Kapak Resmi
1.118     |     1.131
Arşiv

2. Sayımız için Çağrı:


Haziran 2018, 1. Cilt 2. Sayısına göndereceğiniz makalaleriniz için http://dergipark.gov.tr/meusbd

adresinden bize ulaşabilirsiniz.


Not: e-posta üzerinden yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.