Yıl 2017, Cilt 10, Sayı 3, Sayfalar 194 - 201 2017-12-24

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde diş destekli sabit protezlerde karşılaşılan başarısızlıkların değerlendirilmesi

Ayşe Meşe [1] , Ediz Kale [2] , Mutlu Özcan [3] , Ayça Deniz Yıldız [4] , Eylem Kaya [5]

181 209

Amaç: Geleneksel diş destekli sabit protezlerin (GDSP) başarısızlığı pek çok araştırmaya konu olmuştur. Başarısızlıkların giderilmesi için yapılacak restorasyon ve bunun sonuçları hakkında öngörülü olunması önemlidir. Bu çalışmanın amacı GDSP’lerde başarısızlık düzeylerine ilişkin insidans sunmak ve prognoz açısından başarısızlık düzeyleri ile hasta cinsiyeti, yaşı, protez yapım materyali, üye sayısı ve kullanım süresi arasındaki ilişkiyi araştırmaktır. Yöntem: GDSP’sine bağlı şikayet ile başvuran 413 hasta muayene edildi. Protezlere ilişkin problemler, başarısızlık düzeyi sınıflaması kullanılarak cinsiyet, yaş, protez materyali, üye sayısı, ve kullanım süresi bakımından değerlendirildi. Aralarındaki ilişki, çapraz tablolar ile Pearson ki-kare, tek-yönlü-ANOVA ve Spearman korelasyon testleri kullanılarak istatistiksel olarak analiz edildi (α=0.05). Bulgular: Başarısızlık sınıfı ile hasta cinsiyeti arasında ilişki bulunamazken (p>0.05), başarısızlık sınıfı ile protez yapım materyali arasında ilişki bulundu (p=0.014). Sınıf ile kullanım süresi, sınıf ile hasta yaşı ve sınıf ile protez üye sayısı arasında ileri düzeyde istatistiksel ilişki olduğu gözlendi (p<0,01). Yaş ile kullanım süresi (p<0.01) ve yaş ile üye sayısı arasında (p<0.05) da ilişki gözlenirken, kullanım süresi ile üye sayısı arasında ilişki bulunamadı (p>0.05). Sonuç: Bu araştırmanın sonuçları, belirgin GDSP şikayeti ile kliniğe başvuran hastaların, çözülmesi görece zor bir problemle hekimin karşısına çıkabileceğini, güncel olmayan yapım materyali kullanılmış GDSP’lerin yüksek sınıfta değerlendirilme ihtimalinin yüksek olduğunu, uzun süreli kullanımda olan GDSP’lerde başarısızlık şiddetinin yüksek olacağını, protez üye sayısı ve hasta yaşı arttıkça GDSP’lerde gözlenen başarısızlık düzeyinin artacağını göstermiştir.

Geleneksel diş destekli sabit protezler (GDSP), Başarısızlık düzeyi sınıflaması, Komplikasyon, Tedavi prognozu
 • Manappallil JJ. Classification system for conventional crown and fixed partial denture failures. J Prosthet Dent 2008;99(4):293-298.
 • Goodacre CJ, Bernal G, Rungcharassaeng K, Kan JYK. Clinical complications in fixed prosthodontics. J Prosthet Dent 2003;90(1):31-41.
 • Holm C, Tidehag P, Tillberg A, Molin M. Longevity and quality of FPDs: a retrospective study of restorations 30, 20, and 10 years after insertion. Int J Prosthodont 2003;16(3):283-289.
 • Karlsson S. A clinical evaluation of fixed bridges, 10 years following insertion. J Oral Rehabil 1986;13(5):423-432.
 • Valderhaug J. A 15-year clinical evaluation of fixed prosthodontics. Acta Odontol Scand 1991;49(1):35-40.
 • Palmqvist S, Swartz B. Artificial crowns and fixed partial dentures 18 to 23 years after placement. Int J Prosthodont 1993;6(3):279-285.
 • Decock V, De Nayer K, De Boever JA, Dent M. 18-Year longitudinal study of cantilevered fixed restorations. Int J Prosthodont 1996;9(4):331-340.
 • Sundh B, Odman P. A study of fixed prosthodontics performed at a university clinic 18 years after insertion. Int J Prosthodont 1997;10(6):513-519.
 • Lindquist E, Karlsson S. Success rate and failures for fixed partial dentures after 20 years of service: Part I. Int J Prosthodont 1998;11(2):133-138.
 • Walton TR. A 10-year longitudinal study of fixed prosthodontics: clinical characteristics and outcome of single-unit metal-ceramic crowns. Int J Prosthodont 1999;12(6):519-526.
 • Walton TR. An up to 15-year longitudinal study of 515 metal-ceramic FPDs: Part 2. Modes of failure and influence of various clinical characteristics. Int J Prosthodont 2003;16(2):177-182.
 • Sailer I, Makarov NA, Thoma DS, Zwahlen M, Pjetursson BE. All-ceramic or metal-ceramic tooth-supported fixed dental prostheses (FDPs)? A systematic review of the survival and complication rates. Part I: Single crowns (SCs). Dent Mater 2015;31(6):603-623.
 • Pjetursson BE, Sailer I, Makarov NA, Zwahlen M, Thoma DS. All-ceramic or metal-ceramic tooth-supported fixed dental prostheses (FDPs)? A systematic review of the survival and complication rates. Part II: Multiple-unit FDPs. Dent Mater 2015;31(6):624-639.
Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Dergi Bölümü Araştırma Makalesi
Yazarlar

Yazar: Ayşe Meşe

Yazar: Ediz Kale

Yazar: Mutlu Özcan

Yazar: Ayça Deniz Yıldız

Yazar: Eylem Kaya

Bibtex @araştırma makalesi { mersinsbd319080, journal = {Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi}, issn = {}, eissn = {1308-0830}, address = {Mersin Universitesi}, year = {2017}, volume = {10}, pages = {194 - 201}, doi = {10.26559/mersinsbd.319080}, title = {Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde diş destekli sabit protezlerde karşılaşılan başarısızlıkların değerlendirilmesi}, key = {cite}, author = {Özcan, Mutlu and Kaya, Eylem and Kale, Ediz and Meşe, Ayşe and Yıldız, Ayça Deniz} }
APA Meşe, A , Kale, E , Özcan, M , Yıldız, A , Kaya, E . (2017). Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde diş destekli sabit protezlerde karşılaşılan başarısızlıkların değerlendirilmesi. Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 10 (3), 194-201. DOI: 10.26559/mersinsbd.319080
MLA Meşe, A , Kale, E , Özcan, M , Yıldız, A , Kaya, E . "Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde diş destekli sabit protezlerde karşılaşılan başarısızlıkların değerlendirilmesi". Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 10 (2017): 194-201 <http://dergipark.gov.tr/mersinsbd/issue/33018/319080>
Chicago Meşe, A , Kale, E , Özcan, M , Yıldız, A , Kaya, E . "Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde diş destekli sabit protezlerde karşılaşılan başarısızlıkların değerlendirilmesi". Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 10 (2017): 194-201
RIS TY - JOUR T1 - Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde diş destekli sabit protezlerde karşılaşılan başarısızlıkların değerlendirilmesi AU - Ayşe Meşe , Ediz Kale , Mutlu Özcan , Ayça Deniz Yıldız , Eylem Kaya Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.26559/mersinsbd.319080 DO - 10.26559/mersinsbd.319080 T2 - Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 194 EP - 201 VL - 10 IS - 3 SN - -1308-0830 M3 - doi: 10.26559/mersinsbd.319080 UR - http://dx.doi.org/10.26559/mersinsbd.319080 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde diş destekli sabit protezlerde karşılaşılan başarısızlıkların değerlendirilmesi %A Ayşe Meşe , Ediz Kale , Mutlu Özcan , Ayça Deniz Yıldız , Eylem Kaya %T Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde diş destekli sabit protezlerde karşılaşılan başarısızlıkların değerlendirilmesi %D 2017 %J Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi %P -1308-0830 %V 10 %N 3 %R doi: 10.26559/mersinsbd.319080 %U 10.26559/mersinsbd.319080
ISNAD Meşe, Ayşe , Kale, Ediz , Özcan, Mutlu , Yıldız, Ayça Deniz , Kaya, Eylem . "Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde diş destekli sabit protezlerde karşılaşılan başarısızlıkların değerlendirilmesi". Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 10 / 3 (Aralık 2017): 194-201. http://dx.doi.org/10.26559/mersinsbd.319080