Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi
Kapak Resmi
ISSN 1300-9362 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2015 | Yayıncı Mustafa Kemal Üniversitesi |
MKÜ Ziraat Fakültesi Dergisi, tarım bilimleri alanlarındaki Türkçe veya İngilizce özgün araştırma makaleleri ve derlemeleri yayınlar.  Basılacak makalelerin daha önce hiçbir yerde yayınlanmamış olması gerekir. Dergide yayımlanacak makalelerin her türlü sorumluluğu yazarına/yazarlarına aittir. Makalenin yayımlanması kabul edildikten sonra makale metninde, yazarlarında ve yazarların sıralamasında değişiklik yapılamaz.

Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi

ISSN 1300-9362 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2015 | Yayıncı Mustafa Kemal Üniversitesi |
Kapak Resmi

24.313

95.664
MKÜ Ziraat Fakültesi Dergisi, tarım bilimleri alanlarındaki Türkçe veya İngilizce özgün araştırma makaleleri ve derlemeleri yayınlar.  Basılacak makalelerin daha önce hiçbir yerde yayınlanmamış olması gerekir. Dergide yayımlanacak makalelerin her türlü sorumluluğu yazarına/yazarlarına aittir. Makalenin yayımlanması kabul edildikten sonra makale metninde, yazarlarında ve yazarların sıralamasında değişiklik yapılamaz.
Cilt 23 - Sayı 2 - Ara 2018
 1. An Evaluation of Combine Harvester Accidents in Turkey
  Sayfalar 137 - 147
  Muharrem KESKİN, Yunus Emre ŞEKERLİ
 2. Seyhan Göksu-Himmetli Alt-Havzasının Akım Verileri ile Kuraklık Analizi
  Sayfalar 148 - 157
  Mustafa ÖZBULDU, Ahmet İRVEM, Cihan ÇIPLAK
 3. Kırıkhan İlçesindeki Taban Suyu Derinliğindeki Değişimin CBS ile Analizi
  Sayfalar 158 - 164
  Mustafa ÖZBULDU, Ahmet İRVEM, Hasan ASİL
 4. Trailer-Attached Two-Wheel Tractor (Patpat) Accidents on Roads in Turkey
  Sayfalar 165 - 179
  Muharrem KESKİN, Aysel ARSLAN
 5. Hatay Ve Tekirdağ İlleri Bağ Alanlarında Odun Dokusunda Deformasyona (Rugose Wood) Neden Olan Virüslerin Serolojik Ve Moleküler Yöntemlerle Saptanması Ve Karakterizasyonu
  Sayfalar 181 - 187
  Mona GAZEL, Bahar TUNÇ, Kadriye ÇAĞLAYAN
 6. Rumex crispus L. (Kıvırcık labada) Tohumlarındaki Dormansinin Kırılması İçin Farklı Uygulama Metotlarının Araştırılması
  Sayfalar 188 - 196
  Nihat TURSUN, Olcay BOZDOĞAN, Yücel KARAMAN, Furkan UYAR, Serap EVLİ, Furkan AKKAYA
 7. Amik Ovası Yüzey Sularında Amonyum, Nitrat, Fosfor ve Ağır Metal Kirliliği
  Sayfalar 197 - 203
  Necat AĞCA, Kemal DOĞAN, Sema KARANLIK
 8. Bazı Çok Yıllık Çim (Lolium perenne L.) Çeşitlerinde Tuz Stresinin Çimlenme ve Erken Fide Gelişimi Üzerine Etkisi
  Sayfalar 204 - 217
  Merve Birhan YILMAZ, Şule KISAKÜREK
 9. Bazı Yaygın Mürdümük Çeşitlerinde Kuraklık Stresinin Çimlenme Ve Fide Gelişimine Etkisi
  Sayfalar 218 - 231
  Hilal ASLAN, İbrahim ATIŞ
 10. Seçilmiş Bazı Köpekdişi Ayrığı [Cynodon dactylon(L.) Pers. var. dactylon] Hatlarında Ot Kalitesinin Belirlenmesi
  Sayfalar 232 - 241
  Şaban YILMAZ, Nurettin HÜR, İbrahim ERTEKİN
 11. Genetic Characterization of Bay Laurel (Laurus nobilis L.) Populations Using Microsatellite Markers and Flow Cytometry
  Sayfalar 242 - 253
  Mehmet Çağlar BULUT, Canan YÜKSEL ÖZMEN, Ali ERGÜL, Filiz AYANOĞLU
 12. Some Morphological and Chemical Characteristics of Sarsaparilla (Smilax aspera L., Smilax excelsa L.)
  Sayfalar 254 - 261
  Ömer Şerif YILDIZ, Filiz AYANOĞLU, Nadire Pelin BAHADIRLI
 13. Farklı Bitki Sıklığı ve Mepiquat Chloride Uygulamasının Normal Ekim Zamanında Pamuğun (Gossypium hirsutum L.) Verim ve Verim Unsurlarına Etkisi
  Sayfalar 262 - 273
  Vedat BEYYAVAŞ, Ahmet YILMAZ, Hasan HALİLOĞLU
 14. Pamukta Verticillium Solgunluğu Hastalığına Dayanıklılık ve Bazı Tarımsal Özelliklere İlişkin Melez Gücünün Saptanması
  Sayfalar 274 - 283
  Yaşar AKIŞCAN, Oktay GENÇER
 15. Humik Asidin Farklı Uygulamalarının Pamukta Bitki Besin Maddesi Alınımı, Klorofil İçeriği ve NDVI Değerine Etkisinin Belirlenmesi
  Sayfalar 284 - 292
  Emine KARADEMİR, Mehmet TARHAN
 16. Evaluation of Supercritical Carbon Dioxide Extraction Method and Some Conventional Extraction Methods for The Determination of Fatty Acid Content from Peganum harmala L. Seed
  Sayfalar 293 - 299
  Remzi EKİNCİ, Mustafa Fatih GENİŞEL, Fatih Mehmet KILINÇ, Sedat KAYA, Ahmet ONAY
 17. Farklı Orijinli Lif Kabağı Popülasyonlarının Verim ve Bazı Meyve Özelliklerinin Belirlenmesi
  Sayfalar 300 - 305
  Yaşar AKIŞCAN, İsmail YAMAN
 18. Gaziantep İlinde Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliğinin Yapısal Özellikleri I. Koyun Yetiştiriciliği
  Sayfalar 306 - 314
  Sabri GÜL, Hüner ÖRNEK
 19. Mersin İlinde Koyun Yetiştiriciliğinin Mevcut Durumu Bazı Verim ve Yapısal Özellikleri
  Sayfalar 315 - 323
  Mahmut KESKİN, Dilek TÜNEY BEBEK
 20. Türkiye’de Büyükbaş Hayvancılığın Durumu ve Yıllara Göre Değişimi
  Sayfalar 324 - 339
  Nuran TAPKI, Aybüke KAYA, İbrahim TAPKI, Erdal DAĞİSTAN, Tülay ÇİMRİN, Muhammet Hanifi SELVİ