Yıl 2017, Cilt 8, Sayı 31, Sayfalar 7 - 13 2017-09-01

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİNDE 2008-2011 YILLARI ARASI HASTANE KAYNAKLI ENFEKSİYON ETKENLERİ VE ANTİBİYOTİK DİRENÇ DEĞİŞİMLERİ
Nosocomial Infections Agents and Change in Antimicrobial Resistance Between 2008-2011 Years in Kahramanmaras Sutcu Imam Unıversity Hospital

Remzi Toprak [1]

145 190

Amaç: Geniş spektrumlu antimikrobiyallerin yaygın kullanımı çoklu ilaç dirençli mikroorganizmaları artırır. Bu çalışmanın amacı yıllara göre antibiyotik direnç değişiminin saptanmasıdır.

 

Gereç ve Yöntem: Araştırmamızda 1 Ocak 2008-31 Aralık 2011 tarihleri arası hastanemize ait 4 yıllık sürveyans sonuçlarına göre enfeksiyon etkenlerinin antibiyotik direnç değişimi araştırılmıştır. Araştırmamızda aktif sürveyansı yapılan Metisilin resistan koagülaz negatif stafilokok (MRKNS), Methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA), Extended-spectrum beta-lactamases (ESBL) pozitif Escherichia coli ve Klebsiella spp, Vancomycin-resistant Enterococcus (VRE), karbapenem dirençli Pseudomonas aeruginosa, karbapenem dirençli Acinetobacter baumannii suşları incelendi.

Bulgular: Araştırma sonucunda %0 olan karbapenem direnci 2011 yılında %15,96’ya, 2008 yılında %47,06 olam ESBL direnci (Escherichia coli ve Klebsiella spp) 2011 yılında %85,71’e, 2008 yılında %0 olan VRE oranı 2011 yılında %46,67’ye, 2008 yılında %0 olan MRKNS oranı 2011 yılında %85,71’e yükselmiş olarak saptanmıştır. Buna karşın 2008 yılında %100 olan MRSA oranı 2011 yılında %0 olarak bulunmuştur.

 

Sonuç: Bu çalışma geniş spektrumlu antimikrobiyallerin yoğun bakımlar başta olmak üzere sık olarak kullanılmasının direnç artışına neden olduğunu göstermiştir. Antibiyotik direncini azaltmak için enfeksiyon kontrol prosedürlerini uygulamak ve geniş spektrumlu antibiyotik kullanımını azaltmak gerekmektedir. Aynı zamanda tüm servislerin enfeksiyon kontrol komitesi ile koordinasyon içinde çalışması gerekmektedir.

Aim: The widespread use of broad-spectrum antimicrobial drugs increases multidrug resistant microorganisms. The purpose of this study is detection of change of antibiotic resistance over the years.

 

Material and Method: In this study, between 1 January 2008 – 31 December 2011, change of resistance of nosocomial infection agents were investigated according to the results of the four-year surveillance report of nosocomial infections in Kahramanmaras Sutcu Imam University Hospital. Methicillin-resistant coagulase negative Staphylococcus spp (MRCNS), methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA), extended spectrum beta lactamase (ESBL)-positive Escherichia coli and Klebsiella spp, Vancomycin-resistant Enterococcus spp (VRE), carbapenem-resistant Pseudomonas aeruginosa and Acinetobacter spp strains were examined for the change of antimicrobial resistant.

 

Findings: At the end of the study, carbapenem resistance (Acinetobacter spp and Pseudomonas aeruginosa) was 0% in the 2008 and it was 15,96% in the 2011. ESBL resistance (Escherichia coli and Klebsiella spp) was 47,06% in 2008 and it was 85,71% in 2011. While prevalance of VRE in 2008 was 0% , it was 41,67% in 2011. Prevalance of MRCNS was %0 in 2008 and it was detected as 85,71% in 2011. Prevalance of MRSA was 100% in 2008 and it was 0% in 2011.

 

Conclusion: This study has demonstrated that widespread use of broad-spectrum antimicrobials in especially intensive care units causes increasing resistance problem. For the reduction of antimicrobial resistance is required implementation of infection control procedures and reduction of use of broad-spectrum antibiotics. Also all departments should work in harmony with infection control committee.

 • Edmond MB, Wenzel RP. Organization for infection control. In: Mandell GL, Bennett JE, Dolin R (Editors). Principles and Practise of Infectious Diseases 5th ed. Philadelphia: Churchill Livingstone; 2000. p. 2988-2991.
 • Surgical Site Infection (SSI) Event. January 2016.http://www.cdc.gov/nhsn/PDFs/pscM anual/9pscSSIcurrent.pdf 21.07.2016
 • Antimikrobik Duyarlılık Testleri için Uygulama Standartları; 19.Bilgi Eki, M100- S19, (Ceviri editoru: Deniz Gur). Ankara: Bilimsel Tıp Yayınevi; 2009.
 • Leblebicioglu H, Esen S. Hospital-acquired urinary tract infections in Turkey: A nationwide multicenter point prevalence study. J Hosp Infect 2003;53:207-10.
 • Yiğit N, Aktaş AE, Al FD. Klinik Orneklerden İzole Edilen Stafilokokların Metisilin, Fusidik Asit ve Mupirosin Direnci. Turk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi 2008;65(1):17-23.
 • Esel D, Doganay M, Alp E, Sumerkan B. Prospective evaluation of blood cultures in a Turkish university hospital: Epidemiology, microbiology and patient outcome. Clin Microbiol Infect 2003;9(10):1038-44.
 • Ekşi F, Balcı İ, Gayyurhan ED, Cekem G. Klinik Orneklerden Soyutlanan Staphylococcus aureus Suşlarının Metisilin Direncinin Belirlenmesi ve Antimikrobiyal İlaclara Duyarlılıklarının Değerlendirilmesi. İnfeksiyon Dergisi (Turkish Journal of Infection) 2007;21(1):27-31.
 • Cetin ES, Kaya S, Pakbaş İ, Demirci M. Yoğun Bakım Unitelerinde yatan hastalardan izole edilen mikroorganizmalar ve antibiyotik duyarlılıkları. İnonu Univ Tıp Fak Derg 2007;14(2):69-73.
 • Altun B, Kocagoz S, Hascelik G, Uzun O, Akova M, Unal S. Ceşitli Hastanelerde İzole Edilen Stafilokok Suşlarının Fusidik Asit ve Sık Kullanılan Diğer Antibiyotiklere Duyarlılıkları. Turk Mikrobiyol Cem Derg 2003;33:8-11
 • Parlak M, Cıkman A, Bektaş A, Berktaş M. Escherichia coli ve Klebsiella pneumoniae Suşlarında Genişlemiş Spektrumlu Beta- Laktamaz Uretimi ve Antibiyotiklere Direnc: Beş Yıllık İzlem. Sakaryamj 2012;2(1):11- 15. DOI: 10.5505/sakaryamj.2012.5744
 • Celik AD, Yuluğkural Z, Erkan T. Trakya Universitesi Tıp Fakultesi Yoğun Bakım Unitesi’nde Hastane İnfeksiyonları. III. Ulusal Yoğun Bakım İnfeksiyonları Sempozyumu, Program ve Ozet Kitabı s.94, Trabzon (2007)
 • Livermore DM, Yuan M. Antibiotic resistance and production of extendedspectrum beta-lactamases amongst Klebsiella spp. from intensive care units in Europe. J Antimicrob Chemother 1996;38(3):409-24
 • Koseoğlu-Eser O, Kocagoz S, Ergin A, Altun B, Hascelik G. Yoğun Bakım Unitelerinde enfeksiyon etkeni olan gramnegatif basillerin değerlendirilmesi. İnfeksiyon Derg 2005;19(1):75-80.
 • Karabay O, Hosoglu S. Increased Antimicrobial Consumption Following Reimbursement Reform in Turkey. J Antimicrob Chemother 2008;61(5):1169- 71. doi: 10.1093/jac/dkn055. Epub 2008 Feb 13
 • Ozer B, Otkun MT, Memiş D, Otkun M. Yoğun Bakım Unitesinde Hastane İnfeksiyonu Etkenleri, Antibiyotik Duyarlılıkları ve Antibiyotik Kullanımı. İnfeksiyon Dergisi (Turkish Journal Of Infection) 2006;20(3):165-70.
 • Namıduru M, Karaoğlan U, Goksu S, Dikensoy O, Karaoğlan M. Cerrahi Yoğun Bakım Unitesinde hastane enfeksiyonu etkeni olan bakteriler ve antibiyotiklere direnc durumları. İnfeksiyon Derg2003;17(1):39-44.
 • Koculu S, Karadeniz A, Başaran S. Yoğun bakım birimi hastalarından alınan kan kulturlerinde ureyen mikroorganizmaların sıklığı ve duyarlılığı. III. Ulusal Yoğun Bakım İnfeksiyonları Sempozyumu, Program ve Ozet Kitabı, P 052, Trabzon (2007).
 • Livermore MD. Multiple mechanisms of antimicrobial resistance In Pseudomonas aeruginosa: Our worst nightmare? Clinical Infectious Diseases 2002;34:634-40.
 • Landman D, Quale JM, Oydna E, Willey B, Ditore V, Zaman M, et al. Comparison of selective media for identifying fecal carriage of vancomycin-resistant enterococci. J Clin Microbiol. 1996;34(3):751-2.
 • Ceryan N, Ulkar GB, Gurbuz AO, Apaydın N, Oskovi H, Mert A. Enterokoklarda glikopeptid direnci. XXIX. Turk Mikrobiyoloji Kongresi Program ve Ozet Kitabı, 2000;12- 5.
 • Management of Multidrug-Resistant Organisms In Healthcare Settings, 2006 http://www.cdc.gov/hicpac/pdf/MDRO/MDR OGuideline2006.pdf 21.07.2016
Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Remzi Toprak (Sorumlu Yazar)

Bibtex @araştırma makalesi { mkutfd376505, journal = {Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Dergisi}, issn = {1308-7185}, eissn = {2149-3103}, address = {Mustafa Kemal Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {8}, pages = {7 - 13}, doi = {10.17944/mkutfd.376505}, title = {KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİNDE 2008-2011 YILLARI ARASI HASTANE KAYNAKLI ENFEKSİYON ETKENLERİ VE ANTİBİYOTİK DİRENÇ DEĞİŞİMLERİ}, key = {cite}, author = {Toprak, Remzi} }
APA Toprak, R . (2017). KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİNDE 2008-2011 YILLARI ARASI HASTANE KAYNAKLI ENFEKSİYON ETKENLERİ VE ANTİBİYOTİK DİRENÇ DEĞİŞİMLERİ. Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Dergisi, 8 (31), 7-13. DOI: 10.17944/mkutfd.376505
MLA Toprak, R . "KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİNDE 2008-2011 YILLARI ARASI HASTANE KAYNAKLI ENFEKSİYON ETKENLERİ VE ANTİBİYOTİK DİRENÇ DEĞİŞİMLERİ". Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Dergisi 8 (2017): 7-13 <http://dergipark.gov.tr/mkutfd/issue/34176/376505>
Chicago Toprak, R . "KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİNDE 2008-2011 YILLARI ARASI HASTANE KAYNAKLI ENFEKSİYON ETKENLERİ VE ANTİBİYOTİK DİRENÇ DEĞİŞİMLERİ". Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Dergisi 8 (2017): 7-13
RIS TY - JOUR T1 - KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİNDE 2008-2011 YILLARI ARASI HASTANE KAYNAKLI ENFEKSİYON ETKENLERİ VE ANTİBİYOTİK DİRENÇ DEĞİŞİMLERİ AU - Remzi Toprak Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.17944/mkutfd.376505 DO - 10.17944/mkutfd.376505 T2 - Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 7 EP - 13 VL - 8 IS - 31 SN - 1308-7185-2149-3103 M3 - doi: 10.17944/mkutfd.376505 UR - http://dx.doi.org/10.17944/mkutfd.376505 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Dergisi KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİNDE 2008-2011 YILLARI ARASI HASTANE KAYNAKLI ENFEKSİYON ETKENLERİ VE ANTİBİYOTİK DİRENÇ DEĞİŞİMLERİ %A Remzi Toprak %T KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİNDE 2008-2011 YILLARI ARASI HASTANE KAYNAKLI ENFEKSİYON ETKENLERİ VE ANTİBİYOTİK DİRENÇ DEĞİŞİMLERİ %D 2017 %J Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Dergisi %P 1308-7185-2149-3103 %V 8 %N 31 %R doi: 10.17944/mkutfd.376505 %U 10.17944/mkutfd.376505
ISNAD Toprak, Remzi . "KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİNDE 2008-2011 YILLARI ARASI HASTANE KAYNAKLI ENFEKSİYON ETKENLERİ VE ANTİBİYOTİK DİRENÇ DEĞİŞİMLERİ". Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Dergisi 8 / 31 (Eylül 2017): 7-13. http://dx.doi.org/10.17944/mkutfd.376505