip II diyabet tanısına sahipti. Nitel veri analizi ile ortaya çıkan temalar (1) hastalığa özgü kontrolleri gerçekleştirme; (2) sağlıklı yaşam biçimi davranışlarını sürdürme; (3) ağrının verdiği sınırlılıklar doğrultusunda günlük rutinleri tamamlamaya çalışma; (4) ağrıyı arttırabilecek durumlardan kaçınma (hızlı hareket etmeme, merdiven çıkmama, sigarayı bırakma, vb.); (5) ağrıya odaklanmama, dikkati farklı aktivitelere verme; (6) ağrının azalmasına katkıda bulunan aktiviteleri deneme (rahat ayakkabı seçme, ayakları uzatma, ayakları birbirine sürme, ayakları yıkama, masaj yapma, bitkisel ürün/yağ kullanma) şeklinde sıralanmıştır. Sonuç: Araştırma, endokrin polikliniğinde düzenli şekilde takip edilen diyabetli hastaların nöropatik ağrı ile baş etmede öncelikle tıbbi uygulamalara başvurduklarını ortaya çıkarmıştır. Bilişsel olarak ağrıyı uzaklaştırma, masaj, ovma gibi geleneksel uygulamalar, reçete edilmemekle birlikte bazı bitkisel ürünlerin kullanımı diğer baş etme biçimleridir. Bunlara rağmen, hastalar nöropatik ağrı ile yaşamanın zorlayıcı olduğunu bildirmiştir. Sağlık profesyonellerinin, ağrı yönetiminde etkinliği kanıtlanan uygulamalar konusunda bu hassas gruba danışmanlık vermesi gerekmektedir.

baş etme, diyabetik periferal nöropati, hasta, nitel çalışma, nöropatik ağrı
 • 1. Lee CC, Perkins BA, Kayaniyil S, Harris SB, Retnakaran R, Gerstein HC, Zinman B, & Hanley AJ. Peripheral neuropathy and nerve dysfunction in individuals at high risk for type 2 diabetes: the PROMISE cohort. Diabetes Care 2015;38(5): 793-800.
 • 2. Kim SS, Won JC, Kwon HS, Kim CH, Lee JH, Park TS, Ko KS, & Cha BY. Prevalence and clinical implications of painful diabetic peripheral neuropathy in type 2 diabetes: results from a nationwide hospital-based study of diabetic neuropathy in Korea. Diabetes Research and Clinical Practice 2014;103(3): 522-529.
 • 3. Reed C, Hong J, Novick D, Lenox-Smith A, & Happich M. Incidence of diabetic peripheral neuropathic pain in primary care–a retrospective cohort study using the United Kingdom General Practice Research Database. Pragmatic and Observational Research 2013; 4: 27-37.
 • 4. Brod M, Pohlman B, Blum SI, Ramasamy A, & Carson R. Burden of illness of diabetic peripheral neuropathic pain: a qualitative study. The Patient-Patient-Centered Outcomes Research 2015; 8(4): 339-348.
 • 5. Davies M, Brophy S, Williams R, & Taylor A. The prevalence, severity, and impact of painful diabetic peripheral neuropathy in type 2 diabetes. Diabetes Care 2006; 29(7): 1518-1522.
 • 6. Argoff CE, Cole BE, Fishbain DA, & Irving GA. Diabetic peripheral neuropathic pain: clinical and quality-of-life issues. In Mayo Clinic Proceedings 2006; 81(4): S3-S11. Elsevier.
 • 7. Sofaer‐Bennett B, Walker J, Moore A, Lamberty J, Thorp T, & O’Dwyer J. The social consequences for older people of neuropathic pain: a qualitative study. Pain Medicine 2007; 8(3):263-270.
 • 8. Zelman DC, Brandenburg NA, & Gore M. Sleep impairment in patients with painful diabetic peripheral neuropathy. The Clinical Journal of Pain 2006; 22(8):681-685.
 • 9. Boulanger L, Zhao Y, Foster TS, Fraser K, Bledsoe SL, & Russell MW. Impact of comorbid depression or anxiety on patterns of treatment and economic outcomes among patients with diabetic peripheral neuropathic pain. Current Medical Research and Opinion 2009; 25(7):1763-1773.
 • 10. Ziegler D, Schneider E, Boess FG, Berggren L, & Birklein F. Impact of comorbidities on pharmacotherapy of painful diabetic neuropathy in clinical practice. Journal of Diabetes and its Complications 2014; 28(5): 698-704.
 • 11. Barrett AM, Lucero MA, Le T, Robinson RL, Dworkin RH, & Chappell AS. Epidemiology, public health burden, and treatment of diabetic peripheral neuropathic pain: a review. Pain Medicine, 2007; 8(s2), S50-S62.
 • 12. Yang M, Qian C, & Liu Y. Suboptimal treatment of diabetic peripheral neuropathic pain in the United States. Pain Medicine 2015; 16(11): 2075-2083.
 • 13. Jane SW, Lin MS, Chiu WN, Beaton RD, & Chen MY. Prevalence, discomfort and self-relief behaviours of painful diabetic neuropathy in Taiwan: a cross-sectional study. BMJ Open 2016; 6(10): e011897.
 • 14. Esteve R, Ramírez-Maestre C, & López-Martínez AE. Adjustment to chronic pain: the role of pain acceptance, coping strategies, and pain-related cognitions. Annals of Behavioral Medicine 2007; 33(2):179-188.
 • 15. Haythornthwaite JA, & Benrud-Larson LM. Psychological aspects of neuropathic pain. The Clinical journal of Pain 2000; 16(2): S101-S105.
 • 16. Keogh E, & Eccleston C. Sex differences in adolescent chronic pain and pain-related coping. Pain 2006; 123(3): 275-284.
 • 17. Lansbury G. Chronic pain management: a qualitative study of elderly people's preferred coping strategies and barriers to management. Disability and Rehabilitation 2000; 22(1-2):2-14.
 • 18. McCracken LM, & Eccleston C. A comparison of the relative utility of coping and acceptance‐based measures in a sample of chronic pain sufferers. European Journal of Pain 2006; 10(1): 23-23.
 • 19. Turk DC, & Okifuji A. Psychological factors in chronic pain: evolution and revolution. Journal of Consulting and Clinical Psychology 2002;70(3):678.
 • 20. Turk DC, Audette J, Levy RM, Mackey SC, & Stanos S. Assessment and treatment of psychosocial comorbidities in patients with neuropathic pain. In Mayo Clinic Proceedings 2010; 85(3): S42-S50. Elsevier.
 • 21. Eti-Aslan F. ağrı değerlendirme yöntemleri. C.Ü. Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 2002; 6(1); 9-16.
 • 22. Altunışık R, Coşkun R, Yıldırım E. ve Bayraktaroğlu S. (2010). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri. 6. Basım, Sakarya, Sakarya Kitabevi, 2008.
 • 23. Yıldırım A. ve Şimşek H. Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayınları. 10. Basım, Ankara, Şeçkin Yayıncılık, 2006.
 • 24. Afşar F. ve Pınar R. Kanser Hastalarında Ağrı Ve Ağrı İle Baş etme Yöntemlerinin Değerlendirilmesi. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 2003; 6(3): 19-28.
 • 25. Barry LC, Kerns RD, Guo Z, Duong BD, Iannone BP, & Reid C. Identification of strategies used to cope with chronic pain in older persons receiving primary care from a Veterans Affairs Medical Center. J Am Geriatr Soc, 2004; 52(6):950-956.
 • 26. Peres MF, & Lucchetti G. Coping strategies in chronic pain. Current Pain and Headache Reports 2010;14(5): 331-338.
 • 27. Reid MC, Barry LC, Kerns RD, Duong BD, & Concato J. Coping strategies and their associations with levels of disability or pain, among older veterans receiving primary care. J Clin Epidemiol 2002; 55(6):629.
 • 28. Ersek M, Turner JA, and Kemp CA. Use of the chronic pain coping inventory to assess older adults’ pain coping strategies. J Pain 2006; 7(11):833–842.
Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Dergi Bölümü Araştırma Makalesi
Yazarlar

Yazar: Zehra Gök Metin
Kurum: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ, HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ, HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ, İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ ANABİLİM DALI
Ülke: Turkey


Yazar: İsmail Emre Arslan
Kurum: Gazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim Dalı
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { mersinsbd315370, journal = {Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi}, issn = {}, eissn = {1308-0830}, address = {Mersin Universitesi}, year = {2017}, volume = {10}, pages = {182 - 193}, doi = {10.26559/mersinsbd.315370}, title = {Diyabetli hastaların periferal nöropatik ağrı ile baş etme biçimleri: Nitel bir çalışma}, key = {cite}, author = {Arslan, İsmail Emre and Gök Metin, Zehra} }
APA Gök Metin, Z , Arslan, İ . (2017). Diyabetli hastaların periferal nöropatik ağrı ile baş etme biçimleri: Nitel bir çalışma. Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 10 (3), 182-193. DOI: 10.26559/mersinsbd.315370
MLA Gök Metin, Z , Arslan, İ . "Diyabetli hastaların periferal nöropatik ağrı ile baş etme biçimleri: Nitel bir çalışma". Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 10 (2017): 182-193 <http://dergipark.gov.tr/mersinsbd/issue/33018/315370>
Chicago Gök Metin, Z , Arslan, İ . "Diyabetli hastaların periferal nöropatik ağrı ile baş etme biçimleri: Nitel bir çalışma". Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 10 (2017): 182-193
RIS TY - JOUR T1 - Diyabetli hastaların periferal nöropatik ağrı ile baş etme biçimleri: Nitel bir çalışma AU - Zehra Gök Metin , İsmail Emre Arslan Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.26559/mersinsbd.315370 DO - 10.26559/mersinsbd.315370 T2 - Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 182 EP - 193 VL - 10 IS - 3 SN - -1308-0830 M3 - doi: 10.26559/mersinsbd.315370 UR - http://dx.doi.org/10.26559/mersinsbd.315370 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi Diyabetli hastaların periferal nöropatik ağrı ile baş etme biçimleri: Nitel bir çalışma %A Zehra Gök Metin , İsmail Emre Arslan %T Diyabetli hastaların periferal nöropatik ağrı ile baş etme biçimleri: Nitel bir çalışma %D 2017 %J Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi %P -1308-0830 %V 10 %N 3 %R doi: 10.26559/mersinsbd.315370 %U 10.26559/mersinsbd.315370
ISNAD Gök Metin, Zehra , Arslan, İsmail Emre . "Diyabetli hastaların periferal nöropatik ağrı ile baş etme biçimleri: Nitel bir çalışma". Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 10 / 3 (Aralık 2017): 182-193. http://dx.doi.org/10.26559/mersinsbd.315370