Yıl 2013, Cilt 10, Sayı 21, Sayfalar 55 - 69 2013-06-26

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Fen Öğretimi Öz-Yeterlik İnançlarının Fen Öğretimi Dersine Bağlı Olarak Değişimi/The Change in Elementary Pre-Service Teachers' Science Teaching Efficacy Beliefs after Science Methods Course

Sibel Kaya [1]

128 212

The purpose of this study is to examine the change in elementary pre-service teachers’ science teaching self-efficacy beliefs after completing a constructivist science methods course. A total of 91 (72 female, 19 male) third year pre-service teachers from Kocaeli University Elementary Education Department participated in the study. Participants completed the Science Teaching Self-Efficacy Beliefs survey before and after taking the science methods course. The pre-test and post-test scores were compared using paired samples t-test. Correlation analysis was conducted in order to determine if pre-service teachers’ beliefs and the change in their beliefs are related to their academic performance. Findings showed that pre-service teachers’ Personal Science Teaching Efficacy and Science Teaching Outcome Expectancy scores significantly improved after completing the science methods course regardless of their academic performance. It was emphasized that prospective teachers need to have positive and authentic experiences in their college science courses.
Özet

Bu çalışma sınıf öğretmeni adaylarının fen öğretimi öz-yeterlik inançlarının sorgulamaya dayalı unsurların ön planda olduğu bir fen öğretimi dersine bağlı olarak değişimini incelemek amacıyla yapılmıştır. Kocaeli Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı 3. sınıfta öğrenim gören 72 kadın 19 erkek, toplam 91 öğretmen adayı çalışmanın örneklemini oluşturmuştur. Katılımcılar fen öğretimi dersini almadan önce ve bu dersi tamamladıktan sonra Fen Öğretiminde Öz-Yeterlik İnancı Ölçeğini doldurmuşlardır. Ölçekten alınan ön-test ve son-test puanları bağımlı gruplar t-testi ile karşılaştırılmış, öğretmen adaylarının fen öğretiminde öz-yeterlik algılarının başarılarına bağlı olarak değişip değişmediğini incelemek adına Fen Öğretimi dersinden aldıkları dönem sonu notları kullanılarak korelasyon analizi gerçekleştirilmiştir. Bulgular göstermiştir ki sınıf öğretmeni adaylarının Fen Öğretimi Öz-Yeterlik İnancı ve Fen Öğretiminde Sonuç Beklentisi boyutlarına ait puanları fen öğretimi dersini aldıktan sonra anlamlı bir biçimde gelişmiştir ve bu gelişme dersten aldıkları nottan bağımsız olarak gerçekleşmiştir. Öğretmen adaylarının fen öğretiminde öz-yeterliklerinin gelişmesi için, üniversitede aldıkları fen derslerinde etkili ve merak uyandırıcı deneyimler yaşamaları gerektiğine dikkat çekilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Fen öğretiminde öz-yeterlik inançları, sınıf öğretmeni adayları, sorgulamaya dayalı fen öğretimi.

Abstract

The purpose of this study is to examine the change in elementary pre-service teachers' science teaching self-efficacy beliefs after completing a constructivist science methods course. A total of 91 (72 female, 19 male) third year pre-service teachers from Kocaeli University Elementary Education Department participated in the study. Participants completed the Science Teaching Self-Efficacy Beliefs survey before and after taking the science methods course. The pre-test and post-test scores were compared using paired samples t-test. Correlation analysis was conducted in order to determine if pre-service teachers' beliefs and the change in their beliefs are related to their academic performance. Findings showed that pre-service teachers' Personal Science Teaching Efficacy and Science Teaching Outcome Expectancy scores significantly improved after completing the science methods course regardless of their academic performance. It was emphasized that prospective teachers need to have positive and authentic experiences in their college science courses.

Key Words: Science teaching self-efficacy beliefs, elementary pre-service teachers, inquiry-based science methods.

 • Angle, J., & Moseley, C. (2009). “Science Teacher Efficacy and Outcome Expectancy as Predictors of Students' End-of-Instruction (EOI) Biology I Test Scores”. School Science and Mathematics, 109(8), 473-483.
 • Appleton, K. (2006). Elementary Science Teacher Education: International Perspectives on Contemporary Issues and Practice. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.
 • Ashton, P. T., & Webb, R. B. (1986). Making a Difference: Teachers Sense Of Efficacy and Student Achievement. White Plains, NY: Longman.
 • Aydın, S., & Boz, Y. (2010). “Pre-Service Elementary Science Teachers' Science Teaching Efficacy Beliefs and Their Sources”. Elementary Education Online, 9(2), 694-704.
 • Bağcı-Kılıç, G., Haymana, F., & Bozyılmaz, B. (2008). “İlkoğretim Fen ve Teknoloji Dersi Oğretim Programı'nın Bilim Okuryazarlığı ve Bilimsel Surec Becerileri Acısından Analizi”. Eğitim ve Bilim, 33(150), 52-63.
 • Bandura, A. (1986). Social Foundations of Thought and Action: A Social Cognition Theory. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.
 • Bandura, A. (1997). Self-efficacy: The Exercise of Control. New York: W.H. Freeman.
 • Bencze, L., & Upton, L. (2006). “Being Your Own Role Model for Improving Self-efficacy: An Elementary Teacher Self-actualizes Through Drama-based Science Teaching”. Canadian Journal of Science, Mathematics, and Technology Education, 6(3), 207-226.
 • Bıkmaz, F. (2002). “Fen Öğretiminde Öz-Yeterlik İnancı Ölçeği”. Eğitim Bilimleri ve Uygulama, 1(2), 197-210.
 • Brigido, M., Borrachero, A. B., Bermejo, M. L., & Mellado, V. (2012). “Prospective Primary Teachers' Self-Efficacy and Emotions in Science Teaching”. European Journal of Teacher Education, DOI: 10.1080/02619768.2012.686993
 • Bruce, C. D., Esmonde, I., Ross, J., Dookie, L., & Beatty, R. (2010). “The Effects of Sustained Classroom-Embedded Teacher Professional Learning on Teacher Efficacy and Related Student Achievement”. Teaching and Teacher Education, 26(8), 1598-1608.
 • Bryan, L. A. (2003). “Nestedness of Beliefs: Examining a Prospective Elementary Teacher's Belief System About Science Teaching and Learning”. .Journal of Research inScience Teaching, 40 (9), 835-869.
 • Bursal, M. (2008). “Changes in Turkish Pre-service Elementary Teachers' Personal Science Teaching Efficacy Beliefs and Science Anxieties During a Science Methods Course”. .Journal of Turkish Science education, 5(1), 99-112.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç-Çakmak E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2010). Bilimsel Araştırma Yöntemleri (10. baskı). Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Bybee, R.W. (1997). Achieving Science Literacy: From Purposes to Practices. Portsmouth, NH: Heinemann.
 • Cakiroglu, J., Cakiroglu, E., & Boone, W. (2005). “Pre-service Teacher Self-efficacy Beliefs Regarding Science Teaching: A Comparison of Pre-service Teachers in Turkey and theUSA”. Science Educator, 14(1), 31-40.
 • Cantrell, P., Young, S., & Moore, A. (2003). “Factors Affecting Science Teaching Efficacy of Preservice Elementary Teachers”. .Journal of Science Teacher Education, 14(3), 177-192.
 • Carter, W.,& Sottile, J. M. (2002). “Changing the ''Ecosystem'' of Preservice Math and Science Methods Classes to Enhance Students' Social, Cognitive, and Emotional Development”. Paper presented at the annual meeting of the Eastern Educational Research Association, Sarasota, FL.
 • Cobern, W. W., & Loving, C. C. (2002).“Investigation of Preservice Elementary Teachers' Thinking About Science”. .Journal of Research in Science Teaching, 39(10), 1016-1031.
 • Crowther, D. T. (1996). “Metamorphosis of Preservice Teachers”. Electronic Journal of Science Education, 2(4).
 • DeBoer, G. E. (1991). A History of Ideas in Science Education: Implications for Practice. New York: Teachers College Press.
 • Demir, A. & Abell, S. K. (2010). “Views of Inquiry: Mismatches Between Views of Science Education Faculty and Students of an Alternative Certification Program”. Journal of Research in Science Teaching, 47(6), 716-741.
 • Enochs, L. G., & Riggs, I. M. (1990). “Further Development of an Elementary Science Teaching Efficacy Belief Instrument: A Preservice Elementary Scale”. School Science and Mathematics, 90(8), 694-706.
 • Fulp, S. L. (2002). Status of Elementary School Teaching. Chapel Hill, North Carolina: Horizon Research,Inc.
 • Goddard, R. D., Woolfolk Hoy, A., & Hoy, W. K. (2000). “Collective Teacher Efficacy: Its Meaning, Measure and Impact on Student Achievement”. American Educational Research Journal, 37(2), 479-507.
 • Gustafson, B. J., & Rowell, P. M. (1995). “Elementary Preservice Teachers: Constructing Conceptions About Learning Science, Teaching Science, and the Nature of Science”. International Journal of Science Education, 17(5), 589-605.
 • Hechter, R. P. (2011). “Changes in Preservice Elementary Teachers' Personal Science Teaching Efficacy and Science Teaching Outcome Expectancies: The Influence of Context”. Journal of Science Teacher Education, 22(2), 187-202.
 • Hoy, W. K. & Woolfolk, A. E. (1990). “Socialization of Student Teachers”. American Educational Research Journal, 27 (2), 279-300.
 • Jesky-Smith, R. (2002). “Me, Teach Science”? Science and Children, 39(6), 26-30.
 • Lederman, N. G. (1992). “Students' and Teachers' Conceptions About the Nature of Science: A Review of the Research”. Journal of Research in Science Teaching, 29 (4), 331-359.
 • Levitt, K. E. (2001). “An Analysis of Elementary Teachers' Beliefs Regarding the Teaching and Learning of Science”. Science Education, 86 (1), 1-22.
 • Meriç, G. & Ersoy, E. (2007). “Sınıf Öğretmenliği Son Sınıf Öğrencilerinin Fen Öğretiminde Yeterlilik Düzeyi Algıları”. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(1), 51-62.
 • Morrell, P.,& Carroll, J. (2003). “An Extended Examination of Pre-service Elementary Teachers' Science Teaching Self-efficacy”. School Science & Mathematics, 103 (5),246-251.
 • Moseley, C., & Utley, J. (2006). “The Effect of an Integrated Science and Mathematics Content-based Course on Science and Mathematics Teaching Efficacy of Preservice Elementary Teaching”. .Journal of Elementary Science Education, 18(2), 1-12.
 • Mullholland J., Dorman, J., & Odgers, B. (2004). “Assessment of Science Teaching Efficacy ofPreservice Teachers in an Australian University”. Journal of Science Teacher Education, 15(4), 313-331.
 • National Academy of Sciences (2006). Rising above the Gathering Storm: Energizing and Employing America for a Brighter Economic Future. Washington, DC: National Academy of Sciences/National Academy of Engineering/Institute of Medicine.
 • Palmer, D. (2002). “Factors Contributing to Attitude Exchange Amongst Preservice Elementary Teachers”. Science Education, 86(1), 122-138.
 • Palmer, D. H. (2006). “Durability of Changes in Self-efficacy of Preservice Primary Teachers”. International Journal of Science Education, 28(6), 655-671.
 • Plourde, L. A. (2002). “The Influence of Student Teaching on Pre-service ElementaryTeachers' Science Self-efficacy and Outcome Expectancy Beliefs. Journal ofInstructional Psychology, 29(4), 245-252.
 • Saygın,Ö., Atılboz, N. G., & Salman, S. (2006). “Yapılandırmacı Öğretim Yaklaşımının Biyoloji Dersi Konularını Öğrenme Başarısı Üzerine Etkisi: Canlılığın Temel Birimi-Hücre”. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 26(1), 51-64.
 • Schoon, K. J., & Boone, W. J. (1998).“Self Efficacy and Alternative Conceptions of Science of Preservice Elementary Teachers”. Science Education, 82(5), 553-568.
 • Staver, J. R. (1998). “Constructivism: Sound Theoryfor Explicatingthe Practice of Scienceand Science Teaching”. Journal of Research in ScienceTeaching, 35(5), 501-520.
 • Tobin, K., Tippins, D. J., & Gallard, A. J. (1994). “Research on Instructional Strategies for Teaching Science”. In D. L. Gabel (Ed.), Handbook of Research on Science Teaching and Learning (pp. 45-93). New York: MacMillan.
 • Tosun, T. (2000). “The Beliefs of Preservice Elementary Teachers Toward Science and Science Teaching”. School Science and Mathematics, 100(7), 374-379.
 • Tschannen-Moran, M., Woolfolk Hoy, A., & Hoy, W. K. (1998). “Teacher Efficacy: Its Meaning and Measure”. Review of Educational Research, 68(2), 202-248.
 • Watters. J. J. & Ginn, I. S. (2000). “Developing Motivation to Teach Elementary Science:Effect of Collaboration and Authentic Learning Practices in Preservice Education”. .Journal of Science Teacher Education, 11(4), 301-321.
 • Weinburgh, M. (2007). “The Effect of Obscures on Elementary Pre-service Teachers' ContentKnowledge, Attitudes, and Self Efficacy”. Journal of Science Teacher Education, 18(6), 801-815.
 • Yates, G.C.R., & Chandler, M. (2001). “Where Have All the Skeptics Gone? Patterns of New Age Beliefs and Anti-Scientific Attitudes in Preservice Primary Teachers”. Research inScience Education, 30(4), 377-387.
 • Yoon, S., Pedretti, E., Bencze, L., Hewitt, J., Perris, K., & Oostveen, R. V. (2006). “Exploring the Use of Cases and Case Methods in Influencing Elementary Preservice Science Teachers'Self-efficacy Beliefs”. .Journal of Science Teacher Education, 17(1), 15-35.
Birincil Dil tr
Konular
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Sibel Kaya

Bibtex @ { mkusbed208166, journal = {Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1304-429X}, address = {Mustafa Kemal Üniversitesi}, year = {2013}, volume = {10}, pages = {55 - 69}, doi = {}, title = {Sınıf Öğretmeni Adaylarının Fen Öğretimi Öz-Yeterlik İnançlarının Fen Öğretimi Dersine Bağlı Olarak Değişimi/The Change in Elementary Pre-Service Teachers' Science Teaching Efficacy Beliefs after Science Methods Course}, key = {cite}, author = {Kaya, Sibel} }
APA Kaya, S . (2013). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Fen Öğretimi Öz-Yeterlik İnançlarının Fen Öğretimi Dersine Bağlı Olarak Değişimi/The Change in Elementary Pre-Service Teachers' Science Teaching Efficacy Beliefs after Science Methods Course. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 10 (21), 55-69. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/mkusbed/issue/19547/208166
MLA Kaya, S . "Sınıf Öğretmeni Adaylarının Fen Öğretimi Öz-Yeterlik İnançlarının Fen Öğretimi Dersine Bağlı Olarak Değişimi/The Change in Elementary Pre-Service Teachers' Science Teaching Efficacy Beliefs after Science Methods Course". Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 10 (2013): 55-69 <http://dergipark.gov.tr/mkusbed/issue/19547/208166>
Chicago Kaya, S . "Sınıf Öğretmeni Adaylarının Fen Öğretimi Öz-Yeterlik İnançlarının Fen Öğretimi Dersine Bağlı Olarak Değişimi/The Change in Elementary Pre-Service Teachers' Science Teaching Efficacy Beliefs after Science Methods Course". Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 10 (2013): 55-69
RIS TY - JOUR T1 - Sınıf Öğretmeni Adaylarının Fen Öğretimi Öz-Yeterlik İnançlarının Fen Öğretimi Dersine Bağlı Olarak Değişimi/The Change in Elementary Pre-Service Teachers' Science Teaching Efficacy Beliefs after Science Methods Course AU - Sibel Kaya Y1 - 2013 PY - 2013 N1 - DO - T2 - Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 55 EP - 69 VL - 10 IS - 21 SN - 1304-429X- M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Sınıf Öğretmeni Adaylarının Fen Öğretimi Öz-Yeterlik İnançlarının Fen Öğretimi Dersine Bağlı Olarak Değişimi/The Change in Elementary Pre-Service Teachers' Science Teaching Efficacy Beliefs after Science Methods Course %A Sibel Kaya %T Sınıf Öğretmeni Adaylarının Fen Öğretimi Öz-Yeterlik İnançlarının Fen Öğretimi Dersine Bağlı Olarak Değişimi/The Change in Elementary Pre-Service Teachers' Science Teaching Efficacy Beliefs after Science Methods Course %D 2013 %J Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1304-429X- %V 10 %N 21 %R %U
ISNAD Kaya, Sibel . "Sınıf Öğretmeni Adaylarının Fen Öğretimi Öz-Yeterlik İnançlarının Fen Öğretimi Dersine Bağlı Olarak Değişimi/The Change in Elementary Pre-Service Teachers' Science Teaching Efficacy Beliefs after Science Methods Course". Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 10 / 21 (Haziran 2013): 55-69.