Yıl 2018, Cilt 9, Sayı 33, Sayfalar 21 - 32 2018-01-31

TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN TÜTÜN KULLANIMI HAKKINDA BİLGİ, TUTUM VE DAVRANIŞLARI
Knowledge, Attitudes, Behaviors on Tobacco Use of Students of Medical Faculty

Cansu Karabiber [1] , Nesrullah Azboy [2] , Fatma Altıner [3] , Betül Avlamaz [4] , Başak Özay [5] , Öznur Ulutaş [6] , Ümit Fırat Kaya [7] , Bilgehan Deniz [8] , Mesut Özdemir [9] , Ayşe Sema Vicdan [10] , Bilnur Altunkol [11] , Uğurcan Çiler [12] , Yelda Harbiyeli [13] , Ahad Alizadeh [14] , Haydar Çirkin [15] , Yunal Erkanov Hyuseniov [16] , Tacettin İnandı [17]

40 51

Amaç: Çalışmanın amacı tıp fakültesi öğrencilerinde tütün kullanım sıklığını, nedenlerini, bırakmaya yönelik düşüncelerini ve nikotin bağımlılığını belirlemektir.


Gereç ve Yöntemler:Bu çalışmanın evreni 2017 yılında 1250 tıp fakültesi öğrencisidir, örneklemi ise 1, 4 ve 6 sınıflardan ½ sistematik yöntemle seçilen 304 öğrencidir.  Ölçüm aracı olarak 39 sorudan oluşan, sosyodemografik bilgileri, tütün kullanımına ilişkin politika hakkında fikirleri, tıp eğitimiyle tütün kullanımı ilişkisini ve tütün kullanım sıklığına ilişkin soruları ve Fagerstrom Nikotin Bağımlılık Ölçeğini içeren bir soru formu kullanıldı. İstatistiksel değerlendirmede tanımlayıcı istatistikler ve ki-kare testi kullanıldı, p <0,05 istatistiksel olarak önemli olarak kabul edildi.


Bulgular:Katılımcıların yaş ortalaması 21,3±2,7 olup %51,3’ü erkekti. Herhangi bir tütün ürünü deneme oranı %59,5 idi. Tütün kullanım sıklığı birinci sınıfta %15,8, dördüncü sınıfta %35,0 ve altıncı sınıfta %33,3 olup (p<0,001) ortalama %27,0 idi. Dönem tekrarı yapanlarda tütün kullanım sıklığı daha yüksek bulundu (p=0,001). Sigaraya başlama yaş ortalaması 17,7±3.19 olup dördüncü ve altıncı sınıf öğrencilerinin %56,0’sı sigaraya üniversitede başlamıştı. Aktif içicilerin günlük ortalama sigara tüketimi 10,1± 8,9 adetti. Sigaraya başlamada etkili olan faktörler sosyal çevre %38,9, merak %34,2 ve tıp fakültesi eğitimi ile ilgili sorunlar %20,1 idi. Öğrencilerin %53,5’i tütün bırakmaya yönelik sağlık hizmetlerinin nerede verildiğini ve %59,1’i sigara bıraktırma ilaçlarını bilmemekte idi. Fagerström nikotin bağımlılık ölçeği puan ortalaması 3,42±2,98 olup en yüksek ortalama 4,64±3,08 ile altıncı sınıftaydı.


Sonuç: Mezun olan üç kişiden biri sigara kullanmaktadır. Öğrencilerin yaklaşık yarısı tütün kullanmaya tıp fakültesinde başlamıştır. Tütün kullanımı ve sağlıklı yaşam davranışları bakımından tıp eğitim müfredatı ve politikalarının gözden geçirilmesini önermekteyiz.

Tütün kullanımı, tıp fakültesi, öğrenci, bağımlılık
 • 1. World Health Organization. World Health Statistics 2009. htpp://www.who.int/whosis/whostat/2009/en/index.html. Erişim Tarihi: 10 Kasım 2009.
 • 2. Küresel Yetişkin Tütün Araştırması Türkiye 2012, Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, Ankara 2014
 • 3. Baykan Z. Smoking prevalence and views about tobacco law in students of medical school. Dicle Medical Journal / Dicle Tip Dergisi. 2014;41(3):483–90.
 • 4. Mayda AS, Tufan N, Baştaş S. Düzce Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Sigara Konusundaki Tutumları ve İçme Sıklıkları. TAF Preventive Medicine Bulletin. 2007;6(5):364–70.
 • 5. Öztürk Ö. Sağlık Çalışanları Ve Sigara. 2009;16(2):32–8.
 • 6. Sağlam L. Nikotin Bağımlılığının Klinik Değerlendirilmesi. Güncel Göğüs Hastalıkları Serisi 2017; 4 (1): 78-89
 • 7. Alışkın Ö, Savaş N, İnandı T, Peker E, Erdem M, Yeniçeri A. Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Sağlık Personelinin Sigara İçme Ve Bağımlılık Durumu. Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Dergisi Cilt: 6, Sayı:24, Yıl:2015
 • 8. Karaca M. Kars İl Merkezinde Çeşitli Üniversite Öğrencileri Arasında Sigara Kullanım Sıklığı ve Risk Faktörleri. 2000;101–6.
 • 9. Sönmez CI, Ayhan Başer D, Aydoğan S. Evaluation of Knowledge, Attitudes, Behaviors and Frequency of Smoking among Medical Students of Düzce University. Konuralp Tıp Dergisi [Internet]. 2017;9(2):89.
 • 10. Inandı T, Karadag Caman O, Aydın N, Onal AE, Kaypmaz A, Turhan E, Erguder T, Warren WC. Global Health Professıons Student Survey-Turkey:Second-Hand Smoke Exposure and Opinions of Medical Students on Anti-Tobacco Law. Cent Eur J Public Health 2013; 21 (3): 134-139.
 • 11. Kara S, Baş FY, Açıkalın C. Sigara içme davranışları ve etkili faktörler : Tıp ve Diş Hekimliği Fakültelerinin ilk ve son sınıf öğrencileri üzerinde çalışma Attitude to smoking and affecting factors : A study of first and last term. 2011;16–21.
 • 12. Öğüş C, Özdemir T, Kara A, Şenol Y, Çilli A. Türkiye klinikleri. Akciğer arşivi. Turkiye Klinikleri Archives of Lung.2004;5(3):139–42.
 • 13. Britton J, Knox A. Helping people to stop smoking: the new smoking cessation guidelines. Thorax.1999;54(1):1–2.
 • 14. Al-Turki Y, Al-Rowais N. prevalence of smoking among female medical students in the college of medicine, Riyadh, Saudi Arabia. 2008;29(2):311–2.
 • 15. Richmond R. Teaching medical students about tobacco [see comments]. Thorax [Internet]. 1999;54(1):70–8.
Birincil Dil tr
Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Dergi Bölümü Özgün Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-7350-3918
Yazar: Cansu Karabiber (Sorumlu Yazar)
Kurum: MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-5752-9795
Yazar: Nesrullah Azboy
Kurum: MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI
Ülke: Turkey


Yazar: Fatma Altıner
Kurum: MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Yazar: Betül Avlamaz
Kurum: MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

Yazar: Başak Özay
Kurum: MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

Yazar: Öznur Ulutaş
Kurum: MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

Yazar: Ümit Fırat Kaya
Kurum: MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

Yazar: Bilgehan Deniz
Kurum: MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

Yazar: Mesut Özdemir
Kurum: MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

Yazar: Ayşe Sema Vicdan
Kurum: MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

Yazar: Bilnur Altunkol
Kurum: MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

Yazar: Uğurcan Çiler
Kurum: MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

Yazar: Yelda Harbiyeli
Kurum: MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

Yazar: Ahad Alizadeh
Kurum: MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

Yazar: Haydar Çirkin
Kurum: MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

Yazar: Yunal Erkanov Hyuseniov
Kurum: MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

Yazar: Tacettin İnandı
Kurum: MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI

Bibtex @araştırma makalesi { mkutfd425645, journal = {Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Dergisi}, issn = {}, eissn = {2149-3103}, address = {Mustafa Kemal Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {9}, pages = {21 - 32}, doi = {10.17944/mkutfd.425645}, title = {TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN TÜTÜN KULLANIMI HAKKINDA BİLGİ, TUTUM VE DAVRANIŞLARI}, key = {cite}, author = {Karabiber, Cansu and Azboy, Nesrullah and Altıner, Fatma and Avlamaz, Betül and Özay, Başak and Ulutaş, Öznur and Kaya, Ümit Fırat and Deniz, Bilgehan and Özdemir, Mesut and Vicdan, Ayşe Sema and Altunkol, Bilnur and Çiler, Uğurcan and Harbiyeli, Yelda and Alizadeh, Ahad and Çirkin, Haydar and Hyuseniov, Yunal Erkanov and İnandı, Tacettin} }
APA Karabiber, C , Azboy, N , Altıner, F , Avlamaz, B , Özay, B , Ulutaş, Ö , Kaya, Ü , Deniz, B , Özdemir, M , Vicdan, A , Altunkol, B , Çiler, U , Harbiyeli, Y , Alizadeh, A , Çirkin, H , Hyuseniov, Y , İnandı, T . (2018). TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN TÜTÜN KULLANIMI HAKKINDA BİLGİ, TUTUM VE DAVRANIŞLARI. Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Dergisi, 9 (33), 21-32. DOI: 10.17944/mkutfd.425645
MLA Karabiber, C , Azboy, N , Altıner, F , Avlamaz, B , Özay, B , Ulutaş, Ö , Kaya, Ü , Deniz, B , Özdemir, M , Vicdan, A , Altunkol, B , Çiler, U , Harbiyeli, Y , Alizadeh, A , Çirkin, H , Hyuseniov, Y , İnandı, T . "TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN TÜTÜN KULLANIMI HAKKINDA BİLGİ, TUTUM VE DAVRANIŞLARI". Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Dergisi 9 (2018): 21-32 <http://dergipark.gov.tr/mkutfd/issue/38888/425645>
Chicago Karabiber, C , Azboy, N , Altıner, F , Avlamaz, B , Özay, B , Ulutaş, Ö , Kaya, Ü , Deniz, B , Özdemir, M , Vicdan, A , Altunkol, B , Çiler, U , Harbiyeli, Y , Alizadeh, A , Çirkin, H , Hyuseniov, Y , İnandı, T . "TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN TÜTÜN KULLANIMI HAKKINDA BİLGİ, TUTUM VE DAVRANIŞLARI". Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Dergisi 9 (2018): 21-32
RIS TY - JOUR T1 - TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN TÜTÜN KULLANIMI HAKKINDA BİLGİ, TUTUM VE DAVRANIŞLARI AU - Cansu Karabiber , Nesrullah Azboy , Fatma Altıner , Betül Avlamaz , Başak Özay , Öznur Ulutaş , Ümit Fırat Kaya , Bilgehan Deniz , Mesut Özdemir , Ayşe Sema Vicdan , Bilnur Altunkol , Uğurcan Çiler , Yelda Harbiyeli , Ahad Alizadeh , Haydar Çirkin , Yunal Erkanov Hyuseniov , Tacettin İnandı Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.17944/mkutfd.425645 DO - 10.17944/mkutfd.425645 T2 - Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 21 EP - 32 VL - 9 IS - 33 SN - -2149-3103 M3 - doi: 10.17944/mkutfd.425645 UR - http://dx.doi.org/10.17944/mkutfd.425645 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Dergisi TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN TÜTÜN KULLANIMI HAKKINDA BİLGİ, TUTUM VE DAVRANIŞLARI %A Cansu Karabiber , Nesrullah Azboy , Fatma Altıner , Betül Avlamaz , Başak Özay , Öznur Ulutaş , Ümit Fırat Kaya , Bilgehan Deniz , Mesut Özdemir , Ayşe Sema Vicdan , Bilnur Altunkol , Uğurcan Çiler , Yelda Harbiyeli , Ahad Alizadeh , Haydar Çirkin , Yunal Erkanov Hyuseniov , Tacettin İnandı %T TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN TÜTÜN KULLANIMI HAKKINDA BİLGİ, TUTUM VE DAVRANIŞLARI %D 2018 %J Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Dergisi %P -2149-3103 %V 9 %N 33 %R doi: 10.17944/mkutfd.425645 %U 10.17944/mkutfd.425645
ISNAD Karabiber, Cansu , Azboy, Nesrullah , Altıner, Fatma , Avlamaz, Betül , Özay, Başak , Ulutaş, Öznur , Kaya, Ümit Fırat , Deniz, Bilgehan , Özdemir, Mesut , Vicdan, Ayşe Sema , Altunkol, Bilnur , Çiler, Uğurcan , Harbiyeli, Yelda , Alizadeh, Ahad , Çirkin, Haydar , Hyuseniov, Yunal Erkanov , İnandı, Tacettin . "TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN TÜTÜN KULLANIMI HAKKINDA BİLGİ, TUTUM VE DAVRANIŞLARI". Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Dergisi 9 / 33 (Ocak 2018): 21-32. http://dx.doi.org/10.17944/mkutfd.425645