Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Dergisi
Kapak Resmi
e-ISSN 2149-3103 | Periyot Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2010 | Yayıncı Mustafa Kemal Üniversitesi | https://tfd.mku.edu.tr

Amaç ve Kapsam

Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Dergisi, Mustafa Kemal Üniversitesi’nin süreli yayın organı olup, Ocak, Mayıs ve Eylül olmak üzere yılda 3 sayı / 1 cilt olarak yayımlanan bağımsız ve ön yargısız kör hakemlik (peer-review) ilkelerine dayanan ulusal, periyodik bir dergidir. Yayın dili Türkçe ve İngilizcedir. Tıbbın her alanı ile ilgili olabilecek klinik ve deneysel çalışmalara dayalı orijinal araştırma yazıları, derlemeler, orijinal olgu sunumları, editöre mektuplar dergide yayınlanır. Dergide yer alan makalelerin etik kurallar çerçevesinde hazırlanmış olması gereklidir. Etik sorumluluk yazarlara aittir. Gönderilen yazıların daha önce yayınlanmamış olması veya başka dergide değerlendirme aşamasında olmaması gerekmektedir. Hazırlanan yazılar herhangi bir kongrede sunulmuş ise bu durumun gönderilen makalede, kongrenin adı, tarih dipnot olarak bildirilmesi gerekmektedir.

Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Dergisinin finansmanı Tıp Fakültesi tarafından sağlanmaktadır. Derginin tüm içeriği ve makalelerin tam metin dosyalarına http://dergipark.gov.tr/mkutfd adresinden ücretsiz olarak erişilebilir. Makalelerin değerlendirilmesi ve yayınlanması için ücret talep edilmez.

Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Dergisi, Google scholar, DOAJ ve Türk Medline Ulusal Atıf İndeksi tarafından indekslenmektedir.

Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Dergisi Yayın Kurulu, Uluslararası Tıp Dergisi Editörleri Konseyi (ICMJE) ve Yayın Etik İlkeleri Komisyonu (COPE) ilkeleri çerçevesinde çalışır.

  

İletişim:
Editöryal sekreterya: Atakan Öztürk

E-mail adresi: tip.dergi@mku.edu.tr  

Tel: 0 326 245 51 14 

Adres: Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı

Mustafa Kemal Üniversitesi, Tayfur Sökmen Kampüsü

Serinyol – Hatay, Türkiye

Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Dergisi

e-ISSN 2149-3103 | Periyot Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2010 | Yayıncı Mustafa Kemal Üniversitesi | https://tfd.mku.edu.tr
Kapak Resmi

77.446

229.849

Amaç ve Kapsam

Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Dergisi, Mustafa Kemal Üniversitesi’nin süreli yayın organı olup, Ocak, Mayıs ve Eylül olmak üzere yılda 3 sayı / 1 cilt olarak yayımlanan bağımsız ve ön yargısız kör hakemlik (peer-review) ilkelerine dayanan ulusal, periyodik bir dergidir. Yayın dili Türkçe ve İngilizcedir. Tıbbın her alanı ile ilgili olabilecek klinik ve deneysel çalışmalara dayalı orijinal araştırma yazıları, derlemeler, orijinal olgu sunumları, editöre mektuplar dergide yayınlanır. Dergide yer alan makalelerin etik kurallar çerçevesinde hazırlanmış olması gereklidir. Etik sorumluluk yazarlara aittir. Gönderilen yazıların daha önce yayınlanmamış olması veya başka dergide değerlendirme aşamasında olmaması gerekmektedir. Hazırlanan yazılar herhangi bir kongrede sunulmuş ise bu durumun gönderilen makalede, kongrenin adı, tarih dipnot olarak bildirilmesi gerekmektedir.

Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Dergisinin finansmanı Tıp Fakültesi tarafından sağlanmaktadır. Derginin tüm içeriği ve makalelerin tam metin dosyalarına http://dergipark.gov.tr/mkutfd adresinden ücretsiz olarak erişilebilir. Makalelerin değerlendirilmesi ve yayınlanması için ücret talep edilmez.

Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Dergisi, Google scholar, DOAJ ve Türk Medline Ulusal Atıf İndeksi tarafından indekslenmektedir.

Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Dergisi Yayın Kurulu, Uluslararası Tıp Dergisi Editörleri Konseyi (ICMJE) ve Yayın Etik İlkeleri Komisyonu (COPE) ilkeleri çerçevesinde çalışır.

  

İletişim:
Editöryal sekreterya: Atakan Öztürk

E-mail adresi: tip.dergi@mku.edu.tr  

Tel: 0 326 245 51 14 

Adres: Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı

Mustafa Kemal Üniversitesi, Tayfur Sökmen Kampüsü

Serinyol – Hatay, Türkiye

Cilt 10 - Sayı 36 - Mar 2019
 1. Short-term and Midterm Treatment Results in Stanford Type-B Acute Dissection Patients
  Sayfalar 1 - 5
  Deniz Demir, Nail Kahraman
 2. Kanserli Çocuklarda Febril Nötropeni Ataklarının İncelenmesi
  Sayfalar 6 - 9
  Ersin Töret, Tuba Hilkay Karapınar, Muhammet Bulut, Ahu Aksay, Yılmaz Ay, Yeşim Oymak, İlker Devrim, Dilek Güneş İnce
 3. Retinal Ven Dal Oklüzyonu Olan Hastalarda Risk Faktörleri
  Sayfalar 10 - 13
  Hakika Erdogan
 4. Okul Öncesi Çocuklarda ve Ebeveynlerinde Teknolojik Cihaz Kullanımı
  Sayfalar 14 - 19
  Erhan Yengil, Pınar Döner Güner, Ömer Kerim Topakkaya
 5. Acil Servis ve Abdominal Aort Anevrizması
  Sayfalar 20 - 24
  Gökhan Arslan, Ali Karakuş, Güven Kuvandık, İyad Fansa
 6. Hipoüriseminin Muhtemel Nedeni; Ksantinüri
  Sayfalar 25 - 26
  Can Hüzmeli, Kazım Öztürk, Murat Güllü, Yılmaz Canım, Edip Uçar, Ferhan Candan
 7. Primary Extradural Extraosseous Ewing’s Sarcoma of The Thoracic Spinal Canal: A Case Report
  Sayfalar 27 - 29
  Alparslan Serarslan, Bilge Gursel, Ahmet Deniz Meydan, Ibrahim Kartal, Seda Gun, Meltem Ceyhan, Nilgun Ozbek Okumus
Yazar Rehberi

Ulaşmak için tıklayın

Makale gönderimi (Yazarlar için)

Sisteme makalenizi nasıl yükleyeceksiniz, öğrenmek için tıklayın

Yayın Politikası

Ulaşmak için tıklayınız

Makale değerlendirme (Hakemler için)

Değerlendirme için ne yapmalıyım, öğrenmek için tıklayın

Faydalı Linkler

ICMJE Önerileri

Committee on Publication Ethics (COPE) Flowchart önerileri

CONSORT (Consolidated Standards of Reporting Trials)

STROBE (STrengthening the Reporting of OBservational studies in Epidemiology)

www.strobe-statement.org

STARD (STAndards for the Reporting of Diagnostic accuracy studies)

www.stard-statement.org

PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses)

www.prisma-statement.org

ARRIVE (Animal Research: Reporting of In Vivo Experiments)

www.nc3rs.org.uk/page.asp?id=1357 

TREND (Transparent Reporting of Evaluations with Nonrandomized Designs)

www.cdc.gov/trendstatement

Statistical guidelines for contributors to medical journals

http://www.bmj.com/content/286/6376/1489