Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Kapak Resmi
ISSN 1304-429X | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2004 | Yayıncı Mustafa Kemal Üniversitesi | http://dergipark.gov.tr/mkusbed

Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi yılda 2 defa (Nisan ve Ekim) yayımlanan hakemli, bilimsel bir dergidir. Dergimizde sosyal bilimlerin her alanında, uygulamalı çalışmalara, analiz ve değerlendirmelere, nitel araştırmalara yer verilir. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi'nin temel amacı; sosyal bilimler alanında çalışma yapan bilim insanlarının bilgi, deneyim, değerlendirme, görüş ve önerilerini paylaştıkları bilimsel bir platform oluşturmak, sosyal bilimler alanındaki çalışmalara ulusal ve uluslararası düzeyde katkıda bulunmaktır. Gönderilen yazılar için en fazla sayfa sayısı 20'dir. Dergimize gönderilen yazıların benzerlik oranı, Turnitin İntihal Engelleme Programı kullanılarak kontrol edilmektedir.

Dergimize yazınızı yükleyebilmeniz için Hesabım \ Profilimi düzenle seçeneğinde Yazar butonunun işaretlenmiş olması gerekmektedir. Hakem sürecinin başlatılabilmesi için yazınız yazım kurallarımıza göre düzenlenmelidir.


Dergimizde yayınlanan çalışmaların yabancı okurlar tarafından takibini kolaylaştırmak, dergimize ve yayınlarımıza yönelik ilgiyi ve atıf sayısını arttırmak amacıyla, 2017 yılından itibaren yayınlanacak çalışmalara İngilizce uzun özet (extended abstract) istenecektir. Türkçe yazılmış makalelerin Kaynakça bölümünden sonra İngilizce Extended Abstract eklenecektir.  (İngilizce yazılmış makalelere Türkçe uzun özet eklenmeyecektir). Uzun özet, 750-1000 kelime arasında olacaktır. Derginin esas metin için geçerli olan biçimsel yazım özellikleri uzun özet için de geçerlidir. Extended Abstract, “Introduction”, “Method” ve “Result and Discussion” alt başlıklarını içerecektir.

Dergi otomasyonuna yeni yüklenecek çalışmalarda,  İngilizce uzun özet (extended abstract) koşulu aranacak olup, bu koşula uymayan çalışmalar değerlendirmeye alınmayacaktır. Dergi otomasyonuna daha önceden yüklenmiş ve değerlendirme sürecinde olan çalışmalar için yayınlanabilir kararından sonra, yazarlardan çalışmalarına İngilizce uzun özet (extended abstract) eklenmesi istenecektir.


Dergimize gösterdiğiniz ilgiden dolayı teşekkür eder, iyi çalışmalar dileriz.


Duyuru

Dergimize yapılan eğitim alanındaki makale başvurularının yoğunluğu nedeniyle 30 Temmuz 2017 tarihi itibariyle eğitim alanından (eğitim bilimleri, sosyal bilimler eğitimi, Türkçe eğitimi gibi eğitimin tüm alanlarından) yeni makale başvurusu alınmayacaktır. Dergimize göstermiş olduğunuz ilgi için teşekkür ederiz.

Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

ISSN 1304-429X | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2004 | Yayıncı Mustafa Kemal Üniversitesi | http://dergipark.gov.tr/mkusbed
Kapak Resmi

186.589

406.339

Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi yılda 2 defa (Nisan ve Ekim) yayımlanan hakemli, bilimsel bir dergidir. Dergimizde sosyal bilimlerin her alanında, uygulamalı çalışmalara, analiz ve değerlendirmelere, nitel araştırmalara yer verilir. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi'nin temel amacı; sosyal bilimler alanında çalışma yapan bilim insanlarının bilgi, deneyim, değerlendirme, görüş ve önerilerini paylaştıkları bilimsel bir platform oluşturmak, sosyal bilimler alanındaki çalışmalara ulusal ve uluslararası düzeyde katkıda bulunmaktır. Gönderilen yazılar için en fazla sayfa sayısı 20'dir. Dergimize gönderilen yazıların benzerlik oranı, Turnitin İntihal Engelleme Programı kullanılarak kontrol edilmektedir.

Dergimize yazınızı yükleyebilmeniz için Hesabım \ Profilimi düzenle seçeneğinde Yazar butonunun işaretlenmiş olması gerekmektedir. Hakem sürecinin başlatılabilmesi için yazınız yazım kurallarımıza göre düzenlenmelidir.


Dergimizde yayınlanan çalışmaların yabancı okurlar tarafından takibini kolaylaştırmak, dergimize ve yayınlarımıza yönelik ilgiyi ve atıf sayısını arttırmak amacıyla, 2017 yılından itibaren yayınlanacak çalışmalara İngilizce uzun özet (extended abstract) istenecektir. Türkçe yazılmış makalelerin Kaynakça bölümünden sonra İngilizce Extended Abstract eklenecektir.  (İngilizce yazılmış makalelere Türkçe uzun özet eklenmeyecektir). Uzun özet, 750-1000 kelime arasında olacaktır. Derginin esas metin için geçerli olan biçimsel yazım özellikleri uzun özet için de geçerlidir. Extended Abstract, “Introduction”, “Method” ve “Result and Discussion” alt başlıklarını içerecektir.

Dergi otomasyonuna yeni yüklenecek çalışmalarda,  İngilizce uzun özet (extended abstract) koşulu aranacak olup, bu koşula uymayan çalışmalar değerlendirmeye alınmayacaktır. Dergi otomasyonuna daha önceden yüklenmiş ve değerlendirme sürecinde olan çalışmalar için yayınlanabilir kararından sonra, yazarlardan çalışmalarına İngilizce uzun özet (extended abstract) eklenmesi istenecektir.


Dergimize gösterdiğiniz ilgiden dolayı teşekkür eder, iyi çalışmalar dileriz.


Duyuru

Dergimize yapılan eğitim alanındaki makale başvurularının yoğunluğu nedeniyle 30 Temmuz 2017 tarihi itibariyle eğitim alanından (eğitim bilimleri, sosyal bilimler eğitimi, Türkçe eğitimi gibi eğitimin tüm alanlarından) yeni makale başvurusu alınmayacaktır. Dergimize göstermiş olduğunuz ilgi için teşekkür ederiz.

Cilt 15 - Sayı 41 - Nis 2018
 1. EKONOMİK BÜYÜME İLE İŞSİZLİK ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ANALİZİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ
  Sayfalar 1 - 14
  Salih ÖZTÜRK, Serhat SEZEN
 2. GENİŞ GÖVDELİ UÇAK KARAKTERİSTİKLERİNİN HAVAALANI TASARIMI VE İŞLETİMİNE ETKİLERİ
  Sayfalar 15 - 37
  Hakan Oktal, Fikriye Yakut
 3. GİRİŞİMCİLİK MOTİVASYONUNU ETKİLEYEN FAKTÖRLER: KIRGIZİSTAN VE HİNDİSTAN’DA LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLER ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR ARAŞTIRMA
  Sayfalar 38 - 56
  Azamat MAKSÜDÜNOV
 4. Mesleklerle İlgili Öykülerin İlkokul 4. Sınıf öğrencilerinin Kariyer Gelişimi Düzeylerine Etkisinin İncelenmesi
  Sayfalar 57 - 77
  Aysun Özgür, Eyüp Çelik
 5. İHBARCILIK: BİR KAVRAM ANALİZİ
  Sayfalar 78 - 100
  SEDA AYDAN
 6. TURİZM İŞLETMELERİNİN FİNANSAL PERFORMANSLARINI ETKİLEYEN FİRMAYA ÖZGÜ, SEKTÖREL VE MAKROEKONOMİK BELİRLEYİCİLER
  Sayfalar 101 - 127
  Mahmut Erdoğan
 7. GİRİŞİMCİLİK OLGUSUNUN TÜRK ATASÖZLERİNDE İÇERİK ANALİZİ YÖNTEMİYLE İNCELENMESİ
  Sayfalar 128 - 146
  Özlem YAŞAR UĞURLU, Kübra Harbi
 8. TAZE SEBZE MEYVE TEDARİK ZİNCRİLERİNDE FİYAT MEKANİZMASINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ: DAĞITIM KANALI PERSPEKTİFİ
  Sayfalar 147 - 174
  Seçil GÜLMEZ, Gül DENKTAŞ ŞAKAR
 9. VADELİ PETROL FİYATLARINDA REJİMLE DEĞİŞEN VOLATİLİTE
  Sayfalar 175 - 184
  AYBEN KOY
 10. YEREL HALKIN YAZLIKÇILARA YÖNELİK ALGILARI ALTINOLUK ÖRNEĞİ
  Sayfalar 185 - 201
  Musa OFLAZ, Cemali BUZLUKÇU, Serkan TÜRKMEN, Cevdet AVCIKURT
 11. MÜZİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ İDEAL MÜZİK ÖĞRETMENİ ALGILARI
  Sayfalar 202 - 225
  NURTUĞ BARIŞERİ AHMETHAN, VAHİDE BAHAR YİĞİT
 12. Kırsal Endülüs’te Erkek Sosyalliği ve Erkeklik Ritüelleri
  Sayfalar 226 - 239
  Hüseyin Kürşat Türkan
 13. EURIPIDES’İN MEDEA’SININ TRAJİK SONUNU GETİREN MİTOLOJİK VE KÜLTÜREL UNSURLAR
  Sayfalar 240 - 252
  Meltem UZUNOĞLU ERTEN