Yayın Hakkı Devir Formu

MERSİN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ YAYIN HAKKI DEVİR FORMU

Sayın Editör,

“……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………“ başlıklı
başvurumuzun; planlanması, verilerin analiz edilmesi ve yazılması aşamalarında aktif olarak rol aldığımızı ve bu çalışma ile ilgili her türlü sorumluluğu kabul ettiğimizi beyan ederiz. Bu makale başka bir yerde yayımlanmamış ya da halihazırda yayımlanmak üzere başka bir dergiye gönderilmemiştir. Gereken durumda makale ile ilgili bütün verileri editörlere göndermeyi garanti ediyoruz.


Bu çalışma ………..………………………………………………….… tarafından desteklenmiştir. (ya da; Bu çalışma herhangi bir kurum ya da kuruluş tarafından desteklenmemiştir.)

Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi’nin bu makaleyi yayınlaması durumunda, makaleye ilişkin tüm kopya haklarımızı ‘Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi’ne devrettiğimizi kabul ve beyan ederiz.

Gereğini arz ederiz.


Yazarların;

  Ad Soyadı (Açık olarak)                         E-posta                                İmza                       Tarih 


1) ..........................................        ............................................        .........................      .................. 

2)  ..........................................        ............................................        .........................      .................. 

3) ..........................................        ............................................        .........................      .................. 

4)  ..........................................        ............................................        .........................      .................. 

5) ..........................................        ............................................        .........................      .................. 

6) ..........................................        ............................................        .........................      ..................