Başvuru Kontrol Listesi

1.  1)  Gönderilen yazı daha önceden yayınlanmamış veya halihazırda başka bir dergiye yayınlanmak üzere gönderilmemiştir.

2.  2) Gönderi dosyası OpenOffice veya Microsoft Word dosyası biçimindedir.

3. 3) Metin çift satır aralıklı, 11 punto ile yazılmış, tüm şekil, resim ve tablolar kaynakların sonunda her biri ayrı bir sayfada yerleştirilmiştir.

4.  4)  Metin, "Dergi Hakkında" kısmındaki Yazar Rehberi'nde belirtilen biçimsel ve bibliyografik gerekliliklere uygun olarak hazırlanmıştır.

5. 5) Hakem incelemesinden geçen yazıların yayınlandığı bir dergi bölümüne makale gönderilirken, Kör Hakemlik linkinde verilen talimatlar uygulanır.

6.  6) Dergiye göndereceğim yazı araştırma makalesi olduğu için Yöntem ve Gereçler bölümüne Etik Kurul Kararı yazılmıştır VEYA yazı araştırma makalesi olmadığı için Etik Kurul Kararı yoktur.