Kapak Resmi
0     |     0
Arşiv

         Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü e-dergisi, sosyal bilimler alanında ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel niteliklere sahip çalışmaları yayımlayarak sosyal bilimlerin bilgi birikimine katkıda bulunmayı amaçlayan, hakemli, karşılıklı bilinmezlik ilkesi -çift-kör- (double-blind) sistemiyle işleyen, açık erişimli elektronik bir dergidir. Bu dergi ayrıca toplumsal ve davranış bilimlerinin çeşitli dallarında yürütülen özgün çalışmaların yer aldığı ve tartışıldığı bilimsel bir ortam oluşturmayı amaçlamaktadır.


        Dergide sosyal bilimler alanında ampirik çalışmalara, bir teorinin ya da kavramın tartışıldığı, eleştirildiği ya da açıklandığı türden özgün araştırmalara, yayımlanmamış bildiri, olgu sunumu, biyografi ve derleme makalelerine, bilimsel alana katkı niteliğindeki çeviriler ve makale formatındaki kitap eleştirilerine de yer verilecektir. MEÜ Sosyal Bilimler Dergisi, sosyal bilimlerin tüm alanlarına ve bu alanların katılımı ile oluşturulan disiplinler arası tüm çalışmalar ile eleştirel, yapıcı ve yaratıcı yaklaşımlara dayalı bilimsel yazılara açıktır.Dergimiz İlk Sayısı İçin Çağrı

Yayın dili Türkçe ve İngilizce olan ve yılda iki sayı yayımlanacak olan dergimizin Kasım ayında yayımlanacak    olan ilk sayısı (Güz 2017) için siz değerli araştırmacıların çalışmalarını bekliyoruz.

Dergimizde yayımlanmasını istediğiniz yazılarınızı, dergimizin makale yayın ve yazım kurallarına uygun olarak 1 Ekim 2017 tarihine kadar  http://dergipark.gov.tr/meusbd adresinden giriş yaparak yükleyebilir ya da  sbedergi@mersin.edu.tr  adresine e-posta gönderebilirsiniz.Dear Researchers,


Social Science Institute e-Journal of Mersin University (SSIe-J) is a double-blind peer-reviewed open access e-journal that accepts national and international scientific research works in social sciences with the aim of contributing to the field of social sciences. Therefore, it is open to all scientific studies that take the basis of critical, constructive and creative approaches in all interdisciplinary studies created by the participation of all fields of social sciences


The language of the SSIe-J is Turkish and English. It is planned to be published two issues per year, and the first issue will hopefully be in October 1st , 2017. Thus, we kindly expect your valuable studies for the first issue.


If you want your studies to be published in our journal, you can log into the SSIe-J over http://dergipark.gov.tr/meusbd and upload your studies formatted according to the article publication and editorial rules of our journal. In addition, you can also email your studies to sbedergi@mersin.edu.tr. We look forward to your interest and support and offer our kind respects.
EDİTÖR
     Prof. Dr. Süleyman DEĞİRMEN


EDİTÖR YARDIMCILARI
      Yrd. Doç. Dr. Hakan ERKILIÇ
      Yrd. Doç. Dr. Mehmet Nasih TAĞ


YAYIN KURULU

Prof. Dr. Süleyman DeğirmenProf. Senem Duruel ErkılıçProf  Dr. Kemal BirdirProf. Dr. İsmail İşcenProf. Dr. Nilgün Çıblak ÇoşkunProf. Dr. Ayşe Azman


Yrd. Doç.Dr. Mehmet Nasih Tağ


Yrd. Doç. Dr. Metin TopuzDERGİ SEKRETERYASI
      Arş. Gör. Selver DİKKOL

      Arş. Gör. Sercan BENLİ


DERGİ DİL EDİTÖRLERİ
      Yrd. Doç. Dr. Özlem KURTOĞLU ZORLU

      Arş. Gör. Mete Bülent DEGER


DERGİ TASARIMI
      Prof. Yusuf GÜVEN


GRAFİK UYGULAMA

       Uzm. Ayşegül TUĞUZ SAĞLAM