Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi
Kapak Resmi
ISSN 1300-9362 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2015 | Yayıncı Mustafa Kemal Üniversitesi |
MKÜ Ziraat Fakültesi Dergisi, tarım bilimleri alanlarındaki Türkçe veya İngilizce özgün araştırma makaleleri ve derlemeleri yayınlar.  Basılacak makalelerin daha önce hiçbir yerde yayınlanmamış olması gerekir. Dergide yayımlanacak makalelerin her türlü sorumluluğu yazarına/yazarlarına aittir. Makalenin yayımlanması kabul edildikten sonra makale metninde, yazarlarında ve yazarların sıralamasında değişiklik yapılamaz.

Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi

ISSN 1300-9362 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2015 | Yayıncı Mustafa Kemal Üniversitesi |
Kapak Resmi

22.997

81.250
MKÜ Ziraat Fakültesi Dergisi, tarım bilimleri alanlarındaki Türkçe veya İngilizce özgün araştırma makaleleri ve derlemeleri yayınlar.  Basılacak makalelerin daha önce hiçbir yerde yayınlanmamış olması gerekir. Dergide yayımlanacak makalelerin her türlü sorumluluğu yazarına/yazarlarına aittir. Makalenin yayımlanması kabul edildikten sonra makale metninde, yazarlarında ve yazarların sıralamasında değişiklik yapılamaz.
Cilt 23 - Sayı 1 - Haz 2018
 1. Farklı Doz ve Formlarda Uygulanan Azot Gübrelemesi Koşullarında Üretilen Rokada Verim Tepkileri ve Depolama Önce ve Sonrasındaki Nitrat-Nitrit Birikimi
  Sayfalar 1 - 11
  Gülsüm SAYILIKAN MANSUROĞLU, Sefer BOZKURT, Selda TELLİ, Melisa KARA
 2. Changes in Sugars Content and Some Biochemical Substances during Fruit Development in Different Persimmon Cultivars
  Sayfalar 12 - 23
  Ercan YILDIZ, Mustafa KAPLANKIRAN
 3. Biberiye (Rosmarinus officinalis L.) ve Sütçüler Kekiği (Origanum minutiflorum O. Schwarz & P.H. Davis) Uçucu Yağlarının Bazı Yabancı Ot Tohumlarının Çimlenmelerine Etkileri
  Sayfalar 24 - 32
  Tülay Cunedioğlu, İlhan Üremiş
 4. Buğday Kök Bölgesinden İzole Edilen Bakterilerin Buğday Gelişimine Olan Etkilerinin Belirlenmesi
  Sayfalar 33 - 48
  Meryem ÇELİKTEN, İmam Adem BOZKURT
 5. Sütçüler Kekiği (Origanum minutiflorum O. Schwarz & P.H. Davis) ve Biberiye (Rosmarinus officinalis L.) Uçucu Yağlarının Bazı Yabancı Otlara Karşı Fumigant Potansiyellerinin Araştırılması
  Sayfalar 49 - 57
  İlhan Üremiş, Tülay Cunedioğlu
 6. Hatay Koşullarında Farklı Su Stres Düzeylerinin Pamuk (Gossypium Hirsutum L.) Bitkisinde Vegetatif ve Generatif Özelliklere Etkilerinin Belirlenmesi
  Sayfalar 58 - 75
  Berkant Ödemiş, Derya KAZGÖZ CANDEMİR, Hatice DELİCE, Kerem KARAZİNCİR
 7. Causal Factors in Thresher Accidents in Turkey
  Sayfalar 76 - 84
  Yunus ŞEKERLİ, Muharrem KESKİN
 8. Bazı Ekmeklik Buğday Genotiplerinde NaCI Stresinin Çimlenme ve Fide Gelişimine Etkisi
  Sayfalar 85 - 96
  Didem BİLGİLİ, Mehmet ATAK, Kazım Mavi
 9. Çim Alanlarında Üstten Tohumlamanın Mevsimsel Çim Kalitesine Etkisi
  Sayfalar 97 - 105
  Şaban Yılmaz, İlker Hurmanlı, Merve Birhan Yılmaz
 10. Isparta İlinde Arazi Toplulaştırması Yapılan Alanlardaki Tarım İşletmelerinin Sosyo-Ekonomik Analizi
  Sayfalar 106 - 114
  Osman Mesci, Bahri KARLI
 11. Kilis ve Gaziantep İllerinde Yetiştirilen Kilis Keçilerinin Bazı Morfolojik ve Fizyolojik Özellikler Bakımından Karşılaştırılması
  Sayfalar 115 - 123
  Fatma Hazal ÖZDEMİR, Mahmut Keskin
 12. Çok Düşük Frekans Elektromanyetik Alanın Cinsiyet İnsidansı Üzerine Etkileri
  Sayfalar 124 - 136
  Yusuf Ziya GÜZEY, İbrahim Eker