Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Kapak Resmi
ISSN 1304-429X | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2004 | Yayıncı Mustafa Kemal Üniversitesi | http://dergipark.gov.tr/mkusbed

Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi yılda 2 defa (Nisan ve Ekim) yayımlanan hakemli, bilimsel bir dergidir. Dergimizde sosyal bilimlerin her alanında, uygulamalı çalışmalara, analiz ve değerlendirmelere, nitel araştırmalara yer verilir. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi'nin temel amacı; sosyal bilimler alanında çalışma yapan bilim insanlarının bilgi, deneyim, değerlendirme, görüş ve önerilerini paylaştıkları bilimsel bir platform oluşturmak, sosyal bilimler alanındaki çalışmalara ulusal ve uluslararası düzeyde katkıda bulunmaktır. Gönderilen yazılar için en fazla sayfa sayısı 20'dir. Dergimize gönderilen yazıların benzerlik oranı, Turnitin İntihal Engelleme Programı kullanılarak kontrol edilmektedir.

Dergimize yazınızı yükleyebilmeniz için Hesabım \ Profilimi düzenle seçeneğinde Yazar butonunun işaretlenmiş olması gerekmektedir. Hakem sürecinin başlatılabilmesi için yazınız yazım kurallarımıza göre düzenlenmelidir.


Dergimizde yayınlanan çalışmaların yabancı okurlar tarafından takibini kolaylaştırmak, dergimize ve yayınlarımıza yönelik ilgiyi ve atıf sayısını arttırmak amacıyla, 2017 yılından itibaren yayınlanacak çalışmalara İngilizce uzun özet (extended abstract) istenecektir. Türkçe yazılmış makalelerin Kaynakça bölümünden sonra İngilizce Extended Abstract eklenecektir.  (İngilizce yazılmış makalelere Türkçe uzun özet eklenmeyecektir). Uzun özet, 750-1000 kelime arasında olacaktır. Derginin esas metin için geçerli olan biçimsel yazım özellikleri uzun özet için de geçerlidir. Extended Abstract, “Introduction”, “Method” ve “Result and Discussion” alt başlıklarını içerecektir.

Dergi otomasyonuna yeni yüklenecek çalışmalarda,  İngilizce uzun özet (extended abstract) koşulu aranacak olup, bu koşula uymayan çalışmalar değerlendirmeye alınmayacaktır. Dergi otomasyonuna daha önceden yüklenmiş ve değerlendirme sürecinde olan çalışmalar için yayınlanabilir kararından sonra, yazarlardan çalışmalarına İngilizce uzun özet (extended abstract) eklenmesi istenecektir.


Dergimize gösterdiğiniz ilgiden dolayı teşekkür eder, iyi çalışmalar dileriz.


Duyuru

Dergimize yapılan eğitim alanındaki makale başvurularının yoğunluğu nedeniyle 30 Temmuz 2017 tarihi itibariyle eğitim alanından (eğitim bilimleri, sosyal bilimler eğitimi, Türkçe eğitimi gibi eğitimin tüm alanlarından) yeni makale başvurusu alınmayacaktır. Dergimize göstermiş olduğunuz ilgi için teşekkür ederiz.

Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

ISSN 1304-429X | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2004 | Yayıncı Mustafa Kemal Üniversitesi | http://dergipark.gov.tr/mkusbed
Kapak Resmi

152.217

252.781

Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi yılda 2 defa (Nisan ve Ekim) yayımlanan hakemli, bilimsel bir dergidir. Dergimizde sosyal bilimlerin her alanında, uygulamalı çalışmalara, analiz ve değerlendirmelere, nitel araştırmalara yer verilir. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi'nin temel amacı; sosyal bilimler alanında çalışma yapan bilim insanlarının bilgi, deneyim, değerlendirme, görüş ve önerilerini paylaştıkları bilimsel bir platform oluşturmak, sosyal bilimler alanındaki çalışmalara ulusal ve uluslararası düzeyde katkıda bulunmaktır. Gönderilen yazılar için en fazla sayfa sayısı 20'dir. Dergimize gönderilen yazıların benzerlik oranı, Turnitin İntihal Engelleme Programı kullanılarak kontrol edilmektedir.

Dergimize yazınızı yükleyebilmeniz için Hesabım \ Profilimi düzenle seçeneğinde Yazar butonunun işaretlenmiş olması gerekmektedir. Hakem sürecinin başlatılabilmesi için yazınız yazım kurallarımıza göre düzenlenmelidir.


Dergimizde yayınlanan çalışmaların yabancı okurlar tarafından takibini kolaylaştırmak, dergimize ve yayınlarımıza yönelik ilgiyi ve atıf sayısını arttırmak amacıyla, 2017 yılından itibaren yayınlanacak çalışmalara İngilizce uzun özet (extended abstract) istenecektir. Türkçe yazılmış makalelerin Kaynakça bölümünden sonra İngilizce Extended Abstract eklenecektir.  (İngilizce yazılmış makalelere Türkçe uzun özet eklenmeyecektir). Uzun özet, 750-1000 kelime arasında olacaktır. Derginin esas metin için geçerli olan biçimsel yazım özellikleri uzun özet için de geçerlidir. Extended Abstract, “Introduction”, “Method” ve “Result and Discussion” alt başlıklarını içerecektir.

Dergi otomasyonuna yeni yüklenecek çalışmalarda,  İngilizce uzun özet (extended abstract) koşulu aranacak olup, bu koşula uymayan çalışmalar değerlendirmeye alınmayacaktır. Dergi otomasyonuna daha önceden yüklenmiş ve değerlendirme sürecinde olan çalışmalar için yayınlanabilir kararından sonra, yazarlardan çalışmalarına İngilizce uzun özet (extended abstract) eklenmesi istenecektir.


Dergimize gösterdiğiniz ilgiden dolayı teşekkür eder, iyi çalışmalar dileriz.


Duyuru

Dergimize yapılan eğitim alanındaki makale başvurularının yoğunluğu nedeniyle 30 Temmuz 2017 tarihi itibariyle eğitim alanından (eğitim bilimleri, sosyal bilimler eğitimi, Türkçe eğitimi gibi eğitimin tüm alanlarından) yeni makale başvurusu alınmayacaktır. Dergimize göstermiş olduğunuz ilgi için teşekkür ederiz.

Cilt 14 - Sayı 40 - Ara 2017
 1. Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programının Öğretmenlik Becerilerinin Gelişimine Katkısının İncelenmesi
  Sayfalar 1 - 30
  Özgür Ulubey, Kasım Yıldırım
 2. DİJİTAL ÖYKÜLERİN 6. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN YAZMAYA YÖNELİK TUTUMLARINA ETKİSİ
  Sayfalar 31 - 58
  Yasemin BAKİ, Nesrin Feyzioğlu
 3. KONSERVATUVAR ÖĞRENCİLERİNİN ‘SANAT EĞİTİMİ’ KAVRAMINA İLİŞKİN METAFORİK ALGILARI
  Sayfalar 59 - 85
  Alper AKDENİZ, Eda ÇARIKCI
 4. OKUL PSİKOLOJİK DANIŞMANLARININ DUYGUSAL ZEKÂ DÜZEYLERİNİN İŞ DOYUMU DÜZEYLERİNİ YORDAMA GÜCÜNÜN İNCELENMESİ / A STUDY OF EXAMINING PREDICTION LEVEL OF EMOTIONAL INTELLIGENCE IN JOB SATISFACTION AMONG SCHOOL COUNSELORS
  Sayfalar 86 - 100
  Oğuzhan Kırdök, Ayşe Aslan Sarpkaya
 5. YETİŞKİN BİREYLERDE FİZİKSEL AKTİVİTE ve DEPRESYON ARASINDAKİ İLİŞKİSİNİN BELİRLENMESİ
  Sayfalar 101 - 110
  Neslihan Lök, Kerime Bademli
 6. SOSYAL ADALET LİDERLİĞİ ÖLÇEĞİ-ÖĞRETMEN FORMUNUN GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI
  Sayfalar 111 - 127
  MURAT ÖZDEMİR, Varol Pektaş
 7. ÖĞRETMEN ADAYLARININ YAŞAM BOYU ÖĞRENME YAKLAŞIMINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Sayfalar 128 - 140
  Selçuk Alkan
 8. SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİM PROGRAMINDA KAZANDIRILMASI HEDEFLENEN ALAN BECERİLERİNE KİTAPLARDA YER VERİLME DURUMU
  Sayfalar 141 - 158
  tekin çelikkaya, mutlu kürümlüoğlu
 9. 2000 YILI VE ÖNCESİNDE YAYIMLANAN MUSTAFA KUTLU’NUN HİKÂYELERİNDE DEĞER AKTARIMI
  Sayfalar 159 - 185
  muhammed tunagür, mehmet nuri kardaş
 10. LORD DUFFERİN TARAFINDAN HAZIRLANAN MISIR ISLAHAT PROGRAMI ( MANASI, ETKİLERİ, SONUÇLARI)
  Sayfalar 186 - 208
  sevda özkaya
 11. Klasik Muhafazakâr Politik İmgeler
  Sayfalar 209 - 241
  Fırat Mollaer
 12. TURİZM POTANSİYELİ BAKIMINDAN NEBİLER(AŞIKLAR) ŞELALESİ VE ÇEVRESİ
  Sayfalar 242 - 259
  Sevda ÇETİNKAYA
 13. ANDRİAKE LİMANINDAN ELE GEÇEN DSC GRUBU-PERGAMON -ÇANDARLI SİGİLLATALARI
  Sayfalar 260 - 276
  Banu Özdilek
 14. KİLİKİA’DAN PERS DÖNEMİ KUYUMCULUĞUNA AİT BİR BROŞ
  Sayfalar 277 - 294
  Çilem Uygun
 15. GİRİŞİMCİLİK İLE EKONOMİK İSTİKRAR ARASINDAKİ İLİŞKİNİN BELİRLENMESİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ
  Sayfalar 295 - 308
  Özden Akın, Metin Reyhanoğlu, Ünal ARSLAN, Arif Eser Güzel
 16. Çocuk Odaklı Yerel Politikalar ve Parka Hapsedilmiş Çocukluk
  Sayfalar 309 - 318
  Şerife Potuk Pekküçükşen, ercan oktay
 17. EKONOMETRİ ÖĞRENCİLERİNİN SAYISAL DERSLERDEKİ AKADEMİK BAŞARISINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER
  Sayfalar 319 - 339
  GULSEN KIRAL, Ersin KIRAL, Can MAVRUK
 18. KUŞAKLARIN KARİYER BEKLENTİLERİNİN FARKLILAŞMASI: OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE BİR ARAŞTIRMA
  Sayfalar 340 - 363
  SELDA METİN, DUYGU KIZILDAĞ
 19. ULUSLARARASI FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARINA GÖRE MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN DEĞER İLGİLİLİĞİNİN İNCELENMESİ: BORSA İSTANBUL’DAN BULGULAR
  Sayfalar 364 - 377
  Ahmet Özcan
 20. "KONUT"TAN ÖTE "KONUT"TAN ZİYADE: YARATILAN YENİ KENTSEL ÜTOPYALARIN KONUT REKLAMLARI ARACILIĞIYLA İNŞASI
  Sayfalar 378 - 397
  sevcan güleç solak, Ercan OKTAY
 21. NÜZUL SIRASINA GÖRE TEFSİR YAKLAŞIMININ KUR’AN YORUMUNA ETKİSİ (BEYÂNU’L HAK ÖRNEĞİ)
  Sayfalar 398 - 422
  Necmettin ÇALIŞKAN
 22. MUHAMMED B. EŞREF ES-SEMERKANDȊ’NİN ASTRONOMİ ANLAYIŞI ve KEVNİ AYETLER BAĞLAMINDA TEFSİR METODU
  Sayfalar 423 - 444
  yusuf okşar
 23. Klasikten Günümüze Kur’ân Yorum Geleneğinde Habîb en-Neccâr
  Sayfalar 445 - 460
  Ahmet Sait Sıcak
 24. Algılanan Örgütsel Adaletin İş Tatmini İle İlişkisinin İncelenmesine Yönelik Akademisyenler Üzerinde Bir Araştırma: Vakıf ve Devlet Üniversitesi Karşılaştırması
  Sayfalar 461 - 481
  Elife Yılmaz, İlknur Öztürk