Yıl 2017, Cilt 8, Sayı 31, Sayfalar 14 - 22 2017-09-01

ŞİZOFRENİ VE BİPOLAR BOZUKLUKLAR İLE ENFEKSİYON HASTALIKLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ARAŞTIRILMASI
Investigation of Relationship between Schizophrenia and Bipolar Disorders with Infections Agents

Cansu ÖNLEN [1]

195 376

Amaç: Şizofreni ve Bipolar Bozukluk (BP) oluşmasında intrauterin dönemde özelliklede 2.trimesterda geçirilen bazı konjenital ve postpartum enfeksiyonların rolünün olabileceği epidemiyolojik çalışma sonuçlarına dayanarak iddia edilmiştir. Çalışmamızın amacı şizofreni ve BP tanısı almış hastalar ile sağlıklı asemptomatik donöre ait serum örneklerinin; psişik bozukluklar ile ilişkilendirilen; Toxoplasma gondii (T.gondii), Chlamydia pneumonia (C.pneumoniae), Chlamydia trachomatis (C.trachomatis), Cytomegalovirus (CMV), Herpes simplex Virus 1-2 (HSV1-HSV2), Treponema pallidum (T.pallidum) ve Bornavirus enfeksiyonları açısından serolojik tanı yöntemleri ile değerlendirilmesi ve muhtemel ilişkinin tespitidir.

 

Gereç ve Yöntem: Bu çalışmada, kan ve serum örneklerinde ELISA yöntemi kullanılarak konjenital ve postpartum enfeksiyonların seroprevalansı araştırıldı. Ayrıca periferik kan örnekleri sandiviç EIA yöntemi kullanılarak Endogenous Bornavirus Like Nucleoprotein-1 (EBLN1) varlığı açısından sorgulandı.

 

Bulgular: Psikiyatri kliniklerinde takip edilmekte olan 96’sı kadın 162’si de erkek toplam 258 hasta ile kan merkezlerine kan bağışı amacıyla gelen sağlıklı asemptomatik 50’si kadın 100’ü de erkek toplam 150 donöre ait serum örneği kullanıldı. Hasta ve kontrol grupları arasında CMV, HSV1, HSV2 ve T.pallidum seropozitiflik oranlarında anlamlı bir fark tespit edilemedi. T.gondii ve C.pneumoniae seroprevalansının hasta gruplarında (%93,02-%68,99) kontrol gruplarına ait seropozitiflik oranından (%63,33- %50) istatistiki yönden anlamlı şekilde yüksek olduğu görüldü. C.trachomatis hasta ve kontrol grubu kadınlarda hasta ve kontrol grubu erkeklere oranla istatistiki yönden anlamlı fark göstermesine rağmen; hasta ve kontrol gruplarının genelinde bir fark tespit edilemedi. BVLN-1 sadece hasta grubundaki 4 (%2,46) erkekte bulundu.

 

Sonuç: T.gondii ve C.pneumoniae seroprevalansına dayanan sonuçlarımız bu iki mikroorganizmanın şizofreni ve BP olan hastalarda kontrollere göre daha yüksek risk taşıdığını göstermiştir.

Aim: Considering the results of epidemiological studies, claimed that some congenital and postpartum infections in the intrauterine period, especially in 2nd Trimester, may play a role for the occurrence of Schizophrenia and Bipolar Disorder(BD). Aim of our study; serum samples of schizophreni-BD patients and healthy asymptomatic donors, Toxoplasma gondii (T.gondii), Chlamydia pneumoni (C.pneumoniae), Chlamydia trachomatis (C.trachomatis), Cytomegalovirus (CMV), Herpes simplex Virus(HSV1-HSV2), Treponema pallidum (T.pallidum) and Barnavirus which associated with psychic disorders evaluated using serological diagnostic methods and investigated the possible relationship of infections.

 

Material and Methods: In this study, ELISA method was used for seroprevalence of congenital and postpartum infections. Also, Sandwich EIA method was used for Endogenous Bornavirus Like Nucleoprotein1(EBLN1) in peripheral blood samples.

 

Results: Serum samples from 258 patients consisting of 96 female-162 male observed in psychiatry clinics and from healthy asymptomatic 150 donors including 100 male-50 female who came to the blood centers to donate blood. A significant difference wasn’t detected among seropositivity rates of CMV, HSV1-HSV2 and T.pallidum for patients and control groups. In statistical aspects, seroprevalence of T.gondii and C.pneumoniae in patients(93.02%-68.99%) were found significantly higher than the seropositivity rate of the control groups(63.33%-50%). Despite C.trachomatis showed a statistically significant difference between patients and control group of women compared to patients and control group of men, but significant difference weren’t detected in whole investigated population. BVLN1 was detected 4 men(2.46%) in the patient group.

 

Conclusion: Based on study results, T.gondii and C.pneumoniae carry higher risk in patients with schizophrenia and BD compared to control ones.

 • Cıtak S, Oral E.T, Aker A.T, Şenocak M. Şizofreni’de eksiklik sendromu çizelgesi (ESC)’nin guvenilirlik ve geçerlilik calışması. Turk psikyatri dergisi 2006; 17(2):115-128.
 • Bertram L, Tanzi RE. The genetic epidemiology of neurodegenerative disease. J Clin Investig. 2005; 115: 1449- 1457.
 • Işık E. Depresyon ve bipolar bozukluklar duygu durumu bozuklukları. 1. Baskı Ankara gorsel sanatlar matbaacılık. 2003; p33-51.
 • Drecke T. On the germ-theory of disease. Am. J. Insanit.1998; 30:443–468.
 • Tedla Y, Shibre T, Ali O, Tadele G, Woldeamanuel Y, Asrat D. Serum antibodies to Toxoplasma gondii and Herpesvidae family viruses in individuals with schizophrenia and bipolar disorder: a case-control study. Ethiop Med J. 2011; 49(3): 211-220.
 • Akiskal, H. S, Norma S. Bipolar Disorder, Chichester: John Wiley&Sons. 2002; 414- 416.
 • Gilbody S, Lewis S, Lightfoot T. Methylenetetrahydrofolate reductase (MTHFR) genetic polymorphisms and psychiatric disorders: a HuGE review. Am J Epidemiol. 2007; 165: 1–13.
 • Xu J, Sun J, Chen J, Wang L, Li A, Helm M, et al. RNA-Seq analysis implicates dysregulation of the immune system in schizophrenia. BMC Genomics, 2012; 13(Suppl 8):S2.
 • Fellerhoff B, Laumbacher B, Mueller N, Gu S, Wank R. Associations between Chlamydophila infections, schizophrenia and risk of HLA-A10. Mol Psychiatry, 2007; 12: 264-272.
 • Eaton W.W, Byrne M, Ewald H, Mors O, Che C.Y, Agerbo E, et al. Association of schizophrenia and autoimmune diseases: linkage of Danish national registers. Am. J. Psychiatr. 2006; 163, 521–528.
 • 11 Shoval G, Weizman A. the possible role of neurotrophins in the pathogenesis and therapy of schizophrenia. Eur Neuropsychopharmacol. 2005; 15:319-29.
 • 12 Yolken RH, Torrey EF, Lieberman JA, Yang S, Dickerson FB. Serological evidence of exposure to Herpes Simplex Virus type 1 is associated with cognitive deficits in the CATIE schizophrenia sample. Schizophr Res. 2011; 128(1-3): 61-5.
 • 13 Bode L. Human bornavirus infection– towards a valid diagnostic system. Apmis Suppl. 2008; 116(s124): 21-39.
 • 14 Karakose AR, Yuksel P, Turan N, Ziver T, Saribas, S. Does borna disease virüs (BDV) have a role in the etiopathogenesis of schizophrenia? Afr J of Microbiol Res. 2011; 5: 1062-1069.
 • Dickerson FB, Boronow JJ, Stallings CR. Association of serum antibodies to herpes simplex virus 1 with cognitive deficits in individuals with schizophrenia. Arch Gen Psychiatry. 2003; 60:466-472.
 • Kahler AK, Djurovic S, Kulle B, Jonsson EG, Agartz I. Association analysis of schizophrenia on 18 genes involved in neuronal migration: MDGA1 as a new susceptibility gene. Am J Med Genet B Neuropsychiatr Genet.2008; 147B:1089- 1100.
 • Roberts MC, Emsley RA, Jordaan GP. Screening for Syphilis and Neurosyphilis in acute psychiatric admissions. South African Med J. 1992; 82: 16-18.
 • Tomruk NB, Karamustafaoglu N, Kukurt R, Alpay N. Norosifliz bir olgu sunumu. Klinik Psikofarmakoloji Bulteni. 1998; 8: 235-240.
 • Fellerhoff B, Laumbacher B, Wank R. High risk of schizophrenia and other mental disorders associated with chlamydial infections: hypothesis to combine drug treatment and adoptive immunotherapy. Med Hypotheses. 2005; 65; 243-252.
 • Sundelof B, Gnarpe H, Gnarpe J. “An unusual manifestation of Chlamydia pneumoniae infection: meningitis, hepatitis, iritis and atypical erythema nodosum. Scand J Infect Dis. 1993; 25: 259-261.
 • Kalayci F. The role of Chlamydophila pneumoniae in the ethiopatogenesis of schizophrenia: relationship between schizophrenia and brain derived neurotrophic factor (BDNF) and neurotrophin-3 (NT-3). Master thesis. University of Istanbul, Medical Faculty, Department of Microbiology, 2014.
 • Park MH, Kwon YJ, Jeong HY, Lee HY, Hwangbo Y. Association between intracellular infectious agents and schizophrenia. Clin Psychopharmacol Neurosci. 2012; 10: 117-12.
Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Dergi Bölümü Özgün Makaleler
Yazarlar

Yazar: Cansu ÖNLEN (Sorumlu Yazar)

Bibtex @araştırma makalesi { mkutfd376516, journal = {Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Dergisi}, issn = {}, eissn = {2149-3103}, address = {Mustafa Kemal Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {8}, pages = {14 - 22}, doi = {10.17944/mkutfd.376516}, title = {ŞİZOFRENİ VE BİPOLAR BOZUKLUKLAR İLE ENFEKSİYON HASTALIKLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ARAŞTIRILMASI}, key = {cite}, author = {ÖNLEN, Cansu} }
APA ÖNLEN, C . (2017). ŞİZOFRENİ VE BİPOLAR BOZUKLUKLAR İLE ENFEKSİYON HASTALIKLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ARAŞTIRILMASI. Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Dergisi, 8 (31), 14-22. DOI: 10.17944/mkutfd.376516
MLA ÖNLEN, C . "ŞİZOFRENİ VE BİPOLAR BOZUKLUKLAR İLE ENFEKSİYON HASTALIKLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ARAŞTIRILMASI". Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Dergisi 8 (2017): 14-22 <http://dergipark.gov.tr/mkutfd/issue/34176/376516>
Chicago ÖNLEN, C . "ŞİZOFRENİ VE BİPOLAR BOZUKLUKLAR İLE ENFEKSİYON HASTALIKLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ARAŞTIRILMASI". Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Dergisi 8 (2017): 14-22
RIS TY - JOUR T1 - ŞİZOFRENİ VE BİPOLAR BOZUKLUKLAR İLE ENFEKSİYON HASTALIKLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ARAŞTIRILMASI AU - Cansu ÖNLEN Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.17944/mkutfd.376516 DO - 10.17944/mkutfd.376516 T2 - Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 14 EP - 22 VL - 8 IS - 31 SN - -2149-3103 M3 - doi: 10.17944/mkutfd.376516 UR - http://dx.doi.org/10.17944/mkutfd.376516 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Dergisi ŞİZOFRENİ VE BİPOLAR BOZUKLUKLAR İLE ENFEKSİYON HASTALIKLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ARAŞTIRILMASI %A Cansu ÖNLEN %T ŞİZOFRENİ VE BİPOLAR BOZUKLUKLAR İLE ENFEKSİYON HASTALIKLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ARAŞTIRILMASI %D 2017 %J Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Dergisi %P -2149-3103 %V 8 %N 31 %R doi: 10.17944/mkutfd.376516 %U 10.17944/mkutfd.376516
ISNAD ÖNLEN, Cansu . "ŞİZOFRENİ VE BİPOLAR BOZUKLUKLAR İLE ENFEKSİYON HASTALIKLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ARAŞTIRILMASI". Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Dergisi 8 / 31 (Eylül 2017): 14-22. http://dx.doi.org/10.17944/mkutfd.376516