Erkeklikler: Kimlik ve Kültür Dergisi

e-ISSN 2148-3841 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2014 | Yayıncı Eleştirel Erkeklik İncelemeleri İnisiyatifi | http://masculinitiesjournal.org/
Kapak Resmi

8.833

26.053

Erkekler ve erkeklikler üzerine eleştirel incelemeler, Raewyn Connell, Michael Kimmel, Jeff Hearn, Victor Seidler ve David Morgan gibi öncü yazarların girişimleriyle 1980’lerdeki kuruluşundan itibaren, feminist ve LGBTQ çalışmaları ile el ele gelişen disiplinler arası bir alandır. Bu alan günümüzde kendi konularını ve gündemlerini geliştirmektedir. Eleştirel Erkeklik İncelemeleri İnisiyatifi (EEİİ) tarafından yayımlanan uluslararası hakemli bir dergi olan Masculinities: A Journal of Identity and Culture (Erkeklikler: Kimlik ve Kültür Dergisi) bu çabaların bir ürünüdür.

Masculinities: A Journal of Identity and Culture   (Erkeklikler: Kimlik ve Kültür Dergisi) sosyal ve beşeri bilimlerin her alanından erkeklik ve erkeklikleri eleştirel bir biçimde inceleyen makalelere ve yazılara açıktır. İngilizce-Türkçe çift dilli olarak yayımlanan Masculinities: A Journal of Identity and Culture  (Erkeklikler: Kimlik ve Kültür Dergisi) altı ayda bir (Şubat  ve Ağustos)  yayımlanıyor. 

Masculinities: A Journal of Identity and Culture   (Erkeklikler: Kimlik ve Kültür Dergisi) araştırmacıları ve akademisyenleri, toplumsal cinsiyet, özellikle de erkeklik temsilleri, toplumsal cinsiyet kimliklerinin oluşumu, erkekliğin kültür ve edebiyatta kültürel, sosyal ve estetik yansımalarına ilişkin bağımsız ve ilham verici tartışmaları yürütecekleri bir platform sunmayı amaçlamaktadır.  

Masculinities: A Journal of Identity and Culture   (Erkeklikler: Kimlik ve Kültür Dergisi) öncelikle toplumsal cinsiyet ve erkeklik alanında ama aynı zamanda kaçınılmaz olarak sanat, edebiyat, tarih, sosyoloji, felsefe, iletişim ve dilbilim alanlarını da kapsayacak disiplinler arası ve öncü çalışmalara yer vermeyi hedeflemektedir.

Dergi editörleri, her türden bilimsel ve eleştirel katılımı, makaleleri, kitap ve film incelemelerini, yayınlanmış makale incelemelerini, yüksek lisans ve doktora tez incelemelerini, konferans raporlarını ve  toplumsal cinsiyet çalışmaları ve/veya erkeklik çalışmalarına ait herhangi bir çalışma ile gerçekleştirilecek etkinlik duyurularını dergide görmeyi arzu etmektedirler.