Yıl 2018, Cilt 2, Sayı 1, Sayfalar 23 - 27 2018-10-06

Development of antibiotic resistance in Acinetobacter baumannii strains

hüseyin burak özçelik [1] , Önder İdil [2]

24 25

Acinetobacter bacterial strains have been the most frequently isolated factor in hospital infections, especially intensive care units in recent years. Increasing resistance to antimicrobial agents used in the treatment of infections due to Acinetobacter baumannii strains necessitated the search for new options for treatment. In this study, strains of Acinetobacter baumannii were isolated from samples sent from different clinics in Amasya University Sabuncuoğlu Şerefeddin Training and Research Hospital Medical Microbiology Laboratory for 8 years (January 2010 - December 2017). Antimicrobial resistance and resistance to Acinetobacter baumannii strains have been researched for years, and it has been aimed to benefit in promoting rational antimicrobial use, in helping to identify empirical treatment options. The resistance of 1389 Acinetobacter baumannii strains to colistin, tigecycline, amikacin, gentamycin, imipenem and meropenem was examined. The automated system VITEK2 (bioMerieux, France) was used for identification and antibiograms. Sensitivity results in suspicious cases were made with Mueller-Hinton (RTA) agar with Kirby Bauer Disk Diffusion Method and the results were evaluated according to CLSI criteria. Strains isolated from different services, high resistance was observed in carbapenem group antibiotics between 2010 and 2017, while colistin was resistant to 2% on average. It is important to ensure that resistant strains are spread in the hospital environment and that infection control measures are strictly adapted to prevent the transmission of antibiotic resistance to other bacterial strains. Resistance development should be monitored continuously and rational antibiotic usage policies should be applied.

Acinetobacter baumannii, Antibiotic resistance, Colistin
  • [1] Gür D., 2003. Hastane infeksiyonu etkeni çoklu dirençli gram negatif mikroorganizmalar. Hastane İnfeksiyonları Dergisi;7:111-7[2] Işık G., 2011. Acinetobacter baumannii virülansının açıklanmasında güncel yaklaşımlar, Mikrobiyol Bul. 45(2):371-80. PMid:21644082 [3] Murray PR., Rosenthal KS., Pfaller MA., 2005. Medical Microbiology, 5.baskı, s. 364-5, Elsevier, Philadelphia[4] Villages MV., Hartstein AI., 2003. Acinetobacter outbreaks 1997-2000, Infect Control Hosp Epidemiol, 24(4):284-95[5] Winn WJ., Allen S., Janda W et al. 2006. The nonfermentative Gram-negative bacilli, “Winn WJ, Allen S, Janda W, Koneman E, Procop G, Schreckenberger P, Woods G (eds): Koneman’s Color Atlas and Textbook of Diagnostic Microbiology, Sixth ed.” kitabında s.303-91, Lippincott Williams and Wilkins, Philadelphia[6] Gazi H., Tünger Ö., Vural Ş., Özbakkaloglu B., Sürücüoglu S., 2007. Çeşitli antibiyotik kombinasyonlarının çoğul dirençli Acinetobacter baumannii suşlarına in vitro etkileri. Türk Mikrobiyol Cem Derg. 37(1):11-4[7] Maragakis LL., Perl TM,. 2008. Acinetobacter baumannii: epidemiology, antimicrobial resistance, and treatment options, Clin Infect Dis. 6-8):1254-63[8] Saltoğlu N., 2007. Acinetobacter baumannii infeksiyonları ve tedavisi, XIII. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi kitabında s.204-7[9] (Galani I., Kontopidou F., Souli M., Rekatsina PD., Koratzanis E., Deliolanis J., Giamarellou H., 2008. Colistin susceptibility testing by Etest and disk diffusion methods. International journal of antimicrobial agents. 31(5):434-439[10] (Jones RN., Ferraro MJ., Reller LB., Schreckenberger PC., Swenson JM., Sader HS., 2007. Multicenter studies of tigecycline disk diffusion susceptibility results for Acinetobacter spp. Journal of clinical microbiology. 45(1):227-230[11] Çolpan A., Güngör Ş., Baykam N., Dokuzoğuz B., 2009. Yoğun bakım ünitelerinden izole edilen Acinetobacter suşlarının antibiyotik direnç durumlarının araştırılması. İnfeksiyon Derg. 16(1):55-8[12] Yavuz MT., Şahin İ., Behçet M., Öztürk E., Kaya D., 2006. Çeşitli klinik örneklerden izole edilen Acinetobacter baumannii suşlarının antibiyotik duyarlılıkları. Ankem derg. 20(2): 107-110[13] Yaylı G., Aksoy S., 2003. Hastane infeksiyonlarından izole edilen Acinetobacter suşlarının antibiyotiklere duyarlılıkları. Türk Mikrobiyol Cem Derg. 33(1):61-3[14] Bergogne-Berezin E., Towner KJ., 1996. Acinetobacter spp. as nosocomial pathogens: microbiological, clinical, and epidemiological features. Clinical microbiology reviews. 9(2):148[15] Villers D., Espaze E., Coste-Byrel M et al., 1998. Nosocomial Acinetobacter baumannii infections: microbiological and clinical epidemiology, Ann Intern Med. 129(3):182-9.)[16] Çetin ES., Kaya S., Tetik T ve ark., 2006. Klinik örneklerden izole edilen Acinetobacter baumannii suşlarının örneklere göre dağılımı ve antibiyotik duyarlılıkları. Ankem Derg. 20(4):202-5[17] Balcı M., Bitirgen M., Kandemir B., Türk Arıbaş E., Eraymen İ., 2010. Nozokomiyal Acinetobacter baumannii suşlarının antibiyotik duyarlılığı. Ankem Derg. 24(1):28-33[18] Erben N., Kiremitçi A., Özgüneş İ., 2006. Klinik örneklerden izole edilen Acinetobacter türlerinde genişletilmiş spektrumlu beta-laktamaz ve indüklenebilir beta-laktamaz sıklığının ve antimikrobiyal duyarlılığının değerlendirilmesi. Osmangazi Tıp Derg. 28(3):135-46[19] Özdemir M., Erayman İ., Gündem NS., Baykan M., Baysal B., 2009. Hastane infeksiyonu etkeni Acinetobacter baumannii suşlarının çeşitli antibiyotiklere duyarlılıklarının araştırılması. AnkemDerg. 23(3):127-32[20] Gülhan B., Özekinci T., Atmaca S. ve ark., 2007. 2004-2006 yıllarında izole edilen Acinetobacter baumannii suşlarında antibiyotik direnci. Ankem Derg. 21(1):32-6[21] Dizbay M., Çağler Ö., Arman D., 2008. Ventilatörle ilişkili pnömoni etkenlerinde çoklu ilaç dirençli Acinetobacter baumannii suşlarında sefoperazon - sulbaktam ile netilmisin kombinasyonun invitro sinerjistik etki. Ankem Derg. (22):28-31[22] Goic-Barisic I., Tonkic M., 2009. The review of carbapenem resistance in clinical isolates of Acinetobacter baumannii. Acta Med Croatica. (63):285-296[23] Ayyıldız A., Kocazeybek B., Arıtürk S., 2012. Değişik Klinik Örneklerden İzole Edilen Acinetobacter ve Pseudomonas Suşlarının Antibiyotik Duyarlılıkları. Ankem Derg. 16(1):1-3 [24] Ardıç N., Özyurt M., İlga U., Erdemoğlu A., Haznedaroğlu T., 2004. Yatan hastalardan izole edilen Pseudomonas aeruginosa ve Acinetobacter suşlarının karbapenemlere ve bazı antibiyotiklere duyarlılıkları. Ankem Derg. 18(3):145-8[25] Longo B., Pantosti A., Luzzi I., 2007. Molecular findings and antibiotic-resistance in an outbreak of Acinetobacter baumannii in an intensive care unit. Ann Ist Super Sanità 43(1):83-8[26].Yurtsever SG., Altıner N., El S ve ark., 2008. Hastane infeksiyonu etkeni olarak çeşitli klinik örneklerden izole edilen Acinetobacter baumannii izolatlarının antibiyotik duyarlılıkları. Ankem Derg. 22(3):148-52[27] Eliopoulos GM., Maragakis LL., Peri TM., 2008. Acinetobacter baumannii: Epidemiology, antimicrobial resistance, andtreatmentoptions. Clinical Infectious Diseases. (46): 1254-63[28] Howard A., Donoghue MO., Feeney A., Sleator RD., 2012. Acinetobacter baumannii An emergingopportunisticpathogen Virulence. 3(3):243-250[29] Taşova Y., Akgün Y., Saltoğlu N., Yılmaz G., Kara O., Dündar İH., 1999. Nozokomiyal Acinetobacter infeksiyonları. Flora. 4(3):170-6[30] Gazi H., Sürücüoğlu S., Kurutepe S., İnmez E., Dinç G., Özbakkaloğlu B., 2005. Yoğun bakım ünitesi ve diğer ünitelerde yatan hastalardan izole edilen Acinetobacter baumannii suşlarında in-vitro antibiyotik direnci. Ankem derg. 19(3):115-8[31] Bacakoğlu F., Korkmaz EP., Taşbakan MS., Başarik B., Pullukçu H., Aydemir S., Başoğlu OK., 2009. Multidrug-resistant Acinetobacter baumannii infection in respiratory intensive care unit. Mikrobiyoloji bulteni. 43(4):575-585[32] Savcı Ü., Özveren G., Yenişehirli G., Bulut Y., Özdaş S., 2015. Klinik örneklerden izole edilen Acinetobacter baumannii suşlarının in-vitro duyarlılık durumları. Turkısh Journal Of Clınıcs And Laboratory. 6(1):24-29[33] Gözütok F., Mutlu Sarıgüzel F., Çelik İ., Berk E., Aydın B, Güzel D. Hastane infeksiyonu etkeni Acinetobacter baumannii suşlarının antimikrobiyal direnç oranlarının araştırılması, Ankem Derg 2013;27(1):7-12[34] Altunok ES., Koç MM., 2014. Yoğun Bakım Ünitesinden İzole Edilen Acınetobacter Suşlarının Yıllara Göre Antibiyotik Direnç Oranlarının Karşılaştırılması. ANKEM Derg. 28(1):1-7[35] Kurtoğlu MG., Opuş A., Kaya M., Keşli R., Güzelant A., Yüksekkaya Ş., 2011. Bir eğitim ve araştırma hastanesinde klinik örneklerden izole edilen Acinetobacter baumannii suşlarında antibakteriyel direnç (2008- 2010). Ankem Derg. 25(1):35-41[36] Mansur A., Kuzucu Ç., Ersoy Y., Yetkin F., 2009. İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezinde 2008 yılında yatan hastalardan izole edilen Acinetobacter suşlarının antibiyotik duyarlılıkları. Ankem Derg. 23(4):177-81[37] Ünlü M., Vardar-Ünlü G., Yağmuroğlu A., 2009. Klinik örneklerden soyutlanan Staphylococcus aureus suşlarına tigesiklin etkinliği. Ankem Derg. 23(1):13-6[38] Kuşcu F., Öztürk DB., Tutuncu E., Uslu M., Gurbuz Y., Gulen G., et al., 2009. Çoğul antibiyotik dirençli Acinetobacter baumannii izolatlarında tigesiklin duyarlılık oranlarının E-test yöntemiyle araştırılması. Klimik Derg. (22):48-51[39] Zer Y., Akın FEÖ., Namıduru M., 2007. Acinetobacter baumannii suşlarında tigesiklin etkinliğinin araştırılması. İnfeksiyon Derg. 21(4):193-6[40] Özer B., Otkun T., Memiş D., Otkun M., 2006. Yoğun bakım ünitesinde hastane infeksiyonu etkenleri, antibiyotik duyarlılıkları ve antibiyotik kullanımı. İnfeksiyon Derg. 20: 165-70[41] Özünel L., Boyacıoğlu Z. İ., Güreser A. S., Taylan-Özkan A., 2014. Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesinde derin trekeal aspirat örneklerinden izole edilen Pseudomonas aeruginosa ve Acinetobacter baumannii suşlarının antimikrobiyal duyarlılık paternlerinin değerlendirilmesi. Turk Hij Den Biyol Derg. 71(2), 81-88
Birincil Dil tr
Konular Fen
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: hüseyin burak özçelik
Ülke: Turkey


Yazar: Önder İdil (Sorumlu Yazar)
Ülke: Turkey


Bibtex @klinik araştırma { molbiotech420586, journal = {Journal of Molecular Biology and Biotechnology}, issn = {}, eissn = {1308-6561}, address = {Nobel Bilim ve Araştırma Merkezi Limited}, year = {2018}, volume = {2}, pages = {23 - 27}, doi = {}, title = {Development of antibiotic resistance in Acinetobacter baumannii strains}, key = {cite}, author = {İdil, Önder and özçelik, hüseyin burak} }
APA özçelik, h , İdil, Ö . (2018). Development of antibiotic resistance in Acinetobacter baumannii strains. Journal of Molecular Biology and Biotechnology, 2 (1), 23-27. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/molbiotech/issue/39581/420586
MLA özçelik, h , İdil, Ö . "Development of antibiotic resistance in Acinetobacter baumannii strains". Journal of Molecular Biology and Biotechnology 2 (2018): 23-27 <http://dergipark.gov.tr/molbiotech/issue/39581/420586>
Chicago özçelik, h , İdil, Ö . "Development of antibiotic resistance in Acinetobacter baumannii strains". Journal of Molecular Biology and Biotechnology 2 (2018): 23-27
RIS TY - JOUR T1 - Development of antibiotic resistance in Acinetobacter baumannii strains AU - hüseyin burak özçelik , Önder İdil Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Journal of Molecular Biology and Biotechnology JF - Journal JO - JOR SP - 23 EP - 27 VL - 2 IS - 1 SN - -1308-6561 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Journal of Molecular Biology and Biotechnology Development of antibiotic resistance in Acinetobacter baumannii strains %A hüseyin burak özçelik , Önder İdil %T Development of antibiotic resistance in Acinetobacter baumannii strains %D 2018 %J Journal of Molecular Biology and Biotechnology %P -1308-6561 %V 2 %N 1 %R %U
ISNAD özçelik, hüseyin burak , İdil, Önder . "Development of antibiotic resistance in Acinetobacter baumannii strains". Journal of Molecular Biology and Biotechnology 2 / 1 (Ekim 2018): 23-27.