Yıl 2017, Cilt 14, Sayı 38, Sayfalar 170 - 184 2017-07-28

NECİP FAZIL’IN FİKİR DÜNYASINDA YAKIN DÖNEM TÜRK TARİHİ: KAVRAM, OLAY VE KİŞİLİKLER / THE RECENT TURKISH HISTORY IN THE OPINION OF NECIP FAZIL: CONCEPTS, EVENTS AND PERSONALITIES

Hatice Mumyakmaz [1]

215 910

Necip Fazıl, Yakın Dönem Türk Tarihini değerlendirirken, aşırı Batı hayranlığı, Türk’ün ruh kökünden ve tabiatıyla İslâmdan uzaklaşma, ihtilal, ordu gibi kavramları kullanmıştır. Olaylara yaklaşımını, durduğu çizginin yanı sıra ferdi ilişkileri de belirleyebilmiştir. O’na göre, Türk Tarihinde Tanzimat, doğu ve batı arasındaki muhasebe ve murakabeye girişmediği, batıyı yüzeysel manada aldığı için ideal getirici değil, ideal götürücü olmuş ve Türk’ün ruh köküne zarar vermiştir. 

Necip Fazıl, ihtilâli, bir bünyenin kendi içinde kendi öz nizamını sarsıcı ve yeni bir nizama yol arayıcı bir hareket olarak tanımlamış, vasıtalık ettiği gayeye göre kıymetlendirmiştir. Ordu, dışarıya başka milletlere doğru ve dışarıdan geleceklere karşı milletin dimağ emrindeki yumruğudur. Türk tarihinde, ordu muvazeneyi bildikçe şevket ve şehamet artmış, muvazene bozuldukça, alçalma ve çürüme derinleşmiştir.

Necip Fazıl, gerek Cumhuriyet öncesi gerek Cumhuriyet dönemi gelişmelerini yukarıdaki kavramlar ışığında tahlil ederek değerlendirmiştir. Ruh ikilemi ve bohem hayatından, İslami bir hayat anlayışına dönüşünün ardından, olay ve kişilerin muhasebesini İslam algısı çerçevesinde yapmıştır. O’na göre, İslâm, Türkiye’nin ve doğunun kurtuluşu için yegâne vasıtadır. Yakın dönem Türk Tarihinde, ilerleme, hep Batılılaşmada görülmüş, meselelerin özü değil, kabuğu ile uğraşılmıştır.

Çalışma, Necip Fazıl’ın Yakın Dönem Türk Tarihine bakışını, bu çerçevede kullandığı temel kavram, olay ve kişileri incelemeyi amaçlamaktadır. 

Necip Fazıl, Yakın Dönem Türk tarihi, ihtilal, ordu, İslam, siyaset
 • AKGÜN, M. 1839- 1920 yılları arasında Türkiye’de aydınlanmanın uzantısı olarak temsil edilen felsefi akımlar, Ankara Üniversitesi İlahiyat fakültesi dergisi,C:40, S:1,1999, ss.475-497.
 • AKYOL,T.(2014). Necip Fazıl ve Türkeş, http://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/taha-akyol/necip-fazil-ve-turkes-27518667, (Erişim Tarihi: 05.11.2014).
 • BARDAKÇI,M.(2010). Meclis’te İkinci ‘Peygamber’ Kavgası, http://www.haberturk.com/yazarlar/murat-bardakci/225214-mecliste-ikinci-peygamber-kavgasi, (Erişim Tarihi: 04.02.2010).
 • BEYAZ, Y. (2012). Nesir yazılarına göre Necip Fazıl’ın düşünce dünyası, Edirne, Yayımlanmamış Doktora Tezi.
 • BOZ, D.(2013). Büyük Doğu’nun ruhu Necip Fazıl Kısakürek, Konya, Konya Büyük Şehir Belediyesi Yay., Mayıs 2013.
 • ÇOBAN, F.(2015), İslamcılığın Fikri Taşıyıcısı Olarak Türkiye Siyasi Hayatında Necip Fazıl, Mülkiye dergisi, 39(3), 59-87.
 • DURAN, B.(2015), Cumhuriyet Dönemi İslamcılığı, İslamcılık, 6, İstanbul, İletişim, 129-135.
 • ENGİN, İ.(1992), 1860-1908 Yılları Arasında Osmanlı Devleti’ndeki Pozitivist ve Materyalist Akımlarda “Kültürel Değişim” Olgusu, Osmanlı Tarihi araştırma ve uygulama merkezi dergisi, S:3, 179-191.
 • KISAKÜREK, N.F. (1968), İdeolocya örgüsü, İstanbul, Büyük Doğu Yay.
 • KISAKÜREK, N. F.(1999). O ve Ben, İstanbul, Büyük Doğu Yay.
 • KISAKÜREK, N.F.(2003). Ulu Hakan İkinci Abdülhamid Han, Büyük Doğu Yay. 12.Basım.
 • KISAKÜREK, N.F.(2008)., Son devrin din mazlumları, Büyük Doğu Yay.,26.Basım.
 • KISAKÜREK, N.F. (2008), Yahudilik, masonluk ve dönmelik, (Yay. Haz. Suat AK), İstanbul, Büyük Doğu Yay., 2.Basım.
 • KISAKÜREK, N.F.(2009a). Savaş yazıları I(1939-1943), İstanbul, Büyük Doğu Yay., 2.Basım.
 • KISAKÜREK, N.F.(2009b). Savaş yazıları II(1939-1943), İstanbul, Büyük Doğu Yay., 2.Basım.
 • KISAKÜREK, N.F.(2012). Müdafaalarım, İstanbul, Büyük Doğu Yay.,10. Basım.
 • KISAKÜREK, N.F.(2013). Günün Büyük Tehlikesi Komünizma; Bunlar Kimdir? (1), Başmakalelerim 1, Büyük Doğu Yay. 4.Basım.
 • KISAKÜREK, N.F.(2014a)., Başmakalelerim 2, İstanbul, Büyük Doğu Yay., 4.Basım.
 • KISAKÜREK, N.F. (2014b).Süleyman Bey, Başmakalelerim 3, İstanbul, Büyük Doğu Yay. 4. Basım.
 • KISAKÜREK, N.F. (2014b).Demirel’e Mektup, Başmakalelerim 3, İstanbul, Büyük Doğu Yay., 4. Basım.
 • KISAKÜREK, N.F.(2014c). Hesaplaşma, İstanbul, Büyük Doğu Yay., 12. Basım.
 • KISAKÜREK, N.F. (2015a). İhtilâl, İstanbul, Büyük Doğu Yay., 13.Basım.
 • KISAKÜREK, N.F.(2015b). Türkiye’nin manzarası, İstanbul, Büyük Doğu Yay., 12. Basım.
 • KISAKÜREK, N.F.(2015c). Çepeçevre Sosyalizm, Komünizm ve İnsanlık, İstanbul, Büyük Doğu Yay., 14.Basım.
 • KISAKÜREK, N.F.(2016a). Benim gözümde Menderes, İstanbul, Büyük Doğu Yay.,10. Basım.
 • KISAKÜREK, N.F.(2016b). İman ve aksiyon., İstanbul, Büyük Doğu Yay., 25.Basım.
 • KISAKÜREK, N.F.(1964).Türkiye’deki Simsarlarına Kendinden Bir Fert Gibi Değil Kazuratı Gözüyle Bakan Avrupalı, Büyük Doğu, Y:21, S:3, 12-13.
 • KISAKÜREK, N.F.(1964).Adalet Partisi, Büyük Doğu, Y:21, S:3,10-11.
 • KORLAELÇİ,M.(2014). Pozitivizmin Türkiye’ye girişi, İstanbul, Kadim.
 • HANİOĞLU,Ş.M.(2001) İttihat ve Terakki Cemiyeti, İslam Ansiklopedisi, İstanbul,TDV Yay.,476-484.
 • OKAY, O.(2002). Necip Fazıl Kısakürek, İslâm ansiklopedisi, Ankara, TDV Yay., 2002, 485-488.
 • ÖZDENÖREN, R. (2005), Necip Fazıl Kısakürek, Modern Türkiye’de siyasi düşünce İslamcılık, İstanbul, 2. Baskı. C:6, 136-156.
 • ÖZKAN,K.(2014). Türk modernleşmesinde pozitivizmin bilim algısı, Belgi, 7, ss.923-951.
 • ŞEHSUVAROĞLU, L.(2012). Ordusunu arayan kumandan Necip Fazıl Kısakürek ve Büyük Doğu’su, Ankara, Elips.
 • YAZICI,E.B.(2003).Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Osmanlı’da Felsefe Üzerine Bir Değerlendirme, Atatürk Üniversitesi İlahiyat tetkikleri dergisi, izu.dergipark.gov.tr, S:19, 247-276.,(Erişim Tarihi: 30.4.2017).
 • KISAKÜREK, N.F.(1950). Büyük Doğu, Y:6, S:23.
 • KISAKÜREK, N.F.(1950). Büyük Doğu, Y:6, S:25.
 • KISAKÜREK, N.F.(1954). Bir Zamanlar ve Şimdi, Büyük Doğu, S:7.
 • KISAKÜREK, N.F.(1959). Büyük Doğu, Y:6, S:40.
 • KISAKÜREK, N.F.(1964). Büyük Doğu, Y:21, S:5.
 • KISAKÜREK, N.F.(1964).Büyük Doğu, Y:21, S:8.
 • KISAKÜREK, N.F.(1964). Büyük Doğu, Y:21, S:1.
 • KISAKÜREK, N.F.(1964). Büyük Doğu, Y:21, S.9.
 • BCA 030.10.86.570.4.
 • BCA, 490.01.1423.700.1.16.
 • BCA, 490.01.1423.700.1.17.
 • BCA, 490.01.1423.700.1.18.
 • BCA, 490.01.1423.700.1.21.
 • BCA, 490.01.1423.700.1.22.
 • BCA, 490.01.1423.700.1.141.
 • BCA,490.01.1423.700.1.237.
 • BCA. 490.01.1423.700.1.238. BCA, 010.09.175.531.1.7.
 • BCA, 010.09.175.531.1.8.
 • BCA, 010.09.175.531.1.9.
 • BCA, 010.09.175.531.1.
Konular
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Hatice Mumyakmaz
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { mkusbed310293, journal = {Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1304-429X}, address = {Mustafa Kemal Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {14}, pages = {170 - 184}, doi = {}, title = {NECİP FAZIL’IN FİKİR DÜNYASINDA YAKIN DÖNEM TÜRK TARİHİ: KAVRAM, OLAY VE KİŞİLİKLER / THE RECENT TURKISH HISTORY IN THE OPINION OF NECIP FAZIL: CONCEPTS, EVENTS AND PERSONALITIES}, key = {cite}, author = {Mumyakmaz, Hatice} }
APA Mumyakmaz, H . (2017). NECİP FAZIL’IN FİKİR DÜNYASINDA YAKIN DÖNEM TÜRK TARİHİ: KAVRAM, OLAY VE KİŞİLİKLER / THE RECENT TURKISH HISTORY IN THE OPINION OF NECIP FAZIL: CONCEPTS, EVENTS AND PERSONALITIES. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 14 (38), 170-184. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/mkusbed/issue/30676/310293
MLA Mumyakmaz, H . "NECİP FAZIL’IN FİKİR DÜNYASINDA YAKIN DÖNEM TÜRK TARİHİ: KAVRAM, OLAY VE KİŞİLİKLER / THE RECENT TURKISH HISTORY IN THE OPINION OF NECIP FAZIL: CONCEPTS, EVENTS AND PERSONALITIES". Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 14 (2017): 170-184 <http://dergipark.gov.tr/mkusbed/issue/30676/310293>
Chicago Mumyakmaz, H . "NECİP FAZIL’IN FİKİR DÜNYASINDA YAKIN DÖNEM TÜRK TARİHİ: KAVRAM, OLAY VE KİŞİLİKLER / THE RECENT TURKISH HISTORY IN THE OPINION OF NECIP FAZIL: CONCEPTS, EVENTS AND PERSONALITIES". Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 14 (2017): 170-184
RIS TY - JOUR T1 - NECİP FAZIL’IN FİKİR DÜNYASINDA YAKIN DÖNEM TÜRK TARİHİ: KAVRAM, OLAY VE KİŞİLİKLER / THE RECENT TURKISH HISTORY IN THE OPINION OF NECIP FAZIL: CONCEPTS, EVENTS AND PERSONALITIES AU - Hatice Mumyakmaz Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 170 EP - 184 VL - 14 IS - 38 SN - 1304-429X- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi NECİP FAZIL’IN FİKİR DÜNYASINDA YAKIN DÖNEM TÜRK TARİHİ: KAVRAM, OLAY VE KİŞİLİKLER / THE RECENT TURKISH HISTORY IN THE OPINION OF NECIP FAZIL: CONCEPTS, EVENTS AND PERSONALITIES %A Hatice Mumyakmaz %T NECİP FAZIL’IN FİKİR DÜNYASINDA YAKIN DÖNEM TÜRK TARİHİ: KAVRAM, OLAY VE KİŞİLİKLER / THE RECENT TURKISH HISTORY IN THE OPINION OF NECIP FAZIL: CONCEPTS, EVENTS AND PERSONALITIES %D 2017 %J Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1304-429X- %V 14 %N 38 %R %U
ISNAD Mumyakmaz, Hatice . "NECİP FAZIL’IN FİKİR DÜNYASINDA YAKIN DÖNEM TÜRK TARİHİ: KAVRAM, OLAY VE KİŞİLİKLER / THE RECENT TURKISH HISTORY IN THE OPINION OF NECIP FAZIL: CONCEPTS, EVENTS AND PERSONALITIES". Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 14 / 38 (Temmuz 2017): 170-184.