Maliye ve Finans Yazıları
Kapak Resmi
ISSN 1308-6014 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2008 | Yayıncı Maliye ve Finans Yazıları Yayıncılık Ltd. Şti. | dergipark.gov.tr/mfy

Maliye ve Finans Yazıları Dergisi,  Maliye Finans Yazıları Yayımcılık Ltd. Adına Türkiye Ekonomik ve Mali Araştırmalar Vakfı tarafından altı ayda bir yayınlanır.

Derginin amacı, Maliye ve Finans konularında literatüre belirli katkısı olan ve özgün araştırma niteliği taşıyan makaleleri yayınlamaktır. Maliye ve Finans Yazıları Dergisi, aynı zamanda uygulamada ortaya çıkan sorunlara ilişkin çözüm önerileri içeren çalışmalara da yer vermeyi amaçlamaktadır.

Maliye Finans Yazıları EBSCO, ULAKBİM ve ASOS endeksleri tarafından taranmaktadır.

Maliye ve Finans Yazıları

ISSN 1308-6014 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2008 | Yayıncı Maliye ve Finans Yazıları Yayıncılık Ltd. Şti. | dergipark.gov.tr/mfy
Kapak Resmi

39.219

105.222

Maliye ve Finans Yazıları Dergisi,  Maliye Finans Yazıları Yayımcılık Ltd. Adına Türkiye Ekonomik ve Mali Araştırmalar Vakfı tarafından altı ayda bir yayınlanır.

Derginin amacı, Maliye ve Finans konularında literatüre belirli katkısı olan ve özgün araştırma niteliği taşıyan makaleleri yayınlamaktır. Maliye ve Finans Yazıları Dergisi, aynı zamanda uygulamada ortaya çıkan sorunlara ilişkin çözüm önerileri içeren çalışmalara da yer vermeyi amaçlamaktadır.

Maliye Finans Yazıları EBSCO, ULAKBİM ve ASOS endeksleri tarafından taranmaktadır.

Sayı 109 (2018) Son Sayı
Cilt 1 - Sayı 109 - Nis 2018
 1. Kredi Derecelendirme Kuruluşlarından S&P, Moody’s ve Fitch’in Türkiye için Yapmış Oldukları Not Açıklamalarının Hisse Senedi Endeksleri Üzerine Etkisi: Borsa İstanbul Örneği 2012-2016
  Sayfalar 9 - 30
  Hasan Hüseyin Yıldırım, Ceren Yıldız, Özgür Aydemir
 2. Borsa İstanbul’da İşlem Gören Turizm Şirketlerinin Performanslarının Değerlendirilmesi: Lokanta ve Oteller Üzerine Bir Uygulama
  Sayfalar 31 - 50
  Hakan Altın, Cemil Süslü
 3. Bitcoin ile Seçili Döviz Kurları Arasındaki İlişkinin Araştırılması: 2013-2017 Dönemi için Johansen Testi ve Granger Nedensellik Testi
  Sayfalar 51 - 70
  Cansu Şarkaya İçellioğlu, Merve Büşra Engin Öztürk
 4. Gender Diversity in The Board Room and Its Financial Performance Effect: Evidence from an Emerging Market
  Sayfalar 71 - 90
  Levent Ataünal, Aslı Aybars
 5. Kredi Risk Analizlerinde Diskriminant Analizi, Lojistik Regresyon ve Yapay Sinir Ağlarının Karşılaştırılması
  Sayfalar 91 - 106
  Mehmet Yazıcı
 6. Osmanlı Ekonomi ve Finans Sisteminde Banker Bir Aile: Camondolar
  Sayfalar 107 - 144
  Serap Barış, Uğurcan Özel
 7. Gemi İnşa Sanayi’nin Gelişiminde Eximbank Kredileri: Çin ve Türkiye’ye Yönelik Bir Karşılaştırma
  Sayfalar 145 - 164
  Selim Duramaz
 8. Democratization and Economic Growth in Emerging Market Economies
  Sayfalar 165 - 180
  Naib Alakbarov, Yılmaz Bayar
 9. Türkiye’de Faaliyette Bulunan Çok Uluslu Şirketlerin Kontrolündeki Yabancı Şirketlerin Vergi Yüklerinin Analizi
  Sayfalar 181 - 202
  Kürşat Yalçiner, Erkan Ertürk
 10. Bankalarda Personellere Kullandırılan Kredilerin Muhasebeleştirilmesi
  Sayfalar 203 - 232
  Mustafa Tevfik Kartal, Neşe Çoban Çelikdemir
 11. IFRS 9 Finansal Araçlar Standardına Göre Satın Alındığında veya Oluşturulduğunda Kredi-Değer Düşüklüğüne Uğramış Finansal Varlık Yaklaşımı
  Sayfalar 233 - 258
  Mehmet Maşuk Fidan