https://tfd.mku.edu.tr

Odak ve Kapsam 

1. Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Dergisinde; klinik ve temel tıp bilimleri ile ilgili deneysel ve klinik çalışmalar, olgu sunumları, derlemeler ve editöre mektup yayınlanır.


2. Dergi 3 ayda bir olmak üzere yılda dört sayı / bir cilt olarak yayınlanır. Dergimizde yazı gönderme ve işlem ücreti alınmamaktadır.


3. Gönderilen yazıların daha önce yayınlanmamış olması veya başka dergide değerlendirme aşamasında olmaması gerekmektedir. Hazırlanan yazılar herhangi bir kongrede sunulmuş ise bu durumun gönderilen makalede, kongrenin adı, tarih dipnot olarak bildirilmesi gerekmektedir.

iNDEKSLENEN VERİTABANLARI

Türk Medline - Google Scholar - HINARI - Academic Keys

Turkish Citation Index- Akademik Dizin (Akademik Türk Dergileri İndeksi)

Scientific Indexing Services - Journal Index- Index Copernicus - Cite Factor

DOAJ - Journal TOCs - J-Gate (Informatics) - Wolters Kluwer

International Institute of Organized Research (I2OR) - ResearchBib

Directory of Research Journals Indexing (DRJI)- Connect Journals


Son Sayı
Cilt 8 - Sayı 30 - Haz 2017
Yazar Rehberi

Ulaşmak için tıklayın

Makale gönderimi (Yazarlar için)

Sisteme makalenizi nasıl yükleyeceksiniz, öğrenmek için tıklayın

Yayın Politikası

Ulaşmak için tıklayınız

Makale değerlendirme (Hakemler için)

Değerlendirme için ne yapmalıyım, öğrenmek için tıklayın