Editör Yardımcısı

Doktora Cemil Adar YILMAZER

Turkey
ayilmazer91@gmail.com
Konular: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler
Kurum: NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ

DANIŞMA KURULU

Ziya AVŞAR

Turkey
ziyaavsar@hotmail.com
Konular: Filoloji

Abdullah KORKMAZ

Turkey
abdullah.korkmaz@inonu.edu.tr
Konular: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler

Prof.Dr. Yüksel METİN

Turkey
yukselmetin@sdu.edu.tr
Konular: Genel Kamu Hukuku,Anayasa Hukuku
Kurum: SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ KAMU HUKUKU BÖLÜMÜ ANAYASA HUKUKU ANABİLİM DALI

Doç.Dr. Tarık SEVİNDİ

Turkey
tariksevindi@gmail.com
Konular: Spor Bilimleri
Kurum: Aksaray University, Aksaray 68100, Turkey

BİLİM KURULU

Prof.Dr. Metin ÖZKUL

Turkey
metinozkul@sdu.edu.tr
Konular: Sosyoloji
Kurum: SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

Bibigül İLİYASOVNA İMANBEKOVA

Kazakhstan
Imanbekova.66@mail.ru
Konular: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler

Doç.Dr. Mehmet ÖZDEMİR

Turkey
dr.mehmetozdemir14@gmail.com
Konular: Filoloji
Kurum: KOCAELI UNIV

Yrd.Doç.Dr. Mehmet GÜRBÜZ

Turkey
meingurbuz@hotmail.com
Konular: Filoloji
Kurum: NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ

Dr. Öğr. Üyesi Musa ERKAYA

Turkey
musaerkaya@hotmail.com
Konular: İlahiyat
Kurum: SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ

Prof.Dr. SONGÜL SALLAN GÜL

Turkey
songulsallangul@sdu.edu.tr
Konular: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler

Prof.Dr. Hatice İÇEL

Turkey
haticeicel@hotmail.com
Konular: Türkiye Sahası Türk Halk Bilimi,Türkiye Dışındaki Türk Halk Bilimi,Türk Halk Bilimi

Doç.Dr. Ramis KARABULUT

Turkey
rkarabulut611@hotmail.com
Konular: Yeni Türk Edebiyatı
Kurum: NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ, FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ, TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ

Hamdi DOĞAN

Turkey
hdogan@ohu.edu.tr
Konular: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler

Doç.Dr. Nevzat TOPAL

Turkey
nevzattopal@hotmail.com
Konular: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler

Dr. Öğr. Üyesi Kezban PAKSOY

Turkey
kezbanpaksoy@gmail.com
Konular: Filoloji
Kurum: NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ

İbrahim ÖZTÜRK

Turkey
iozturk@ohu.edu.tr
Konular: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet BÜYÜKAKKAŞ

Turkey
abuyukakkas@gmail.com
Konular: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler,Filoloji,Dilbilimi
Kurum: NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ, FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Yrd.Doç.Dr. Gülin ÖZTÜRK

Turkey
gozturk@ohu.edu.tr
Konular: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler

Doç. Serdar SARISIR

Turkey
ssarisir@ankara.edu.tr
Konular: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler
Kurum: Ankara Üniversitesi

Yrd.Doç. BAYRAM POLAT

Turkey
bpolat51@hotmail.com
Konular: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler
Kurum: NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ

Yrd.Doç.Dr. Sibel BULUT

Turkey
sibelbulut@ohu.edu.tr
Konular: Filoloji
Kurum: NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ

Yrd.Doç.Dr. İncinur ATİK GÜRBÜZ

Turkey
incinuratik@hotmail.com
Konular: Filoloji
Kurum: NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ

Dr. Öğr. Üyesi Elçin YILMAZKAYA

Turkey
yelcin@ohu.edu.tr
Konular: Dilbilimi
Kurum: Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Savaş MARAŞLI

Turkey
savasmarasli@nevsehir.edu.tr
Konular: Sanat Tarihi
Kurum: NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ

Dr. Öğr. Üyesi Ercan GEÇGİN

Turkey
ercangecgin@ohu.edu.tr
Konular: Sosyoloji
Kurum: NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ

Türkan BAYER ALTIN

taltin@ohu.edu.tr
Konular: Beşeri ve İktisadi coğrafya

Dr. Öğr. Üyesi Kamil Ali GIYNAŞ

Turkey
kagiynas@gmail.com
Konular: Osmanlı Sahası Klasik Türk Edebiyatı,Klasik Türk Edebiyatı,Filoloji
Kurum: KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ

TÜRK DÜNYASI KOORDİNATÖRÜ

TÜRK DÜNYASI KOORDİNATÖR YARDIMCISI

Öğretim Görevlisi Perizat YERTAYEVA

Turkey
perizat.yertayeva@ohu.edu.tr
Konular: Filoloji
Kurum: NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ, FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

TÜRK DÜNYASI TEMSİLCİLİKLERİ

Ramiz ASKER

Azerbaijan
ramizasker@gmail.com
Konular: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler

Dr. Ömer KÜÇÜKMEHMETOĞLU

Kazakhstan
mehmedzade@gmail.com
Konular: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler

Tahir KAHHAR

Uzbekistan
tahirkahhar@mail.ru
Konular: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler

Prof. Abdulvahap KARA

Turkey
abdulvahap.kara@msgsu.edu.tr
Konular: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler
Kurum: MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ

Seyitbek ALTUNHANOV

Kyrgyzstan
seyitbek1980@rambler.ru
Konular: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler

Oraz YAĞMUR

Turkmenistan
bulentadam@gmail.com
Konular: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler